N-VA wil elke kritiek op Israël criminaliseren. Verzoeningspolitiek?
Opinie, Wereld, Politiek, België -

N-VA wil elke kritiek op Israël criminaliseren. Verzoeningspolitiek?

Sinds ACOD Cultuur communiceerde de BDS-campagne tegen de bezetting van Palestina te steunen, uit solidariteit met de strijd van de Palestijnse bevolking voor hun mensenrechten, was het een kwestie van tijd voor intimidaties zouden beginnen. Op 18 oktober is het zover. Volgens propagandasite Joods Actueel hebben we terecht ‘een klacht tegen antisemitisme aan onze broek’. André Gantman (N-VA) eist mijn ontslag. Een toelichting over de achterliggende drijfveren van deze lastercampagne.

vrijdag 19 oktober 2018 10:55
Spread the lovehttps://www.boycott-apartheid-eurovision.be/

Begin oktober ondertekende ACOD Cultuur een solidariteitsverklaring samen met 20 andere Europese vakbonden waarin we de Europese instanties oproepen niet te plooien voor de druk van de zionistische lobby om een nieuwe definitie van antisemitisme over te nemen.

Het doel van deze andere definitie is immers om kritiek op de apartheidspolitiek van Israël te criminaliseren alsof het om antisemitisme zou gaan. Dat komt niet alleen neer op een schending van de vrije meningsuiting maar ook op het recht om te protesteren tegen de schending van mensenrechten en tegen de bezettingspolitiek die Israël ondanks alle veroordelingen van de VN manu militari voortzet.

De lastercampagne via Joods Actueel illustreert reeds hoe zo’n nieuwe definitie nu al wordt gebruikt tegen organisaties wanneer die bijvoorbeeld een evenement aankondigen waarin de organisatoren van de BDS-campagne hun motivaties komen toelichten.

Dat mensen persoonlijke haatmail van anonieme personen krijgen, of dat men een kritische nieuwssite als DeWereldMorgen.be aanviel door zelf problematische reacties onder teksten te plaatsen om diezelfde reacties vervolgens zelf aan te klagen, omdat ze niet snel genoeg verwijderd werden, het zijn bekende praktijken.

Verzoenende N-VA?

Nu schakelt men de intimidatie een versnelling hoger en eist zelfs Antwerps politicus André Gantman (N-VA), tevens voorzitter van de raad van bestuur van Vlaams Opera en Ballet, het ontslag van de vakbondsverantwoordelijke van ACOD Cultuur.
Terzijde, in een artikel vorige week op deze nieuwssite gaf ACOD Cultuur al aan dat de heer Gantman weigert te antwoorden op vragen van onze vakbondsdelegatie over zijn uitspraken over ‘de culturele elite’ in een interview waarin hij ook spreekt namens zijn mandaat als voorzitter. ACOD Cultuur heeft sindsdien kenbaar gemaakt dat we een motie van wantrouwen tegen de voorzitter zullen indienen als de toelichting achterwege blijft.

N-VA gaat in Antwerpen voor de verzoening? Het tegendeel blijkt in deze nieuwe feiten: de oorlog tegen emanciperende initiatieven uit het middenveld en de cultuursector gaat gewoon verder. De socialistische vakbond wordt nu zelfs vergeleken met de extreemrechtse, racistische uitlatingen van Forza Ninove, waar N-VA uiteindelijk dan toch geen coalitie gaat sluiten. Als cultuurvakbond zullen we de strijd tegen nieuw rechts dus moeten aanhouden. Racisme is niet relatief. Antisemitisme evenmin, beste heer Gantman. Misbruik die terminologie niet voor politieke spelletjes.

Orgaanhandel

Waar gaat de klacht over? In de aankondiging voor een evenement schreven we: Gaza wordt door de land-, zee- en luchtblokkade al meer dan 10 jaar uitgehongerd en vergiftigd. Kinderen gekidnapt en vermoord voor hun organen … .”

Als je schrijft dat mensen door Israël worden uitgehongerd of vergiftigd is dat blijkbaar geen antisemitisme, aldus Joods Actueel. Daar maken ze opvallend genoeg geen probleem van. Als je schrijft dat kinderen worden gekidnapt, dat ze worden vermoord, dat hun lijken worden teruggevonden met ontbrekende organen, ook niet. Neen, er is sprake van antisemitisme als je aangeeft dat het bezettingsleger kinderen kidnapt en vermoordt met als doel hun organen te kunnen verhandelen.

De inzet is blijkbaar wat al dan niet feitelijk aantoonbaar is. We citeren de toelichting die de redactie van DeWereldMorgen.be op 18 oktober plaatste bij het artikel Syndicale strijd voor Palestijnse mensenrechten van 30 augustus 2018, waarin het hierboven vermelde citaat voorkwam:

Kidnapt het Israëlisch bezettingsleger Palestijnse kinderen (en volwassenen)? Ja. Palestijnse gevangenen worden routinematig vanuit de bezette gebieden overgebracht naar gevangenissen in Israël. Het verwijderen van bewoners uit bezette gebieden door het bezettend leger wordt verboden door de Conventies van Genève. Dit is een oorlogsmisdaad. Deze praktijk wordt reeds jaren aangeklaagd door internationale organisaties, waaronder de VN.

