Bron: Wikipedia
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Minister Schauvliege verdraait eigen klimaatcijfers opnieuw

Minister voor klimaat Joke Schauvliege beweerde dit weekend in De Zevende Dag opnieuw dat Vlaanderen op koers ligt om haar klimaatdoel voor 2020 te halen. Dat is manifest verkeerde informatie. De rapporteringen van de minister tonen aan dat Vlaanderen haar klimaatdoel voor 2020 zeker niet zal halen. Bond Beter Leefmilieu vraagt de minister om correct te communiceren en de emissiecijfers voor 2017 onmiddellijk te publiceren.

maandag 3 december 2018 13:24
Spread the love

Het Voortgangsrapport 2016-2017 is het rapport met de meest recente, publieke gegevens over de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen. Het bevat cijfers tot en met 2016. In 2016 lag de uitstoot in de niet-ets sectoren (gebouwen, transport, landbouw…), waarvoor het Vlaamse klimaatbeleid bevoegd is, 0,4 procent lager dan in 2005.Klik op de tabel om deze te vergroten. Bron: Bond Beter Leefmilieu

In het kader van de Belgische lastenverdeling heeft Vlaanderen afgesproken om de emissies in 2020 te reduceren tot – 15,7 procent tegenover 2005. Die doelstelling is volledig buiten bereik. Sterker, de rapportering van de minister geeft zelf aan dat Vlaanderen in het beste geval nog – 5 procent haalt, of slechts 1/3 van het reductiedoel. Zelfs in de meer soepele berekeningswijze, waarbij het Vlaanderen schuift met emissiebudgetten tussen de jaren, rest er een reductiekloof van 6,2 miljoen ton CO2-eq in 2020.Klik op de grafiek om deze te vergroten. Bron: Bond Beter Leefmilieu

“We vinden het stuitend dat de bevoegde minister haar eigen rapportering niet kent of verloochent. Een goed beleid start bij het erkennen van de feiten. Vlaanderen ligt compleet uit koers om de klimaatdoelen te halen in 2020 of 2030,” reageert Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu. “We vragen de minister om nog deze week de emissiecijfers voor 2017 over te maken aan het parlement en publiek te communiceren. De vele burgers en bedrijven die bezorgd zijn om het klimaat hebben recht op volledige transparantie.”

take down
the paywall
steun ons nu!