Hoe lang werk jij voor 67 cent?
Video, Wereld, Afrika, Economie - Fair Trade Belgium

Hoe lang werk jij voor 67 cent?

De meerderheid van de cacaoproducenten leeft van 67 cent per dag, en dat is onder de grens van extreme armoede. De vele duurzaamheidsinitiatieven en programma’s in de cacaosector slagen er niet in om een leefbaar inkomen voor producenten te garanderen. Een leefbaar inkomen is een universeel mensenrecht – iedereen heeft het recht op een rechtvaardig loon voor zijn werk. "Hoe lang werk jij voor 67 cent?", is dan ook de slogan van de campagne voor de Week van de Fair Trade die 3 oktober is gestart.

woensdag 3 oktober 2018 18:11
Spread the love

De campagne heeft een duidelijke boodschap: iedereen kan op zijn manier helpen om cacaoproducenten uit de armoedeval te helpen. Fair Trade Belgium probeert mensen met deze video daarvan bewust te maken. 

 

Waarom 67 cent?

Verschillende inspanningen van de industrie en andere spelers in de sector om cacao duurzamer te maken, kunnen geen leefbaar inkomen garanderen voor de cacaoproducent. Daarbij komt dat de prijs van cacao in 2017 op een historisch laag punt stond, wat een extra en onhoudbare last voor de producenten betekende. Als gevolg hiervan blijft de meerderheid van de cacaotelers in extreme armoede leven. Dat werkt de opkomst van lokale problemen, zoals kinderarbeid en massale ontbossing, nog meer in de hand.

De situatie is vooral zorgwekkend in Ivoorkust en Ghana, twee landen die samen meer dan 60 procent van alle cacao produceren die beschikbaar is op de wereldmarkt. Hun cacao mag dan wel heel begeerd zijn, maar paradoxaal genoeg leeft de meerderheid van deze producenten van minder dan 67 eurocent per dag.

67 cent per dag, dat komt overeen met de extreme armoedegrens die gedefinieerd is door de Wereldbank voor Ivoorkust. Producenten moeten een betere prijs ontvangen voor hun cacao. Zolang ze geen leefbaar inkomen hebben, zal de cacaosector niet duurzaam zijn.

Een leefbaar inkomen voor cacaoproducenten

Fairtrade gecertificeerde cacaoproducenten in West-Afrika verkopen gemiddeld slechts 30 procent van hun oogst onder Fairtrade voorwaarden. Wat overblijft moet verkocht worden via de conventionele markt; dus zonder de voordelen en garanties die eerlijke handel biedt. De verkoop van Fairtrade cacao groeit wereldwijd, en ook in België is het aan een opmars bezig: gemiddeld +27 procent de afgelopen 4 jaar. Maar het marktaandeel van Fairtrade cacao blijft in ons land liggen onder de 1%.

Fairtrade biedt cacaoboeren de garantie van een minimumprijs – die de productiekosten dekt in geval van een prijsdaling – en de toekenning van de Fairtrade premie, een bedrag dat wordt betaald bovenop de prijs. Die premie kunnen boeren herinvesteren in hun productie, en de ontwikkeling van hun gemeenschap. Deze garanties beschermen producenten tegen de nadelige gevolgen van prijsschommelingen. Maar we moeten nóg een stap verder durven gaan.

Fairtrade startte daarom een breed consultatieproces in aanloop naar de herziening van de cacaoprijs – die herziening mikt op een leefbaar inkomen voor cacaoboeren, vooral in West-Afrika. We moeten een versnelling hoger schakelen: voor Fairtrade heeft het veiligstellen van een leefbaar inkomen voor producenten de hoogste prioriteit.

Iedereen kan volgens FairTrade meehelpen, elk op z’n eigen manier:

  • Bedrijven kunnen een strategie ontwikkelen die het respecteren van de rechten van mens en milieu garandeert, in de volledige productieketen.
  • Overheidsinstanties kunnen eerlijke handel opnemen in openbare aanbestedingen, en de markttoegang voor Fairtrade gecertificeerde boeren zo makkelijker maken.
  • Jij als consument kan kiezen voor eerlijke handel. Fairtrade chocolade vind je overal: zet het dus zeker bovenaan je boodschappenlijstje, en zoek steeds naar het Fairtrade label op je chocoladeverpakkingen.

De Week van de Fair Trade duurt van 3 tot 13 oktober. 

take down
the paywall
steun ons nu!