Ganzendrieswegel. Foto: Hannes De Zutter
Hannes De Zutter

Laatste keer fietsen op de Dag van de Trage Weg?

Zondag 21 oktober tussen 10 en 12u kan u tijdens de Dag van de Trage Weg wellicht voor het laatst fietsen op de Ganzendrieswegel. Heel recent leverde de stad Gent een bouwvergunning af aan een bekend Gents projectontwikkelaar voor de bouw van studentenkamers bovenop de weg en de bijhorende gracht. Door op de gracht te bouwen en de wegel volledig in te tunnelen wordt het gebruik voor fietsers voortaan onmogelijk. In plaats van het bouwplan (licht) aan te laten passen, kiest de stad er voor de weg te knippen voor fietsers.

vrijdag 19 oktober 2018 17:12
Spread the love

Nochtans veroordeelt de Gentse Rechtbank van Eerste Aanleg op 5 januari 2018 de stad Gent omdat de weg niet meer toegankelijk was voor voetgangers én fietsers. In februari werd het vonnis uitgevoerd en wordt de Ganzendrieswegel opnieuw opengesteld. Maar met de nieuwe bouwvergunning beperkt de stad nu dus opnieuw het publieke gebruik en schendt ze het vonnis van de rechtbank.

Wat voorafging

Op 24 april 2015 sluit de projectontwikkelaar de eeuwenoude ‘Ganzendrieswegel’ af. Omwonenden zien met lede ogen aan hoe de stad hiertegen weigert op te treden en integendeel de projectontwikkelaar politiebegeleiding verleent om tegen de buurtbewoners in de eeuwenoude openbare weg af te sluiten. Nadien handhaaft een bewakingsfirma deze volstrekt illegale afsluiting, zoals op 5 januari 2018 blijkt uit het vonnis van de beroepsrechtbank.

Dat vonnis kwam niet uit de lucht vallen. Hoewel de stad Gent in haar officiële communicatie liet uitschijnen rustig de uitspraak van de rechtbank af te wachten, deed zij er in werkelijkheid heel wat aan om de geschiedenis van de weg in vraag te stellen. Samen met de projectontwikkelaar.  Terwijl de projectontwikkelaar ter plaatse met grote graafmachines alle sporen van de weg uitwist en de doorgang voor de buurtbewoners bijna 3 jaar lang onmogelijk maakt, antidateert de stad een belangrijke historische kaart en ontkent ze zonder blozen haar eigen historisch optreden als wegbeheerder.

Het volgehouden verzet van buurtbewoners voor hun publieke rechten, zorgt uiteindelijk voor heel duidelijke rechtsspraak: de weg voor fietsers en voetgangers moet hersteld worden en de stad Gent moet instaan voor het onderhoud en de verbetering ervan.

Dag van de Trage Weg

Met de nieuwe bouwvergunning wekt de stad Gent nu opnieuw de schijn op dat zij – in tegenstelling tot eerdere berichten – dan toch niet bereid is het (historisch) gebruik van de weg te aanvaarden. Met de vergunning doet zij wederom een poging om het gebruik te beperken. De Ganzendrieswegel wordt geknipt voor fietsers zodat de projectontwikkelaar enkele studentenkamers extra kan bouwen.

Op de Dag van de Trage weg kan u zelf eens zien hoe de weg er vandaag bijligt en wat de precieze plannen zijn als de Deputatie van de provincie van Oost-Vlaanderen de fietsersknip voor enkele extra studentenkamers mee goedkeurt. 

Plaats van afspraak: zondag 21 oktober (10-12u) op de Groenen Walleweg tussen de Corneel Heymanslaan en Harelbekestraat bij het UZ Gent  

take down
the paywall
steun ons nu!