Bron: FOS ngo
Oproep, Wereld, Economie, Politiek, België -

“Bedrijven MOETEN mensenrechten respecteren”

Een consortium van Belgische ngo's en vakbonden roept België op om zich actief in te zetten voor de goedkeuring van een internationaal verdrag dat een einde moet maken aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

donderdag 4 oktober 2018 14:07
Spread the love

Het collectief van organisaties stelt de burgers voor om de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, te ondervragen via een website die speciaal aan dit onderwerp is gewijd. Op die manier wil zij België aanmoedigen om actief deel te nemen aan en een leidende rol te spelen tijdens de volgende onderhandelingsronde tussen staten, die van 15 tot 19 oktober 2018 in Genève zal plaatsvinden in het kader van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

“De burgers kunnen www.reclaimhumanrights.net/bindingtreaty bezoeken om België expliciet te vragen om actief deel te nemen aan het proces”, zegt Hélène Capocci van Entraide & Fraternité. In het kader van deze oproep hebben de organisaties debatbijeenkomsten gepland in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, na de vertoning van de documentaire film “Ademloos”.

“Deze productie vertelt een ontroerend verhaal over het onrecht dat mensen in België en India hebben geleden in naam van commerciële belangen en winst. Deze mensen hebben het zwaar te verduren, terwijl het betrokken bedrijf zijn schadelijke activiteiten aan de andere kant van de wereld voortzet, zonder gestoord te worden”, zegt Wies Willems van Broederlijk Delen. 

Maar dit voorbeeld staat niet op zichzelf! Olielekkages, instortingen van gebouwen, landroof, beperkingen van de vrijheid van vereniging, onfatsoenlijke werkomstandigheden, vervuiling, ziekte: dit zijn enkele van de bewezen schendingen van de fundamentele rechten van de bevolking en werknemers. Talrijke gevallen van mensenrechtenschendingen waarbij Belgische en buitenlandse bedrijven betrokken waren, werden vastgesteld in gevoelige en sociaal risicovolle sectoren zoals mijnbouw, bouw, textiel, agrovoeding, hout, baggerwerken en bosbouw.

Er bestaan vele nationale en internationale wetten die de activiteiten van multinationale ondernemingen reguleren, maar ze hebben moeite om hun doeltreffendheid aan te tonen. Misbruik door sommige van deze entiteiten is wijdverspreid, maar dit garandeert geen eerlijke rechtsmiddelen en herstelbetalingen voor de slachtoffers.

De afgelopen jaren heeft de internationale gemeenschap het debat over de eerbiediging van de mensenrechten, de milieurechten en de sociale rechten overgenomen. Maar tot nu toe zijn er alleen nog maar zuiver vrijwillige initiatieven genomen.

In juni 2014 nam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een baanbrekende resolutie aan die de weg effent voor de uitwerking van een bindend internationaal verdrag om mensen te beschermen tegen bedrijfsmisbruik. Dit verdrag zou staten ertoe verplichten het primaat van de mensenrechten boven economische belangen te waarborgen, transnationale ondernemingen (maar ook hun leveranciers, onderaannemers en dochterondernemingen) te verplichten de mensenrechten te eerbiedigen, waar zij ook actief zijn en hen wettelijk aansprakelijk te stellen voor misbruiken, en ten slotte de toegang tot de rechter voor de betrokkenen te waarborgen.

take down
the paywall
steun ons nu!