Bron: Flickr
Nieuws, Europa, Milieu -

Europese uitstoot stijgt voor derde jaar op rij

De Europese uitstoot van broeikasgassen steeg opnieuw licht in 2017, voornamelijk door de transportsector. Daardoor komen de doelstellingen tegen 2030 steeds meer in het gedrang.

vrijdag 26 oktober 2018 17:36
Spread the love

De jaarlijkse cijfers van het Europese Milieuagentschap EEA tonen opnieuw een stijging met 0,6 procent in 2017. Die trend houdt al aan sinds 2014.

Verkeer 

De stijging is vooral te wijten aan het toegenomen olieverbruik in het wegtransport. Ook de uitstoot van de luchtvaart nam vorig jaar sterk toe, met 4,5 procent. De energiesector daarentegen kon zijn uitstoot verminderen dankzij het dalende gebruik van steenkool voor energieproductie en verwarming.

Uit de cijfers blijkt dat de uitstoot stijgt in meer dan de helft van de EU-lidstaten. De grootste groei werd opgetekend in Spanje, Polen en Frankrijk. De grootste dalers waren Denemarken, Finland en Groot-Brittannië. 

Doelstellingen

Ondanks de stijging blijft de doelstelling tegen 2020 – een daling met 20 procent tegenover 1990 – binnen handbereik. De EU stevent nu op een daling van ongeveer 21,9 procent af tegenover 1990.

Maar, zegt het EEA, de nationale overheden zullen dringend hun ambitie moeten opkrikken als ze de nieuwe doelen tegen 2030 willen halen: een daling met 40 procent. Uit simulaties van het agentschap blijkt immers dat onder de huidige wetgeving de inspanningen waarschijnlijk zullen afnemen na 2020.

“Hoewel de EU nog steeds op weg is om doelstellingen te halen tegen 220, tonen de nieuwe data aan dat de lidstaten het zich niet kunnen veroorloven om verdere beperkingen na 2020 als vanzelfsprekend te beschouwen”, zegt de Belg Hans Bruyninckx die het EEA leidt. “De data wijzen duidelijk op de noodzaak om de link tussen economische groei en onze uitstoot verder te verbreken.”

Volgens Bruyninckx is dat geen onmogelijke opdracht. “We weten dat het mogelijk is. De lidstaten moeten nu een ambitieus beleid opstellen en de nodige maatregelen nemen om onze doelstelling tegen 2030 te halen en onze  beloftes binnen het klimaatakkoord van Parijs na te komen.”

Alarmsignaal

Milieuorganisaties spreken opnieuw van een alarmsignaal. “Dit rapport van het EEA zou een wake up call moeten zijn voor de EU-lidstaten, omdat de Unie er nu al drie jaar op rij niet in is geslaagd om de uitstoot te doen dalen”, zegt Wendel Trio van de koepel Climate Action Network (CAN). “Het lijkt erop alsof de regeringen er van uit gaan dat het werk gedaan is nu het klimaatakkoord van Parijs is aangenomen. Maar het tegendeel is waar.”

Volgens Trio is er dringend een versnelling van de klimaatactie nodig om de uitstoot terug te dringen en te voldoen aan het Klimaatverdrag van Parijs. “Er zijn ambitieuze ingrepen nodig om steenkool uit te faseren, de subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen, de steun voor schone energie op te krikken en energieverspilling tegen te gaan”, zegt hij.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!