Stephanie Vanden Eede. Bron: Jongsocialisten
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België - Stephanie Vanden Eede

Elke dag een dag gekenmerkt door armoede …

“Eén vijfde van de Belgen leeft in armoede” (Knack), “2,3 miljoen Belgen leven in armoede” (Het Laatste Nieuws), … Harde cijfers in het voorpaginanieuws van 17 oktober 2018. Net zoals verschillende (kwaliteitsvolle?) kranten en tijdschriften het onderwerp ‘armoede’ zelfs op de internationale dag voor de uitroeiing van armoede doodzwijgen, blijkt doodzwijgen van een armoede-aanpak een algemene trend te zijn van de laatste jaren.

donderdag 18 oktober 2018 11:47
Spread the love

Een half jaar geleden kwam het nog in het nieuws dat het armoederisico in België blijft toenemen. Volgens de Europese armoede-indicator vertoont zelfs 20,3 procent van de Belgische bevolking een risico op armoede of sociale uitsluiting. 

Dat het huidige armoedebeleid van deze regering faalt, is duidelijk. Hoe kan het ook anders? Kinderopvang wordt duurder, water- en elektriciteitsfacturen stijgen, uitkeringen liggen onder de armoedegrens en ga zo maar verder. De sociale zekerheid wordt volledig uitgehold. Er is geen alternatief, noch een oplossing. Actieplannen rond armoedebestrijding die enkel een papieren antwoord zijn en zonder gevolg blijven, zijn dat ook niet.

Niet enkel het bovenlokale beleid faalt, ook lokaal zien we dat de armoedecijfers blijven stijgen. Ook in Schoten, de gemeente waar ik zelf woon, zijn de cijfers schrijnend. Zo steeg kansarmoede in de vorige legislatuur met ruim 5 procent. Een totaal van 14,7 procent (!) van de Schotenaren leeft in armoede. Een eerste stap werd in de vorige legislatuur gezet, maar de initiatieven waren enkel een druppel op een hete plaat: zo werd een standaardpakket OCMW-steun voorzien, alsook een project om schooluitval tegen te gaan (voor dat laatste werd een bedrag van 50.000 euro voorzien, waarvan dit jaar effectief 39.000 euro zal worden uitgegeven). Een mooie poging, maar wel degelijk too little, too late … Met het budgettaire overschot van de gemeente had men alleen al veel meer kunnen doen.

Vorige zondag, 14 oktober 2018, werd voor het overgrote deel in België een (nieuw) rechts beleid verkozen. In verschillende partijprogramma’s is de trend van het doodzwijgen duidelijk aanwezig. En toch ziet men het nog niet in. Verschillende politieke partijen willen eerder de personen in armoede bestrijden en niet de armoede zelf. 

Hoewel armoede niet altijd zichtbaar is, tonen cijfers aan dat armoede meer dan ooit aanwezig is. We moeten het taboe doorbreken: het is niet zo ver van ons bed als we op het eerste gezicht zouden denken. 

Vandaag op de internationale dag voor de uitroeiing van armoede staan we stil bij de situatie, maar we mogen niet stil blijven. Een grondige aanpak, zowel bovenlokaal als lokaal, dringt zich op. 

Zo moet kinderarmoede, en dus ook gezinsarmoede, grondig aangepakt worden. Dat kan vanzelfsprekend niet zonder het grotere geheel te bekijken. Want een kind leeft niet in armoede wanneer zijn gezin niet in armoede leeft. De vicieuze cirkel moet doorprikt worden. Elk kind dat met een lege brooddoos naar school moet, elk gezin dat kou moet lijden, elke persoon die de eindjes aan elkaar moet knopen en er nog niet komt, is er een teveel.

We moeten inzetten op het sneller detecteren van armoede en betrokkenheid verkrijgen van zoveel mogelijk actoren om personen die geteisterd worden door armoede of sociale uitsluiting kansen te geven om daaruit te geraken. Stigmatiseren en angst zaaien, helpen daar niet bij. We mogen ons niet laten wijsmaken dat een ander door hulp het beter zal krijgen ten koste van onze eigen situatie. Elk mens heeft recht op hulp wanneer nodig. Laten we solidair zijn en woorden omzetten in effectieve en doeltreffende daden. Laten we daar eens écht mee beginnen.

 

Stephanie Vanden Eede is nationaal bestuurslid bij Jongsocialisten.

take down
the paywall
steun ons nu!