Bron: Pixabay
Nieuws, Milieu, Politiek, België -

Vlaamse gemeenten tekenen in op “CO2-succesformule”

Zes Vlaamse gemeentenen stappen als eerste in het Europese EEA-programma. Dat heeft in Duitsland al bewezen de klimaatinspanningen van gemeenten tot 40 procent op te krikken.

donderdag 27 september 2018 17:41
Spread the love

Het EEA-programma bestaat al ruim twintig jaar en over heel Europa zijn er nu al meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten. Het programma bleek daarbij erg succesvol: in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bespaarden de deelnemende lokale besturen tot 40 procent meer CO2 dan de andere gemeenten. De opmars van hernieuwbare energie gaat er tweemaal zo snel.

Ook in Vlaanderen tekenen nu zes gemeenten in op het programma, met hulp van de Bond Beter Leefmilieu. Het gaat om Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem. Ze hopen op het eind van de rit, binnen vier jaar, de European Energy Award (EEA) te verkrijgen.

Vlaanderen

In Vlaanderen beschikken de meeste gemeenten al over een klimaatplan, maar er zijn weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de gemeentelijke klimaatdoelstelling – een CO2-reductie van 20 procent  – te halen. Dat terwijl de gemeenten veel bevoegdheden hebben met een grote impact op duurzaamheid en klimaat, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, afvalverwerking en energie, zegt de Bond Beter Leefmilieu.

De organisatie neemt daarom de intensieve begeleiding van de zes gemeenten op zich. Bond Beter Leefmilieu bepaalt samen met het klimaatteam van de gemeente wat er nog beter kan en hoe ze maximaal gebruik kunnen maken van de lokale bevoegdheden om een zo ambitieus mogelijk klimaatbeschermings- en energieplan op te stellen en uit te voeren. Elk jaar maakt het team een stand van zaken op. Van zodra gemeenten een score behalen van 50 procent na analyse door een erkende auditor ontvangen ze het certificaat: de European Energy Award.

Zes pilootgemeenten

“Deze zes gemeenten steken hun nek uit en willen de komende vier jaar de nieuwe standaard zetten in lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen”, zegt Benjamin Clarysse van de Bond Beter Leefmilieu. “Met de EEA kunnen ze hun ambities ook realiseren op het terrein. Het is de bedoeling dat in de komende jaren ook andere gemeenten kunnen instappen.”

“We namen al tal van acties op het vlak van duurzame energie zoals het plaatsen van windturbines en zonnepanelen, vergroening van ons wagenpark, sensibiliseringscampagnes naar scholen en wijken”, zegt Ben Michiels, duurzaamheidsambtenaar in Asse. “We willen via de EEA de prioritaire acties uit ons klimaatactieplan verder realiseren en het ambitieniveau nog verhogen.” 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!