(screenshot website De Morgen)
Mediakritiek, Wereld, Samenleving, Politiek, Cultuur -

Verslaggeving Israël/Palestina kiest nog steeds kant bezetter

Na een hevige opflakkering van "het geweld" in Gaza - gevolg van een misgelopen Israëlische "veiligheidsoperatie" in Gaza - heeft Israël een bestand afgesproken met Hamas. Minister van Defensie Lieberman stapt op uit protest tegen deze "capitulatie voor terreur". De Belgische verslaggeving over "het conflict" blijft achter een masker van beweerde neutraliteit vooringenomen voor bezetter en kolonisator Israël.

woensdag 14 november 2018 16:40
Spread the love

Wat voor elke principiële verdediger van de mensenrechten al jaren duidelijk is, wordt andermaal bevestigd. De Belgische mainstream berichtgeving over Israël/Palestina blijft tendentieus, vooringenomen en selectief. Voorgewende neutraliteit verbergt zich achter zinsbouw, woordgebruik en kadering die nauwkeurig de krijtlijnen van het aanvaardbare spectrum bepalen. Dat komt in grote lijnen hier op neer: Israël heeft het volste recht zich te verdedigen tegen Palestijnse terreur, maar overdrijft regelmatig en gaat soms zelfs wat te ver.

Af en toe moeten zelfs grote media toegeven dat ze in hun ijverige zoektocht naar ‘objectieve’ berichtgeving zichzelf in de eigen voet schieten. Zo moest de Britse topkrant The Guardian de titel van een artikel wijzigen na heftige reacties op de sociale media (zie The Guardian en Israël, vooringenomen berichtgeving poserend als objectieve journalistiek). Het artikel berichtte over een misgelopen Israëlische “veiligheidsoperatie” in Gaza die vervolgens leidde tot een hevige opflakkering van “het geweld”.

Blijkbaar komt dat “geweld” de Israëlische regering op dit ogenblik niet zo goed uit, want er werd vrij snel een bestand afgesproken met Hamas. Hamas is officieel een “terroristische organisatie”, ook volgens de EU. Officieel mag er dus nooit sprake zijn van een bestand, want met terroristen onderhandelt men nu eenmaal niet. Minister van Defensie Avigdor Lieberman nam ontslag omwille van de “capitulatie voor de terreur” van dit bestand. Lieberman is een extreem-rechtse zionist die nauwelijks moeite doet om zijn supremacistische opvattingen en anti-Palestijns racisme te verdoezelen.

Oorzaak en gevolg worden omgedraaid
De eenvormigheid van het woordgebruik en kadering van de berichtgeving over Israël/Palestina blijft verbazingwekkend. De Morgen meldt Israëlische minister van Defensie Lieberman treedt af uit onvrede met bestand in Gaza. In de titel situeert het bestand zich  “in Gaza”, niet mét Gaza. Volgens Lieberman is dit bestand “een capitulatie voor terreur”.

 Het “geweld” zou zijn opgelaaid na een “mislukte geheime missie van het Israëlisch leger”, waarbij “zeven strijders van Hamas” en één Israëlische officier om het leven kwamen. Vervolgens: “Niet lang daarna daalden tientallen raketten neer op Israëlisch grondgebied en kwam het Israëlisch leger in actie. Onder de talrijke doelwitten waren lanceerinstallaties, munitiefabrieken, tunnels en andere objecten van Hamas.” 

Verder: “… na tussenkomst van Egypte, dat bemiddelt tussen de strijdende partijen, riepen de Palestijnen om een wapenstilstand. Voorwaarde was wel dat Israël hetzelfde zou doen.” (Dat laatste is een merkwaardige toelichting, alsof dat een ongewone extra eis zou zijn bij een wapenstilstand).

De opsomming van ‘doelwitten’ suggereert een of andere militaire infrastructuur, een leger zoals dat van Israël. Wat de tunnels betreft, in werkelijkheid heeft nog geen enkele van deze smokkeltunnels geleid tot “geheime militaire missies in Gaza van Hamas”.
Ook het bericht de dag ervoor in De Morgen Rakettenregen in Gazastrook Grootste explosie van geweld sinds oorlog in 2014 getuigt van hetzelfde tendentieuze woordgebruik. Een “rakettenregen” impliceert opnieuw een soort gelijkwaardigheid tussen de Qassamraketten van Hamas en die van het Israëlisch leger. De drijfmotoren van die Palestijnse raketten – in feite slechts grote zware metalen buizen – zijn van Iraanse makelij, bij gebrek aan munitie bevatten ze meestal geen springlading. De schade die ze aanrichten is enkel fysiek gevaarlijk door de impact van de stalen buis op een huis, een auto, een persoon.