Vermoordt het Israëlisch bezettingsleger Palestijnse kinderen (en volwassenen)? Ja. Het Israëlische bezettingsleger heeft tijdens de bezetting reeds honderden kinderen (en volwassenen) vermoord, rechtstreeks met militaire wapens of onrechtstreeks door het ontzeggen van medische hulp aan gekwetste personen. Deze praktijk wordt reeds jaren aangeklaagd door internationale organisaties, waaronder de VN.

Gebruikt Israël organen van Palestijnse kinderen (en volwassenen) zonder instemming te vragen of te verkrijgen van de nabestaanden en zonder hen daarover te informeren. Ja. Er zijn honderden gevallen bekend van nabestaanden die hebben vastgesteld dat organen bleken verwijderd te zijn uit de stoffelijke resten van familieleden die aan hen werden overgemaakt. Deze praktijk wordt reeds jaren aangeklaagd door internationale organisaties, waaronder de VN. (zie hierover het CNN-artikel Israel harvested organs without permission, officials say)

Vermoordt het Israëlische bezettingsleger Palestijnse kinderen (en volwassenen) met de expliciete doelstelling hun organen te gebruiken voor transplantaties? Er is geen bewijs dat het Israëlische bezettingsleger dit zou doen of zou gedaan hebben.

Toen een Zweedse onderzoeksjournalist in 2009 een artikel wijdde aan het feit dat de organen verwijderd werden van Palestijnse slachtoffers zonder toestemming van de familie, beschuldigde de Israëlische regering hem van antisemitisme. De Zweedse journalist drong aan op een ernstig onderzoek. Dat onderzoek is er nooit gekomen. Later moest de Israëlische overheid toegeven dat er wel degelijk zonder toestemming organen werden weggenomen bij Palestijnse slachtoffers van het Israëlische geweld.

Logische fout

Kortom, dat het Israëlische bezettingsleger kinderen kidnapt en vermoordt met als specifieke doelstelling hun organen te kunnen verhandelen valt moeilijk te bewijzen omdat Israël daarover geen onderzoek toelaat. Bijgevolg kan je zeggen dat het inzake strenge journalistieke deontologie best anders geformuleerd moet worden, wil je een intentieproces vermijden. Om die reden heeft ACOD Cultuur in overleg met de redactie van DeWereldMorgen.be beslist om de zinsnede “kinderen gekidnapt en vermoord voor hun organen …” te verwijderen uit dit artikel.

Kritiek op de wanpraktijken en oorlogsmisdaden van het Israëlische bezettingsleger is géén kritiek op het Joodse volk. De Joodse stemmen die wereldwijd en in Israël zelf de bezetting veroordelen zijn talrijk en duidelijk genoeg om een dergelijke gelijkschakeling met antisemitisme te ontkrachten.

Toch nog dit: als je kan aantonen dat kinderen worden gekidnapt, dat ze worden vermoord, dat hun lichamen worden teruggevonden zonder organen, en als we er toch vanuit mogen gaan dat dit alles onder het strenge en zwaar gefinancierde toezicht van het leger gebeurt, dan mag je dat leger daar wel voor verantwoordelijk houden. Vooral omdat dit onrecht jarenlang aanhoudt. Dit recht op vrije meningsuiting hebben we hopelijk nog, beste N-VA.

Stellen dat deze discussie over objectiviteit een discussie over antisemitisme is, komt neer op een inbreuk op elementaire logica omdat je kritiek op het Israëlische leger herleidt tot een uitspraak die betrekking zou hebben op alle Joden.

Die foute logica is dan misschien wel absurd, het is wel de logica die Joods Actueel wil hanteren voor zijn lastercampagnes. Daar zit nog een andere logica achter: sinds Israël zichzelf deze zomer tot etnisch-Joodse staat heeft uitgeroepen, profileert het regime zich alsof zij een incarnatie zouden zijn van het volledige Joodse volk wereldwijd. Kritiek op hun inbreuken tegen de mensenrechten kunnen dan ten onrechte gezien worden als kritiek op alle Joodse medemensen. En uiteraard: politiek ingezet om kritiek te criminaliseren.

Het gevolg van deze denkwijze, als je die doortrekt, is wat in de logica een reductio ad absurdum heet: door de redenering door te trekken kom je tot absurde conclusies en daaruit blijkt dat er een fout is bij de vooronderstellingen. Aangezien Joods Actueel bereid is deze inconsistente logica te gebruiken, moet men er zich bewust van zijn dat men zich ook blootstelt aan andere gevolgtrekkingen.

