Open brief aan minister Crevits

Open brief aan minister Crevits

woensdag 5 december 2018 15:53
Spread the love

Mevrouw de minister,

Tussen 25 november en 10 december loopt de internationale actiecampagne voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes. De start valt steeds op 25 november, Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. De campagne eindigt steevast op 10 december, de Internationale dag van de rechten van de mens.

De Verenigde Naties steunen deze actiecampagne die in 1991 door maatschappelijke organisaties werd opgestart. Met de eigen campagne UNiTE to end violence against women roept de Secretaris-Generaal van de VN op tot acties om het bewustzijn over geweld tegen vrouwen te vergroten en om dit onrecht uit te bannen. De campagne gebruikt de kleur oranje als symbool voor een zonnige toekomst zonder geweld op vrouwen en meisjes.

Geweld tegen vrouwen is een schending van hun mensenrechten en een vorm van discriminatie. Wereldwijd hebben grote aantallen vrouwen en meisjes te maken met geweld, ook hier bij ons.

Op zondag 25 november liepen duizenden vrouwen en mannen door Brussel. Ze kwamen op straat omdat ze het geweld op vrouwen niet langer nemen.  Ze vonden het onaanvaardbaar dat dit jaar alleen al in België 33 vrouwen vermoord werden, meestal door hun (ex-)vriend of (ex-)man. Het ging om Laura uit Etterbeek, Colette uit Bergen, Inge uit Lanaken, Negeen van Hasselt, Marie-Hélène van Cerfontaine, Youlia van Kortrijk en zoveel andere vrouwen, te veel andere vrouwen.

 Nochtans had een belangrijk deel van die slachtoffers eerder al het geweld in hun relatie aangeklaagd. Ze deden hun verhaal bij de autoriteiten, ze gingen naar de politie maar ze werden niet ernstig genomen, hun zaak werd beschouwd als een privéaffaire, ze werden met een kluitje in het riet gestuurd, terug naar hun gewelddadige partner zonder enige vorm van bescherming. We nemen het niet meer, mevrouw de minister, dat 70 % van de gevallen van huiselijk geweld door onze rechters wordt geseponeerd.

We hebben de rechter die niet ziet, de politie die niet hoort, … wordt u de politicus die niet luistert?

 Als vrouwen en moeders doen we een beroep op u om de tsunami van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. U hebt vandaag een machtig wapen in handen om dit geweld te voorkomen. Woensdag 5 december wordt er over de eindtermen in het Vlaams Parlement gestemd. Wat moeten onze zonen en dochters leren op de schoolbanken? Als vrouwenbeweging hebben we de laatste maanden intensief gelobbyd om naast lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden, historische kennis, aardrijkskunde… onze jongens en meisjes te leren wat respectvolle relaties zijn, dat er in onze maatschappij een ongelooflijk machtsonevenwicht is tussen mannen en vrouwen, dat onze samenleving doordrenkt is van genderstereotypen en dat seksisme in onze maatschappij welig tiert, dat dit leidt tot geweld en onderdrukking en dat we dit niet langer kunnen aanvaarden. Leer de nieuwe generatie mannen dat slaan geen oplossing is en dat verkrachting geen liefde is.

Ondanks al onze pleidooien, brieven, nota’s en concrete voorstellen ter zake, staat er niet in de eindtermen dat leerlingen inzicht moeten krijgen in hoe stereotypen inwerken op sociale (wan)praktijken zoals geweld op vrouwen en op de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. In een maatschappij van toenemend geweld, seksisme en racisme gaan we ervan uit dat er in de eindtermen (in de zgn. basisgeletterdheid), die fundamenteel zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en de participatie aan de samenleving, ook aandacht is voor burgerschap en respectvolle en zorgzame relaties.

Mevrouw de minister, we nemen dit niet meer, we nemen dit niet meer in naam van Laura, in naam van Colette, in naam van Inge, in naam van Negeen, in naam van Marie-Hélène, in naam van Youlia en in naam van zoveel andere vrouwen.

Wij willen een nieuwe generatie van jongens en meisjes die opgroeien in een gendergelijke samenleving waar geweld tot het verleden behoort.

Mevrouw de minister, wordt u de politicus die mee aan de wieg staat van deze nieuwe generatie?

Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad
Bieke Purnelle, directeur RoSa vzw
Sarah Scheepers, coördinator Ella vzw,

take down
the paywall
steun ons nu!