De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?

De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?

donderdag 18 oktober 2018 10:47
Spread the love

Nu alle stemmen geteld zijn, krijgen de meeste gemeente- en provincieraden vorm. Als Vrouwenraad roepen we de politieke partijen op om evenwichtige schepencolleges v/m samen te stellen.

Traag maar gestaag?

In ons Gemeentelijk Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid v/m overlopen we de deelname van vrouwen in de politiek van 1988 tot en met 2012. Hoewel we doorheen de jaren een toename van vrouwelijke verkozenen zien, blijft hun aandeel het laagst op gemeentelijk niveau. Bovendien neemt de deelname van vrouwen af naarmate men hoger klimt in de lokale politieke hiërarchie. De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 tonen nog steeds weinig verandering. Zo berekende het  Agentschap Binnenlands Bestuur dat 38,4% van alle verkozenen vrouwen zijn (een stijging van 2,2% in vergelijking met 2012) en ziet het er naar uit dat geen enkele centrumstad een vrouwelijke burgemeester krijgt. Dat moét en kan beter!

Bruxelles, ma belle!

In Brussel scoren vrouwen beduidend beter. Daar zijn maar liefst 48% van de verkozenen vrouw. Het geheim? In Brussel is een volledig ritssysteem doorgevoerd op alle kieslijsten waardoor er in principe evenveel mannen en vrouwen op de lijsten staan. Daarnaast werd een ordonnatie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet goedgekeurd om een 50/50 vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de colleges te waarborgen. Maatregelen die duidelijk hun vruchten afwerpen.

Politiek aan zet

Een volledig ritssysteem en evenwichtige schepencolleges zijn slechts enkele van de eisen die je ook in ons Gemeentelijk Memorandum terugvindt. Daarnaast pleiten we voor meer vrouwelijke lijsttrekkers en meer vrouwelijke burgemeesters. In Vlaanderen geldt het ritssysteem namelijk enkel voor de eerste twee plaatsen op een kieslijst. We zien echter dat de lijstrekkerspositie in 86% van de gevallen naar een man gaat. Problematisch, als je bedenkt dat lijsttrekkers de meeste kans maken om verkozen te worden.

Dat we in Vlaanderen nog steeds met een democratisch deficit zitten, betekent echter niet dat politieke partijen geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Elke partij kan én moet vrouwelijke schepenen inzetten, en ze hoeven niet te wachten op meer cijfermateriaal of een nieuwe quotawet om nu al actie te ondernemen!

 

Magda De Meyer
Voorzitter Vrouwenraad

take down
the paywall
steun ons nu!