Open brief, Nieuws, Politiek, België -

Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block,

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block heeft direct een open brief mogen ontvangen van de vluchtelingenorganisaties Dokters van de Wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11. "Wij vragen u zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken."

maandag 10 december 2018 15:28
Spread the love

We vernemen via de pers dat u benoemd wordt tot staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Wij houden er vooreerst aan u hiervoor te feliciteren en hopen zeer snel met u te kunnen samenwerken in het kader van uw nieuwe verantwoordelijkheden.

Daarom spreken wij u graag aan over de recente beslissing van uw voorganger, de heer Theo Francken en de gevolgen die uit deze beslissing zijn voortgevloeid.

U weet beslist dat op 22 november 2018 een dagelijkse beperking van de toegang tot de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingesteld. Dit heeft als gevolg dat mensen die een asielaanvraag willen indienen zich het recht tot aanvraag, studie van het dossier of subsidiaire bescherming en het recht op onthaal ontzegd zien.

Wij hebben de beleidsmakers geïnformeerd en gedocumenteerd dat honderden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – zich elke ochtend in de barre winterkou voor een gesloten deur bevonden. 

Vorige week werd een baby van ongeveer twee maanden oud met onderkoelingsverschijnselen aangetroffen in de wachtrij voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Gelukkig kon hij met spoed worden verzorgd.

Wij zijn blijven hameren op de desastreuze gevolgen van deze beslissing, door onder andere te wijzen op de druk die deze beslissing op de eerstelijns actoren uitoefent. Deze situatie is onhoudbaar, onmenselijk en getuigt van een gebrek aan menswaardigheid. 

Wij, ondergetekenden, Dokters van de wereld, CIRÉ-ASBL, Artsen zonder Grenzen, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees en CNCD – 11.11.11, nemen kennis van het feit dat u beslist heeft de maatregel van uw voorganger om het aantal asielaanvragen tot 60 per dag te beperken, te annuleren.

Het is belangrijk dat de nieuwe maatregelen de toegang tot het recht op asiel en toegang tot de opvang van alle mensen op de vlucht garanderen.

Daarom vragen wij u in het kader van uw nieuwe bevoegdheden om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te willen treffen om de wettelijke doelstellingen inzake asielaanvragen te bereiken. 

Dit houdt de heropening van opvangplaatsen in de onthaalcentra in en een versterking van het personeel bij alle betrokken diensten. 

In afwachting vragen wij u om de nodige maatregelen te treffen zodat elke asielaanvrager op zijn minst een bewijs van aanmeldingspoging tot asielaanvraag ontvangt, zelfs bij onmogelijkheid er toegang tot te zullen krijgen. 

Wij dringen ook aan op een tijdelijke noodopvang in afwachting van opvang in het reguliere onthaalcircuit. 

Tenslotte, Mevrouw de Minister, houden wij ons volledig ter uwer beschikking en stellen wij voor om, indien u dit wenst, een bijeenkomst te plannen op uw kantoor, om het contact te herstellen tussen de burgers en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Wij kijken alvast uit naar de oplossingen die uw diensten met respect voor mensenrechten zullen uitwerken en danken u voor uw aandacht. 

 

Inmiddels verblijven wij, Mevrouw de Minister, Geachte Mevrouw De Block, met respectvolle groeten, 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Dokters van de Wereld

CIRÉ-ASBL

Artsen Zonder Grenzen

Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen – BxlRefugees

CNCD – 11.11.11

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!