Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Politiek, België - FairFin

Een openbare bank: een gemeentelijke uitdaging

Vanwege het slechte klimaat op de financiële markten en het uitblijven van een oplossing voor de Arco-kwestie, moet het uitstel voor onbepaalde duur van de beursintroductie van Belfius ons doen beseffen hoe diep de bank deel uitmaakt van het Belgische sociaal-economische weefsel.

donderdag 11 oktober 2018 14:07
Spread the love

Al voelde de aankondiging van het uitstel als een overwinning, toch moet alles nog gerealiseerd worden opdat Belfius niet langer bestuurd zou worden als een privé-bedrijf dat enkel oog heeft voor rendement op korte termijn. Dit kan alleen met de steun van alle mensen en publieke structuren die belang hebben bij het bestaan van een bank ten dienste van een zo groot mogelijk aantal mensen.

Als het niveau van de macht dat het dichtst bij de burgers staat, zijn de gemeenten als eersten betrokken bij deze doelstelling. Sinds enkele jaren zijn ze genoodzaakt om een streng beleid te voeren, dat hun openbare dienstverleningstaken steeds meer belemmert. De socialisatie van Belfius, voorheen Gemeentekrediet en nog steeds de belangrijkste bank van de gemeenten, zal hen in staat stellen de duurzaamheid van hun financieringscapaciteit te garanderen. Het zal ook mogelijk maken om een lokale bancaire dienstverlening in stand te houden voor iedereen, een dienstverlening die momenteel wordt bedreigd door de sluiting van vele filialen, met name in plattelandsgebieden.

Dat is de betekenis van de gemeentelijke interpellatiecampagne die door het platform ‘Belfius is van ons’ is gelanceerd en die tot doel heeft de burgers en lokale vertegenwoordigers aan te moedigen om te stemmen over moties die een 100 procent openbare bank eisen, beheerd door en voor de inwoners. Tot op heden heeft een dertigtal gemeenten, waaronder meer dan een dozijn grote gemeenten in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stap gezet.

Ter gelegenheid van de 6de verjaardag van de tweede redding van Dexia en de overname door de Belgische staat van wat Belfius zou worden, roepen wij de kiezers en kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen op om dit thema op te nemen en zich aan te sluiten bij onze inspanningen voor een bank die 100 procent in dienst staat van de burgers in plaats van te streven naar onbeperkte winstaccumulatie, door de petitie ‘Belfius is van ons’ te ondertekenen en zich in te zetten opdat hun gemeente een motie aanneemt om Belfius in handen van het publiek te houden.

De volgende gemeenten hebben de motie ‘Belfius is van ons’ al geratificeerd (inventaris van september 2018, in alfabetische volgorde): Anthisnes, Assesse, Bergen, Chapelle-lez-Herlaimont, Charleroi, Comblain au Pont, Couvin, Dison, Doornik, Elsene, Estaimpuis, Fleurus, Ganshoren, Lessines, Luik, Mettet, Moeskroen, Molenbeek, Namen, Ohey, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Oupeye, Profondeville, Sambreville, Sint-Agatha-Berchem, Thimister-Clermont, Viroinval, Vorst, Wanze, Zelzate.

Lokale verkozenen of gewone burgers die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze campagne kunnen contact opnemen met het platform op de volgende adressen:contact@belfiusisvanons.be (NL) en contact@belfiusestanous.be (FR)


Over het platform ‘Belfius is van Ons’

Sinds zijn oprichting heeft het platform ‘Belfius is van Ons’ zich ingezet om de bevolking en de politieke wereld bewust te maken van het belang van een publieke bank in België die onder controle van de burgers staat. Talrijke initiatieven zijn in die richting genomen: openbare debatten, conferenties, straatacties, een petitie.

De actieprincipes van het platform, dat vandaag een dertigtal organisaties, verenigingen, vakbonden, Franstaligen en Nederlandstaligen samenbrengt, zijn samengevat in het manifest van het platform.

Voor meer informatie, bezoek www.belfiusisvanons.be

take down
the paywall
steun ons nu!