Bij de recente escalatie van “het geweld” werd één jonge Israëliet zwaar gewond (zie het beeldverslag van VTM hieronder). Deze ‘raketten’ hebben geen enkele strategische capaciteit. Ze zijn ballistisch (ze kunnen niet gericht worden, hun traject kan na lancering niet worden aangepast, ze hebben geen zoekradar voor een op voorhand geprogrammeerd doelwit). Tegenover de hoogtechnologische raketten van Israël zijn ze niet veel waard.

Ook hier weer “een explosie van geweld”, geen blokkade, geen bombardementen, geen vijftig jaar bezetting, geen kolonisatie, geen systematische schending van wapenbestanden door Israël en de suggestie van toch wel excessieve eisen voor de aanvaarding van een wapenstilstand: “De regerende Hamas-beweging en andere militante groeperingen zeiden dinsdag bereid te zijn tot een wapenstilstand, op verzoek van Egypte dat bemiddelt tussen de strijdende partijen. Ze voegden er wel een belangrijke voorwaarde aan toe: er kan pas sprake zijn van een staakt-het-vuren “als de Israëlische agressie beëindigd wordt”
De Standaard neemt het bericht van Belga over, dat inhoudelijk de identieke neutraliteit pretendeert (Israëlische minister van Defensie neemt ontslag na staakt-het-vuren). Ook hier is niet vijftig jaar bezetting, jarenlange blokkade van Gaza, de executie van honderden betogers tegen de blokkade door scherpschutters vanop veilige afstand een oorzaak van “de escalatie van het conflict”, maar een geïsoleerd incident.

Tussendoor is alles vrij ‘rustig’
Op de website van de openbare zender VRT is buitenlands nieuws al een hele tijd niet meer prominent. Scrollen brengt je bij Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman neemt ontslag. Een illegale operatie van een leger buiten de eigen grenzen wordt ook hier “een mislukte militaire operatie”, waarbij “acht Palestijnen werden neergeschoten” (Door wie?)

Het is volgens de VRT nochtans “al een tijdje vrij rustig in het conflict”. De dagelijkse blokkade, de reeds meer dan tweehonderd doden sinds de wekelijkse protesten, de wegblokkades op de Westelijke Jordaanoever, de illegale gevangenneming van duizenden Palestijnen, waaronder meer dan 300 kinderen, de onophoudelijke dagelijkse terreur van de bezetting en de verstikkende blokkade rond Gaza zijn “vrij rustig”.
Die vermeende “rust” is een vast ingrediënt van de berichtgeving van de openbare omroep. De term werd al gebruikt in 2012. In een nieuwsoverzicht getiteld “Orzaak conflict” van 21 november 2012 zei de commentator:  “In 1989 en 2000 komen de Palestijnen in opstand tegen de Israëlische bezetting. Tussenin is het even rustig na het afsluiten van de Oslo-vredesakkoorden … (zie Gaza in de grote media: de VRT).

Commercieel mediabedrijf VTM geeft op zijn website een kort beeldverslag van de enige impact van de vierhonderd afgevuurde Hamasraketten die slachtoffers heeft gemaakt, waarbij één jonge militair zwaar werd gewond (zie Israëlische bus ontploft door raketaanval), maar geeft ook een Belga-bericht weer over de eis van Hamas naar een internationaal onderzoek van de Israëlische bombardementen op burgerdoelwitten (zie Hamas vraagt onderzoek naar “Israëlische bombardementen op burgers”).
Israël antwoordt in het bericht met het steeds weer herhaalde argument: “Israël van zijn kant beschuldigt Hamas ervan dat het burgers gebruikt als “menselijke schild”. Zo zou Hamas het hoofdkwartier van de militaire inlichtingendienst “opzettelijk naast een school hebben opgericht”. Het hoofdkwartier werd met succes gebombardeerd, zegt het Israëlische leger via Twitter.” (In een van de dichtst bevolkte regio’s ter wereld is elk militair doelwit noodgedwongen in de buurt van burgers, maar dit terzijde, net als de door Israël de voorbije jaren in Gaza vernietigde huizen, hospitalen  scholen, elektriciteitscentrales, installaties voor waterzuivering, vissersboten landbouwtractoren ambulances).

VTM is daarmee de enige die de voorbije dagen enigszins een evenwicht respecteert in zijn berichtgeving over Israël/Palestina. Hamas wordt zelfs vermeld zonder de obligate toevoeging “terroristische organisatie”. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!