Bron: Wikipedia
Yameogo Rodrigue Didas Ouitebpigba

Open brief aan de Koning van België

woensdag 10 oktober 2018 16:53
Spread the love

Geachte,

Ik heb de eer u via de pers toe te spreken, want ik heb geen andere manier om mijn stem te laten horen. Mijn naam is Yameogo Rodrigue Didas Ouitebpigba, een Burkinese onderdaan die sinds 2016 in de Verenigde Staten woont. Ik kwam onvrijwillig in België aan, terwijl ik op doorreis was naar de Verenigde Staten.

Ik ging naar Burkina Faso na een oproep van de onderzoeksrechter om mijn getuigenis af te leggen in verband met de moorden op de Burkinese journalist Norbert Zongo en zijn metgezellen, waarbij de broer van president Blaise Compaoré, de heer François Compaoré, betrokken was. Na mijn hoorzitting berichtte een persartikel over mijn aanwezigheid in het land, en mijn familie en ik werden bedreigd. Toen ik me in gevaar voelde, bracht ik mijn familie in veiligheid en nam ik mijn vlucht terug naar de Verenigde Staten.

Op de luchthaven van Ouagadougou hebben mannen die zeggen dat ze mijn adres in de Verenigde Staten kennen mij opnieuw bedreigd. Daarom heb ik tijdens mijn tussenstop in Brussel officieel om bescherming gevraagd bij de grenspolitie. Na de vaststelling van de feiten vertelde de grenspolitie me dat ze me zouden helpen. Ze haalden mijn bagage op die op doorreis was naar de Verenigde Staten en brachten me vervolgens naar het Caricole Center, waar ik sinds 12 juli 2018 vastzit.

Toen begon mijn beproeving in België, want ik maak me schuldig aan een misdrijf: ik zoek naar een internationale bescherming. De internationale beschermingsprocedure volgde, tot het CGVS op 1 augustus 2018 een negatief antwoord gaf op mijn verzoek. Het werd gevolgd door de nietigverklaring van dit besluit op 23 augustus 2018 door De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de redenering van het CGVS verworpen heeft en in zijn besluit bevelde om aanvullende onderzoekstaken te vervullen. Tot op de dag van vandaag heb ik geen nieuws over een beslissing over mijzelf.

Op 1 oktober 2018 heeft de Raadkamer van eerste aanleg van Brussel, met instemming van de procureur des Konings, mijn onmiddellijke vrijlating bevolen. Tot mijn grote verbazing ging de Dienst Vreemdelingenzaken dezelfde dag nog in beroep tegen deze beslissing en verlengde mijn detentie. In deze beslissing wordt echter opgemerkt dat de beslissing om mijn detentie te verlengen geen wettelijke basis heeft.

Excellentie, ik kom tot u omdat ik niet wist dat het aanvragen van internationale bescherming bij het Koninkrijk België een misdaad was die zou kunnen leiden tot vrijheidsberoving voor meerdere maanden. 

Ik kom u daarom vragen om mij in alle bescheidenheid te helpen naar een land te gaan waar mijn verzoek om bescherming zal worden gehoord. Omdat ik recht wilde doen geschieden aan een journalist die alleen zijn pen had om een onrecht aan de kaak te stellen, heb ik al 3 maanden in een Belgische gevangenis doorgebracht die niet zijn naam zegt, het gesloten centrum Caricole.

Ik had altijd al gehoord dat het Koninkrijk België een van de wiegen van de mensenrechten was, maar ik realiseer me dat ik in België het slachtoffer ben van de kleur van mijn huid.  Ik ben verontwaardigd over de behandeling van buitenlanders met kleur, vaak uit Afrika, in de gesloten centra in België. De meesten worden geboeid, vastgebonden en met een hoofdkap en gedeporteerd naar het land vanwaar ze zijn gevlucht. Gekleurde huiden worden zodanig achtervolgd dat kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met ernstige ziekten zoals kanker hier gevangen zitten.

Ik neem vandaag mijn pen, net als Norbert Zongo, om te protesteren tegen wat ik een nieuwe vorm van slavernij zou noemen, een nieuwe vorm van slavenhandel. Ja, Excellentie, Koning der Belgen, hier is wat er in uw Koninkrijk gebeurt. Ja, Excellentie, een pure en eenvoudige minachting voor mannen en vrouwen van kleur. Ja, Excellentie, vandaag heeft uw regering in uw Koninkrijk een migratiebeleid dat vergelijkbaar is met racisme.

Excellentie, ik laat u achter op dit sombere beeld van de mensenrechtensituatie in uw Koninkrijk, in de hoop dat ik de laatste ben die zo’n minachting te verduren krijgt.

 

Yameogo Rodrigue Didas Ouitebpigba, Caricole gesloten centrum

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!