Wereld, Samenleving, Politiek, België -

Laatste beleidsnota van Francken: vluchten kan niet meer

Staatssecretaris Theo Francken heeft zijn laatste beleidsnota van deze ambtstermijn gepubliceerd. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen bereikt het asielbeleid met die nota een ‘triest dieptepunt’. Mensen die ‘illegaal’ de EU binnenkomen, zouden geen asiel meer kunnen krijgen. Tegelijk wil Francken alle ‘legale’ deuren sluiten.

vrijdag 9 november 2018 16:46
Spread the love

De nota telt 37 pagina’s waarop ook nog eens op elke bladzijde een Franse vertaling staat. Ondanks die beperkte tekstruimte komen variaties op het woord ‘illegaliteit’ 56 keer voor. De slogan ‘Geen mens is illegaal’ heeft op Francken weinig indruk gemaakt.

In de nota stuurt Francken aan op een Europees model waarin niemand nog asiel kan krijgen als die persoon niet op een legale manier naar Europa is gereisd. Maar tegelijk worden legale manieren van vluchten ingeperkt. Het hervestigingsprogramma wordt opgeschort. “Daarom zullen de lopende engagementen herbekeken worden indien nodig, teneinde het asiel- en opvangsysteem voor overbelasting te behoeden”, schrijft Francken daarover.

Humanitaire visa, de andere mogelijkheid om legaal naar ons land te vluchten, worden enkel nog uitgereikt aan mensen die niet kunnen opgevangen worden in de eigen regio – zo klinkt het in de nota. Er worden ook voorbeelden gegeven: vervolgde religieuze minderheden of kwetsbare profielen als alleenstaande moeders met kleine kinderen of kinderen met een medische aandoening. Als vervolgde mensen nog asiel willen aanvragen, zullen ze dus de juiste religie moeten aanhangen.

Mensenlevens

‘Ongeacht de nood (nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht), wil ons land minder mensen toegang geven tot België. Asielzoekers worden geweerd. Kunnen we überhaupt nog spreken van een Belgisch asielbeleid? Gaat dit ons mensenlevens kosten? En dat terwijl er alternatieven zijn waarmee een toekomstige regering het tij kan keren’, reageert Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Over het stopzetten van het hervestigingsprogramma is Vluchtelingenwerk ook niet te spreken. ‘Ze koos zelf voor de afbouw van het aantal opvangplaatsen zonder rekening te houden met toenemende en afnemende asielaanvragen en hervestigingsnoden. Als ons land flexibele quota vooropstelt die gespreid kunnen worden over meerdere jaren dan kan alles beter gepland worden, ook de opvang. Gecombineerd met een flexibel opvangnetwerk dat een grote en lage instroom aankan, komen we niet in situaties waarin broodnodige hervestigingsprogramma’s worden opgeschort’, zegt Charlotte Vandycke.

In zijn nota heeft Francken het – net als in zijn tweets trouwens – nogal vaak over de zogenaamde transmigratie. Dat zijn vluchtelingen die tijdelijk in België verblijven, maar die eigenlijk naar het Verenigd Koninkrijk willen. ‘Speciaal voor deze groep zal de staatssecretaris inzetten op een bijkomende uitbouw van de gesloten centra. ‘Deze mensen worden hard aangepakt zonder de oorzaak aan te pakken: Dublin. Heel wat onder hen durven geen asiel aan te vragen omdat ze al geregistreerd zijn in bijvoorbeeld Griekenland of Italië. Als ze dan hier asiel aanvragen dan kan ons land hen in het kader van de Dublin-regeling terugsturen naar bijvoorbeeld Griekenland. Daar is de situatie voor asielzoekers schrijnend en mensonwaardig. Ons land kan binnen de Dublin-procedure ervoor kiezen om de asielaanvragen zelf te behandelen. Uit de beleidsnota blijkt dat ons land dat helemaal niet van plan is. Integendeel, het kiest voor opsluiten, ontraden en onderdrukking,’ zegt Charlotte Vandycke.

Bij Vluchtelingenwerk kijken ze al uit naar de volgende regering. ‘Na vijf jaar regering Michel I is de bescherming van mensen op de vlucht tot een minimum herleid. We hopen op een ommezwaai bij de volgende regering. We vragen een regering die mensen weer voorop stelt in haar beleid. Zo’n beleid start met concrete engagementen voor veilige en legale toegangswegen naar ons land. Het voorziet een snelle én kwalitatieve asielprocedure, en realiseert terugkeer door te investeren in de menswaardige en goedkopere piste van de vrijwillige boven gedwongen terugkeer’, zegt Charlotte Vandycke.

take down
the paywall
steun ons nu!