Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Furia

Abortus: Er is veel meer nodig dan een symbolische wetswijziging

Deze middag keurt de Kamer het wetsvoorstel van de meerderheid over abortus goed. Abortus wordt uit het strafrecht gehaald. Een historische stap. Toch is er veel meer nodig dan een symbolische wetswijziging om tegemoet te komen aan de noden op het terrein. Deze wetswijziging is dan ook vooral een gemiste kans.

donderdag 4 oktober 2018 13:12
Spread the love

Vooral kwetsbare vrouwen blijven in de kou

De termijn van 12 weken blijft behouden. Nochtans trekken jaarlijks enkele honderden Belgische vrouwen naar Nederland voor een tweede trimester abortus omdat dit in België alleen kan als er een medische indicatie is. De ziekteverzekering komt hierin niet tussen. Deze optie is dan ook alleen weggelegd voor wie over voldoende financiële middelen beschikt. Op die manier vallen de meest kwetsbare vrouwen uit de boot.  

Verplichte bedenktijd is paternalistisch tijdverlies

Ook de verplichte bedenktijd van zes dagen blijft behouden tenzij bij medische urgentie. De idee van de bedenktijd is paternalistisch. Hiermee wordt immers de suggestie gewekt dat vrouwen lichtzinnig over een abortus beslissen. Nochtans hebben vrouwen die naar de abortushulpverlening toestappen doorgaans alles ernstig overdacht. Hen met extra bedenktijd opzadelen, maakt het alleen maar mentaal onnodig zwaarder. Het miskent ook de professionele expertise van de abortushulpverlening. Alsof zij niet standaard vooraf aftoetsen. 

take down
the paywall
steun ons nu!