50 middenveldorganisaties willen Artikel 23-toets
Oproep, Samenleving, Politiek, België - Hart Boven Hard

50 middenveldorganisaties willen Artikel 23-toets

Burgerbeweging Hart boven Hard en vijftig Vlaamse middenveld-organisaties pleiten ervoor dat elke politieke beslissing voortaan getoetst wordt aan Artikel 23 van de Belgische grondwet. Dat stelt dat ‘ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden'. Hun oproep vormt de start van een gezamenlijke Artikel 23-campagne richting de verkiezingen van 26 mei.

maandag 22 oktober 2018 19:01
Spread the love

De organisaties lanceren hun voorstel omdat ze ‘samen het gevoel delen dat we afglijden naar een samenleving waarin de rechten in Artikel 23 meer een luxe worden dan een vanzelfsprekendheid’. Voluit stelt het grondwetsartikel: ‘Iedereen heeft recht op arbeid, op sociale zekerheid, op bescherming van de gezondheid, op een behoorlijke huisvesting, op een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing, op gezinsbijslag.’ 

Aan deze basisrechten zouden zowel de kersverse gemeentebesturen als de Vlaamse en de Belgische regering hun beleid consequent moeten aftoetsen, zo vinden onder meer 11.11.11, Greenpeace, het Minderhedenforum, Netwerk Tegen Armoede, ABVV en ACV, Vlaams Huurdersplatform, CM, Socialistische Mutualiteiten, Samenlevingsopbouw, de Vrouwenraad, OKRA, KWB, Oxfam-Wereldwinkels en Internationaal Comité. 

‘Weinig Belgen weten dat deze grondrechten wettelijk verankerd zijn’, aldus Arno Kempynck van Hart boven Hard. ‘Daar willen we hen aan herinneren, zeker als we zien hoe makkelijk die basisrechten soms vergeten worden bij hervormingen op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid of het asielbeleid. Als de kinderarmoede verder stijgt en onze luchtkwaliteit daalt, moet respect voor onze menselijke waardigheid terug in het centrum van de politiek.’ 

Samen met het Franstalige platform Tam Tam zullen de verzamelde Vlaamse middenveldorganisaties de komende maanden een eigen campagne voeren rond Artikel 23. Zo werken ze aan 23 voorstellen voor de volgende Belgische regering, die ze eerst plannen voor te leggen aan duizenden burgers. ‘Ook willen we extra publiek debat creëren rond de thema’s ongelijkheid, ecologie, fiscaliteit en antiracisme’, aldus Kempynck. ‘Voor ons wordt dat de inzet van de verkiezingen in mei: de basisvoorwaarden garanderen voor een open, duurzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Omdat er wel degelijk alternatieven zijn.’

take down
the paywall
steun ons nu!