Bron: Pixabay
Wereld, Economie, Milieu -

WHO: Tabak ook ongezond voor het milieu

De klimaatafdruk van de tabakssector is vergelijkbaar met die van sommige landen, stelt een studie in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie. De milieu-impact, van vervuiling tot ontbossing, zou zich moeten vertalen in een hogere prijs voor een pakje sigaretten.

donderdag 4 oktober 2018 18:04
Spread the love

De productie van tabak is in de voorbije decennia sterk toegenomen, en jaarlijks worden nu naar schatting 6000 miljard sigaretten geproduceerd. De schade daarvan voor de volksgezondheid is algemeen bekend, maar die voor het milieu veel minder, stelt de WHO. Nochtans eist de sector ook een hoge tol van het milieu en het klimaat, want de productie van tabak is vaak schadelijker dan die van essentiële voedingsgewassen zoals graan of rijst.

Schaarse grondstoffen

De cijfers doen duizelen: wereldwijd is de teelt van 32,4 miljoen ton tabak, die nodig is voor de 6000 miljard sigaretten, goed voor een klimaatafdruk van bijna 84.500 ton CO2, of 0,2 procent van alle door de mens geproduceerde broeikasgassen. De tabaksproductie gaat ook gepaard met een groot land-, water- en pesticidenverbruik: 22 miljard ton water, 5,3 miljoen hectare landbouwgebied en 27.000 ton materialen.

“De milieu-impact van roken vormt een aanzienlijke bijkomende druk voor de al schaarse natuurlijke bronnen en fragiele ecosystemen”, zegt Nick Voulvoulis van het Centre for Environmental Policy aan het Imperial College Londen en een van de auteurs. “Tabak vermindert onze levenskwaliteit en wedijvert met essentiële gewassen die cruciaal zijn voor het levensonderhoud en de ontwikkeling overal ter wereld.”

Energie-intensief

De verwerking van de tabak, en dan vooral het drogen ervan, is een erg energie-intensief proces waarbij vaak steenkool of hout wordt verbrand. Dat brengt niet alleen een hoge CO2-uitstoot met zich mee, maar drijft ook ontbossing aan.

Het transport en de productie van sigaretten brengen nog meer belasting voor het milieu en het klimaat met zich mee, en vaak wordt ook de afvalfase over het hoofd gezien: weggeworpen sigarettenpeuken creëren een enorme afvalberg die verwerkt moet worden en blijven jarenlang als zwerfvuil in het milieu.

Oogsten

Het rapport vergelijkt de impact van tabak met andere gewassen. Daaruit blijkt dat de opbrengst van die gewassen vaak aanzienlijk hoger is dan die van tabak. In Zimbabwe bijvoorbeeld kan een hectare landbouwgrond tot negentien keer meer aardappelen opleveren dan de 1 à 1,2 ton tabak die er momenteel gekweekt wordt.

China bijvoorbeeld oogst meer dan 3000 ton per jaar en gebruikt daarvoor meer dan 1,5 miljoen hectare landbouwgebied en significante hoeveelheden water. Dat in een land dat lijdt onder waterschaarste, waar bijna 134 miljoen mensen ondervoed zijn. Bijna 90 procent van de tabaksteelt gebeurt in ontwikkelingslanden, en vier van de tien grootste tabaksproducenten kampen met voedseltekorten: India, Zimbabwe, Pakistan en Malawi.

1,4 miljoen liter water per persoon

De consumptie van de tabaksproducten gebeurt dan weer vooral in rijke en middeninkomenslanden. “Rokers in die landen branden letterlijk en figuurlijk door de grondstoffen van de arme landen”, zegt Hopkinson. Het rapport berekende ook de impact van een individuele roker. Wie vijftig jaar lang een pakje van twintig sigaretten per dag rookt, is daarmee verantwoordelijk voor het verbruik van 1,4 miljoen liter  water.

De auteurs pleiten voor verschillende ingrepen om de problemen aan te pakken. Zo moeten er meer gegevens verzameld worden over de milieu-impact van de tabakssector en kunnen milieuvriendelijke productiemethoden aangemoedigd worden. Maar het is vooral belangrijk dat de milieuschade in de prijs van een pakje sigaretten wordt verrekend, stellen ze. Zo wordt de industrie aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor de hele levenscyclus van haar producten.

take down
the paywall
steun ons nu!