Kan Halle de wereld redden?

Kan Halle de wereld redden?

dinsdag 2 oktober 2018 15:45
Spread the love

Vanuit het idee ‘think global, act local’ opent op vrijdag 5 oktober vanaf 18uur30 het platform Mondiaal Halle een levendig verkiezingscafé in het OLV-centrum, Ninoofsesteenweg 7 te 1500 Halle.   Het is een een partij-onafhankelijk evenement dat samen met de lokale politiek en burgers aandacht vraagt voor de cruciale rol die het lokale niveau speelt bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen.

Verkiezingscafé 
In het licht van 14 oktober wil het verkiezingscafé ‘Kan Halle de wereld redden ?’ benadrukken dat een sterk uitgewerkt lokaal mondiaal beleid zich niet beperkt tot intentieverklaringen, maar vooral een kwestie is van het ontplooien van ecologische, economische en sociale acties waarmee resultaten geboekt worden. Het wordt geen klassieke debatavond, maar Mondiaal Halle zet de verkiezingen van 14 oktober op een verrassende manier in de kijker. De avond start om 19 uur met het ‘pitchen’ van originele ‘glokale’ ideeën tijdens een meerstemmig forum.  ‘Pitchen’ is het kort en krachtig overbrengen van een idee binnen de minuut en ‘glokaal’ verbindt het globale met het lokale. Naast een tiental sprekers van diverse plaatselijke verenigingen hebben vertegenwoordigers van zeven politieke partijen toegezegd om een bijdrage te leveren. Professor Eric Corijn, wereldautoriteit inzake steden, zal tot slot inpikken op de interventies en een toekomstgericht samenhangend denkkader aanreiken voor een mondiaal Halle.  Na 20 uur is er een vrij ’mondiaal’ podium met performances en optredens. Burgers en politici kunnen tussen pot en pint nakaarten en in gesprek gaan. Schepen Peggy Massien en burgemeester Dirk Pieters openen de avond.

Engagement
Het platform Mondiaal Halle wil zowel burgers als de overheid sensibiliseren en aanzetten tot actie.  Het verkiezingscafé is een uitnodiging om de daad bij het woord te voegen en samen de route uit te stippelen naar een leefbare wereld. Het verkiezingscafé ‘Kan Halle de wereld redden ?’ op vrijdag 5 oktober is een initiatief om het lokaal engagement en de lokale verantwoordelijkheid met betrekking tot de urgente mondiale agenda te stimuleren en aan te scherpen. Het wordt georganiseerd met de steun van de stad Halle.

Informatie: www.mondiaalhalle.be

take down
the paywall
steun ons nu!