Opinie - ACOD, COC, VSOA, COV

Vlaamse regeringspartijen schoothondjes van MR?

De vier onderwijsvakbonden stellen vast dat de Vlaamse regeringspartijen – N-VA, Open VLD en CD&V – in de hoek worden gezet door een MR-minister. Wat zij beloven, waartoe zij zich verbinden, wordt door hem zomaar van tafel geveegd.

maandag 19 november 2018 17:23
Spread the love

Iedereen weet graag wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel zijn pensioen dan zal bedragen. Daarom was het ook belangrijk te weten of het Vlaamse zorgkrediet en het verlof voor verminderde prestaties voor het onderwijspersoneel zouden meetellen voor het bepalen van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Groot was onze verbazing toen we vernamen dat dat voor geen van beide het geval zou zijn, ook al had de Vlaamse regering dat beloofd. Van woordbreuk gesproken!

Bepaalde afwezigheden – de zogenaamde aanneembare afwezigheden – komen in aanmerking om de pensioendatum en het pensioenbedrag te bepalen. Bij de invoering van het zorgkrediet en de hervorming van de verlofstelsels in het onderwijs had de Vlaamse regering zich ertoe verbonden dat zowel zorgkrediet als verlof voor verminderde prestaties (VVP) aanneembare afwezigheden zouden worden. Voor VVP was het eenvoudig: dat verlofstelsel stond al in de lijst van de aanneembare afwezigheden. Zorgkrediet zou los van loopbaanonderbreking behandeld worden en ook meetellen voor het pensioen.

Tot onze verbazing stellen wij vast dat de federale pensioendienst in haar vorming nu al meedeelt dat zij zowel zorgkrediet als VVP als niet-aanneembare diensten beschouwt en dus niet in aanmerking neemt bij de berekening van de pensioendatum en het pensioenbedrag. Blijkbaar heeft minister van pensioenen Bacquelaine (MR) daartoe al de opdracht gegeven.

Omdat VVP hervormd is, meent de minister dat het in zijn huidige vorm niet meer op de lijst van de aanneembare aanwezigheden staat. En ook op de aanneembaarheid van zorgkrediet heeft hij een aparte visie: hij verrekent het samen met loopbaanonderbreking, waardoor periodes van zorgkrediet niet altijd meetellen, als je in het verleden al loopbaanonderbreking hebt genomen. Het is op zijn minst eigenaardig te noemen dat een Vlaams verlofsysteem door een federale minister vastgeklonken wordt aan een federaal verlofsysteem.

We stellen vast dat dit alles al beslist is nog voor de onderhandelingen in sectorcomite? A. Als blijk van misprijzen van de federale regering voor correct sociaal overleg kan dit tellen!

We stellen ook vast dat de Vlaamse regeringspartijen – N-VA, Open VLD en CD&V – in de hoek worden gezet door een MR-minister. Wat zij beloven, waartoe zij zich verbinden, wordt zomaar van tafel geveegd. De Vlaamse regeringspartijen als schoothondjes van MR?

take down
the paywall
steun ons nu!