(foto Jewish Voice for Peace)
Jewish Voice for Peace

Joodse organisaties: kritiek op Israël is geen antisemitisme

Deze website staat niet alleen met zijn analyse dat kritiek op de bezetting en kolonisatie van Palestina en de blokkade van Gaza door het Israëlisch bezettingsleger en de apartheid in Israël geen antisemitisme is, evenmin als BDS-activisme. Op 17 juli 2018 namen tientallen Joodse organisaties wereldwijd reeds hetzelfde standpunt in.

zondag 28 oktober 2018 14:00
Spread the love

“Wij zijn enorm fier om met 30 Joodse organisaties wereldwijd neen te zeggen tegen deze schadelijke definitie van antisemitisme en ja tegen mensenrechten en de vrijheid om te protesteren.” Rebecca Vilkomerson, executive director, Jewish Voice for Peace

Wij zijn Joodse organisaties van over de hele wereld die strijden voor sociale rechtvaardigheid. Wij schrijven deze brief uit groeiende bezorgdheid over hoe organisaties die opkomen voor Palestijnse rechten en die de BDS-beweging steunen, worden aangevallen. Deze aanvallen worden verpakt als cynische en valse beschuldigingen van antisemitisme, waarbij anti-Joods racisme enerzijds en tegenstand tegen het Israëlische beleid en systeem van bezetting en Apartheid anderzijds aan elkaar gelijk worden gesteld.

We leven in beangstigende tijden met over heel de wereld een stijgend aantal autoritaire en xenofobe regimes, in het bijzonder de regering van president Trump, die bondgenootschappen sluiten met de uiterst rechtse regering van Israël en een gemeenschappelijk doelstelling delen met diep antisemitische en racistische groepen en partijen.

“Wij zijn enorm fier om met meer dan 30 Joodse organisaties wereldwijd neen te zeggen tegen deze schadelijke definitie van antisemitisme en ja tegen mensenrechten en de vrijheid om te protesteren.” Rebecca Vilkomerson, executive director, Jewish Voice for Peace

Vanwege onze eigen geschiedenis zijn wij maar al te bekend met het gevaar dat opkomende fascistische en openlijk racistische overheden en politieke groepen inhouden. De groei van het antisemitisme in woord en daad maakt onderdeel uit van deze bredere trend.

Op dit moment is het belangrijker dan ooit om een onderscheid  te maken tussen vijandigheid of vooroordelen jegens Joden aan de ene kant, en legitieme kritiek op het Israëlisch beleid en de Israëlische systemen van onrecht aan de andere kant.

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definitie van antisemitisme, die door steeds meer westerse overheden wordt overgenomen, is zo opgesteld dat westerse overheden bewust gemakkelijk legitieme kritiek op Israël en activisme voor Palestijnse rechten gelijk kunnen stellen aan antisemitisme, teneinde dit activisme te kunnen onderdrukken.

De strijd voor Palestijnse rechten gelijk stellen aan antisemitisme ondermijnt zówel de Palestijnse roep om vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid áls de mondiale strijd tegen het antisemitisme. Het verhindert ook dat Israël ter verantwoording wordt geroepen om zich aan universele normen van mensenrechten en internationaal recht te houden.

Wij dringen aan bij onze regeringen, gemeenten, universiteiten en andere instellingen om de IHRA-definitie te verwerpen. Wij roepen hen op in plaats hiervan effectieve maatregelen te nemen om witte nationalistische haat en geweld te overwinnen en een einde te maken aan hun medeplichtigheid aan de schendingen van de mensenrechten door Israël. Israël vertegenwoordigt ons niet en kan niet namens ons spreken wanneer het misdaden pleegt tegen de Palestijnen en hun de door de VN toegekende rechten ontzegt.

BDS, de voor een Nobelprijs genomineerde Palestijnse volksbeweging voor Palestijnse rechten, heeft een blijvende bewezen toewijding betoond cvoor de strijd tegen antisemitisme en tegen alle vormen van racisme en discriminatie – in overeenstemming met hoe de BDS-beweging de Universele Declaratie voor de Rechten van de Mens onderschrijft.

Sommige onderstaande organisaties onderschrijven BDS volledig, andere doen dat deels, en weer andere organisaties hebben geen formeel standpunt over BDS. Wij onderschrijven echter allen dat de huidige oproep tot Boycot, Desinvestering en Sancties als methode of tactiek niet als antisemitisch mag worden gedefinieerd.

17 juli 2018 

First-ever: 30+ Jewish Groups Worldwide Oppose Equating Antisemitism with criticism of Israel 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!