Verslag, Samenleving, België - Furia

Eén jaar na #MeToo vraagt Furia op Vrouwendag sectorspecifieke #MeToo-CAO’s

“Het einddoel is niet dat mensen met hun verhaal naar buiten durven komen, maar dat er geen verhalen meer komen, omdat dit ongewenste gedrag de wereld uit is”, aldus woordvoerster Sofie De Graeve. Daarom stelde Furia tijdens het slot een hele batterij voor van maatregelen voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Sectorspecifieke #MeToo-CAO’s zijn er daar één van.

maandag 12 november 2018 16:45
Spread the love

Zo’n CAO laat toe om verder te gaan dan het bestaande wettelijke kader. Het zet werkgevers ook aan om een beleid te ontwikkelen aangepast aan de sector. Blijvende informatiecampagnes, ook voor wie getuige is, een gedragscode die centrale waarden verduidelijkt (zoals non-discriminatie, zero-tolerance voor seksisme, racisme, trans- en homofobie en een positieve omgang met diversiteit), verkennende wandelingen op het werk die risicosituaties en plaatsen in kaart brengen … zijn allemaal mogelijke acties. 

Sekseongelijkheid aanpakken

De voedingsbodem voor het wijdverbreide seksueel grensoverschrijdende gedrag is de maatschappelijke sekseongelijkheid. Meer gelijkheid v/m moet dan ook centraal staan in de aanpak. Dat was de boodschap van zowel de Noorse gastspreekster Hannah Helseth als de panelleden in het #MeToo-debat.

Dat betekent het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het wegwerken van de loonkloof en door meer vrouwen op hogere posities te plaatsen. Stereotypen over meisjes en jongens hebben een grote invloed en moeten daarom bestreden worden van in de kleuterklas. En ook voor de wetgever is er werk. In tegenstelling tot racistische en xenofobe haatspraak, kan seksistische haatspraak als mediamisdrijf niet correctioneel vervolgd worden. Daardoor blijft het in de praktijk onbestraft. 

Feminisme nu vandaag voor morgen

Feminisme moet er zijn voor alle vrouwen. De panelleden van het debat over feminisme en antiracisme riepen op tot solidariteit. Dat betekent schouder aan schouder staan bij de verdediging van de rechten van alle vrouwen. Ook als ze keuzes maken die misschien niet de jouwe zijn. En alle vormen van discriminatie bestrijden. Ook als ze jou niet rechtstreeks raken.

Prostitutie is een controversieel thema. Furia stapte uit de polarisatie en zette heel verschillende vormen van werken met je lijf op een rij. Naast sekswerk, kwamen ook draagmoederschap en borstmelkdonatie aan bod. De focus lag op het versterken van de vrouwen in kwestie.

Nog veel meer thema’s kwamen aan bod op het netwerkevent waar tal van vrouwen- en andere middenveldorganisaties in dialoog gingen met de bezoek.st.ers.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!