Een voorbeeld: als je ‘Israël’ gelijkschakelt met ‘alle Joden’, dan kan je ook beargumenteren dat het onrecht van de apartheidspolitiek wereldwijd het antisemitisme in de hand werkt – het zo anders gedefinieerde antisemitisme baseert zich dan op de foute logica die Joods Actueel als legitiem aanvaardt – en kan je Israël bijgevolg zelf aanklagen voor antisemitische praktijken die erg schadelijk zijn voor Joden. Wie mee wil opkomen tegen discriminatie, racisme en antisemitisme, zoals ACOD Cultuur, heeft er alle belang bij deze foute logica te ontmaskeren en te bestrijden.

Anti-democratie

Los van deze filosofische toelichting, kan ACOD Cultuur het alleen maar betreuren dat N-VA de aanval op de arbeidsbeweging – we werden door Bart De Wever al eens als terroristen versleten – blijft voortzetten. Op vrijdag 29 juni 2018 werd Bruno Verlaeckt, voorzitter van de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland en het ABVV regio Antwerpen, door de correctionele rechtbank veroordeeld voor “kwaadwillige belemmering van het verkeer” omdat het ABVV een stakingspiket in de haven had opgetrokken tijdens de nationale staking van 24 juni 2016. 

Op dit eigenste moment worden ook in Luik 17 personen, waaronder Thierry Bodson, secretaris-generaal van het Waalse ABVV, Antonio Fanara, regionaal secretaris van de Métallurgistes Wallonie Bruxelles (MWB) en Gianni Angelucci, MWB-vakbondsafgevaardigde bij FN Herstal, voor de correctionele rechtbank gedaagd omwille van eenzelfde vermeende “kwaadwillige belemmering van het verkeer”.

Het Federaal Comité van het ABVV communiceerde in een officiële verklaring dat ze nooit zal aanvaarden dat leden van het ABVV die gebruik maken van het stakingsrecht, behandeld worden als criminelen. Het Federaal Comité van het ABVV vindt het tevens onaanvaardbaar dat de rechterlijke macht, politiek gestuurd, het strafwetboek misbruikt om deelnemers aan een syndicale actie te vervolgen.

Dan hebben we het nog niet over de maatregelen tot het intimideren en de bedreigingen van journalisten (‘riooljournalisten’) en academici (‘ze zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen’, ‘Dr. Haat’, ..) of het vervolgen van burgers die zich ontfermen over vluchtelingen en burgers die zich via vreedzame acties van burgerlijke ongehoorzaamheid verzetten tegen vrijhandelsakkoorden.

Geen Eurosong in Israël

Het vonnis tegen Bruno Verlaeckt is, net als de vervolging in Luik, een schakel in de keten van vele aanvallen op het stakingsrecht en andere democratische rechten. Gaande van de zogenaamde ‘gegarandeerde’ dienstverlening ingevoerd bij de NMBS, tot de geplande invoering van een minimumdienst in het gevangeniswezen en de luchtverkeersleiding en het dreigen met het opstellen van een stakingswet. De voorspelbare aanval van Gantman (N-VA) voegt daar een nieuw triest hoofdstuk aan toe.
Tegen deze aanvallen in zullen wij als socialistische cultuurvakbond onze solidariteit met de Palestijnse werkende mensen behouden. Als antwoord op de lastercampagne zijn we nog meer gemotiveerd om mee te werken aan de actie tegen Eurosong 2019: geen Eurosong in Israël, nog zo’n doorzichtige propagandacampagne gestuurd door Israëlische netwerken. Het feit dat zangeres Netta meteen na haar overwinning verklaarde dat het volgende festival zal doorgaan “in Jeruzalem”, en niet in Tel Aviv, waar de Israëlische regering zich onmiddellijk achter schaarde, zegt genoeg.

Dat de aanklacht voor vermeend antisemitisme via Joods Actueel er komt een paar dagen nadat ACOD Cultuur artiesten had opgeroepen die oproep tegen Eurosong te steunen is geen toeval.

We herhalen bij deze graag nog even deze oproep (het inschrijvingsformulier vind je hier) en vragen hierbij formeel aan voorzitter André Gantman of hij het recht van cultuurwerkers in het Kunstenhuis zal respecteren om aan zo’n actie deel te nemen. We vragen hem hierover al maanden duidelijkheid, Gantman blijft zwijgen.

 

PS. Het recentste artikel op Joods Actueel over deze aanval dat deze vrijdagochtend 19 oktober op hun site staat, claimt dat ondergetekende zich ‘al twee dagen in absoluut stilzwijgen houdt’. Hun eerste artikel over deze zaak stond echter pas één dag vroeger online. Hopelijk is deze repliek op deze zelfde vrijdagochtend 19 oktober voor Joods Actueel toch nog snel genoeg?


Robrecht Vanderbeeken is filosoof en vakbondsverantwoordelijke ACOD Cultuur.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!