Bron: Flickr
Nieuws, Politiek, België - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Francken zet limiet op asielaanvragen: vandaag al 60tal mensen op straat

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken besliste gisteren om een limiet van 60 asielaanvragen per dag in te stellen. Vandaag werd de limiet al verlaagd naar 50 asielaanvragen. Deze morgen kregen een 60tal mensen dan ook te horen dat ze geen asiel mochten aanvragen en maandag moeten terugkomen. Doordat de overheid deze mensen verhindert om asiel aan te vragen, hebben ze ook geen recht op opvang en belanden ze op straat.

vrijdag 23 november 2018 16:53
Spread the love

‘Mensen op straat zetten als deel van een ontradingsproblematiek is schandalig. Daarnaast is er zogezegd geen plaats in de opvang voor nieuwe asielzoekers. De opvang die door onze regering nog niet zo lang geleden afgebouwd werd. Asiel aanvragen is een recht. Wij vragen onze regering dan ook de limiet op asielaanvragen onmiddellijk op te heffen en te stoppen met de afbouw van opvangplaatsen,’ zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. 

Een limiet op het aantal asielaanvragen is niet nieuw. We zien hiermee een herhaling van wat er zich in 2015 afspeelde: een plafond op het aantal asielaanvragen eerst op 250 per dag, nadien op 150 per dag, waardoor heel wat mensen op straat moesten slapen. ‘Het grote verschil met 2015 is dat er nu geen significante toename is van het aantal asielzoekers. In oktober 2015 ging het om 6043 asielzoekers. In oktober 2018 ging het om 2.750 asielzoekers. Dat is inderdaad een toename in vergelijking met juni 2018 (1737), waarop het elke maand lichtjes begon te stijgen. Dat is een toename die een gezond asielsysteem probleemloos moet kunnen dragen’, zegt Charlotte Vandycke.

Net als in 2015 zien we dat de overheid een plafond legt op het aantal aanvragen om op die manier de vraag naar opvangplaatsen uitstellen. En net als in 2015 zien we dat de overheid het gebrek aan opvangplaatsen zelf in de hand heeft gewerkt. ‘Lessons learned uit 2015? Neen zo blijkt. In september 2018 moest de overheid in allerijl beslissen zeven collectieve centra toch open te houden, en dit terwijl heel wat personeel zijn ontslag al had gekregen. Openen, sluiten en hals overkop opnieuw openen kost onze overheid veel geld. Contracten voor nutsvoorzieningen waren reeds opgezegd, en materiaal was al weggegeven. We hebben een opvangmodel nodig dat rekening houdt met een fluctuerende aankomst van asielzoekers. Fluctuaties zijn immers eigen aan dit gegeven’, zegt Charlotte Vandycke.

Daarnaast is bovendien tekenend dat er nog steeds een afbouw aan de gang is van 4000 LOI-plaatsen. Dat werd beslist deze zomer. Deze afbouw werd tot op vandaag niet on hold gezet. Louter omdat vastgehouden wordt aan het opvangmodel waarbij collectieve opvang de voorkeur geniet.

take down
the paywall
steun ons nu!