redactie

‘Ziek zijn is geen keuze’. Minister Vandeput zorgt voor woede bij werknemers van federale overheid

Ziek zijn is geen keuze. Onder die slogan kwamen vrijdag 10.000 werknemers uit de federale overheidsdiensten op straat. Tot nu toe konden ambtenaren ziektedagen opsparen. Zo lijden ze geen loonverlies als ze op het einde van hun loopbaan voor langere tijd ziek zijn. De regering schaft dat systeem af. “Hardvochtig”, klinkt het bij de vakbonden.

vrijdag 28 september 2018 15:57
Spread the love

Dit is de druppel, zo hadden de vakbonden voor de betoging voorspeld. Gezien de opkomst kan je ze geen ongelijk geven. Tienduizend ambtenaren op straat tegen één specifieke maatregel is veel.

De woede richt zich op de afschaffing van het ziektekrediet. Wie in de federale overheidsdiensten werkt, heeft recht op 21 ziektedagen per jaar waarop het loon doorbetaald wordt. Wie zelden ziek is, kan die dagen opsparen. Dat heeft het voordeel dat oudere werknemers geen loonverlies lijden als ze later in hun loopbaan voor lange tijd out zijn door een zware ziekte.

Minister Vandeput wil het ziektekrediet vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen vallen ambtenaren terug op 60 procent van het loon. “Dat is nog minder aantrekkelijk dan in de privé”, klinkt het bij de vakbonden.

Volgens Vandeput worden die ziektedagen toch maar gebruikt om vroeger op pensioen te gaan. De vakbonden spreken dat tegen. Een ambtenaar die ziek is, wordt onderworpen aan medische controles. Het systeem beschermt alleen mensen die echt ziek zijn of een ongeval hebben gehad.

Aan de betoging namen ook werknemers uit de hulpdiensten zoals brandweerlieden deel. Zij wijzen er op dat zij een beroep uitoefenen met een verhoogd risico op letsels. Volgens minister Vandeput komt er een uitzondering voor arbeidsletsels. Alleen is dat onderscheid niet altijd duidelijk te maken, aldus de vakbonden.

Nabij de Wetstraat kwam het even tot schermutselingen met de politie. De minister van Ambtenarenzaken kregen de vakbonden niet te zien. Het levert hem al een tijd de titel van ‘spookminister’ op. Volgende week dinsdag zou hij wel bereid zijn om met de bonden rond de tafel te zitten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!