Interview, Milieu, Samenleving, Politiek, Lokaal, Antwerpen -

‘In onze ideale stad is de Ring overkapt en hebben we de auto amper nodig’

Zeg 'Ringland' en de ogen van de meeste Antwerpenaren beginnen te blinken. Eindelijk een tot de verbeelding sprekend project dat niet alleen de permanente files op de Antwerpse Ring zal oplossen, maar ook nog voor extra groen zorgt en voor schonere lucht. Ringland zag het levenslicht net voor de verkiezingen van 2014. Hoe kijkt Peter Vermeulen van Ringland terug op de ontwikkelingen in het Oosterweeldossier en wat is hun inzet voor komende verkiezingen?

donderdag 27 september 2018 15:16
Spread the love

Ringland werd boven het doopvont gehouden net voor de regionale verkiezingen van 2014. Het Oosterweeldossier zat toen muurvast. De Vlaamse regering stemde net in om het plan van de Oosterweelverbinding verder te zetten onder het bekende motto “walk and don’t look back”. De bewegingen Ademloos en stRatengeneraal hadden na jaren actie en mobilisatie het verzet tegen de Oosterweelverbinding enorm weten te verbreden. En naast een referendum ook juridische stappen gezet bij de Raad van State waardoor alles jaren geblokkeerd dreigde te geraken.

Ringland kwam op de proppen met het tot de verbeelding sprekende project van een extra groen lap grond die gecreëerd zal worden door de volledige overkapping van de ring. Het idee vond algauw opgang bij het grote publiek en bij de bewegingen stRatengeneraal en Ademloos. Het was nog duwen en trekken maar de – in 2016 door de overheid aangestelde – intendant moest de verschillende partijen dichter bij elkaar brengen. Dat gebeurde ook in de lente van 2017. De Vlaamse regering borg het Oosterweelproject grotendeels op en de actiegroepen schaarden zich achter een gemeenschappelijk plan, het ‘Toekomstverbond’. Een plan dat voor een Oosterweel-light gaat waarbij het doorgaand verkeer via de haven zal worden omgeleid en de Antwerpse Ring volledig overkapt zal worden.

Strijd nog niet gestreden

Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Er zijn nog een aantal verkeersknopen die nog niet helemaal uitgeklaard zijn. De actiegroepen blijven op hun hoede.

Peter Vermeulen: “Ik denk dat we kunnen vaststellen dat de wereld sinds de start van Ringland ondertussen veranderd is. Wat we toen gelanceerd hebben, het concept van de overkapping, heeft een heel grote weg afgelegd. De Vlaamse regering heeft al stappen gezet en voor de eerste fase van de overkapping een budget van 1,25 miljard vrijgemaakt. We vinden het vooral belangrijk dat er een traject is uitgestippeld om heel het Ringlandproject verder te doen draaien. Dat is toch meer dan bijzonder in een moeilijk en complex dossier waar ondertussen veel over gezegd en geschreven is. Het heeft toch een heel andere wending gekregen dankzij het draagvlak dat is opgebouwd door de positieve inbreng vanuit de actiegroepen die voor heel wat druk van onderuit hebben gezorgd.

“Maar met het ‘Toekomstverbond’ is nog niet alles verworven. Het blijft een hele oefening voor de administratie en de overheid en ook wij komen in een nieuwe rol terecht. Het is een ontzettend boeiend experiment van hoe nieuwe samenwerkingen vorm kunnen krijgen en hopelijk ook het gewenste resultaat opleveren.”

“Er is een duidelijke richting ingeslagen met het ‘Toekomstverbond’, maar het is zeker niet helemaal rond. De discussie over een aantal deelprojecten blijft nog open. We vinden het essentieel dat er in de regeringsverklaring van de volgende Vlaamse regering na 2019, een financieringssysteem voor een volledige overkapping komt.”

Naar een ideale stad

“Onze inzet voor de verkiezingen is gezonde lucht, leefbaarheid en mobiliteit. Het zijn ook thema’s waar veel mensen ook buiten Antwerpen wakker van liggen. Dat bewijzen ook de resultaten van een project als ‘Straatvinken’.” (nvdr. Burgers telden in verschillende wijken in Antwerpen hoeveel auto’s er door hun straat reden. Bleek dat de auto zelfs in de binnenstad nog veel gebruikt wordt).

“En binnenkort worden ook de resultaten van ‘CurieuzeNeuzen’ bekend gemaakt. Een project waarbij burgers op 20.000 plekken in Vlaanderen met een heel eenvoudig meettoestel aan hun raam de luchtkwaliteit in hun straat kunnen meten. Zo zie je maar dat deze thema’s niet alleen in Antwerpen maar ook in andere steden leven. En er is geen enkel ander project waar al die thema’s in samenkomen dan in het Ringlandproject.”

“In onze ideale stad is de ring volledig overkapt en is er een structurele verandering qua mobiliteit. Wat ons betreft geen modal shift van 50/50 maar een van 30/70. Dat wil zeggen dat zeventig procent van de verplaatsingen op een andere manier dan met de auto gebeuren: dat kan te voet, met de fiets of openbaar vervoer. Een aantal andere steden hebben al bewezen dat het kan.”

Over de partijpolitieke grenzen

“Welke coalities er binnenkort ook mogen komen op lokaal of Vlaams niveau, de essentie is dat we het partijpolitieke gekrakeel willen overstijgen om onze ambities te realiseren. We willen samenwerken over de partijgrenzen heen, zoals we bepleit hebben in het ‘Toekomstverbond’. Er zijn natuurlijk partijen waar die thema’s meer naar voren komen, maar ik denk dat elke partij daar aan kan of moet meewerken.”

De zeven belangrijkste partijen hebben alvast gereageerd op het memorandum van Ringland, stRatengeneraal en Ademloos. Groen, sp.a en PVDA scharen zich achter de aanbevelingen in het memorandum. De andere partijen gaan voor een ja maar bedenking. Open VLD onderschrijft het memorandum maar legt op sommige punten ‘andere accenten’. CD&V pleit voor een ‘stedelijke luchtmeester’. Bij Vlaams Belang klinkt het: ‘voor veel mensen is de auto hun vrijheid’. En ook de N-VA zet in op ‘mijn mobiliteit, mijn vrijheid’. 

Peter Vermeulen:“Het Ringlandproject gaat niet enkel over mobiliteit, maar ook over groen, openbaar vervoer, aanleg van fietspaden en zelfs stadsontwikkeling. Het raakt bijna alle beleidsthema’s die op stedelijk niveau aan de orde komen. Ringland is nu een blikvanger maar het zou fantastisch zijn mocht het ook doorwerken op de hele stad.”

Meer info:

https://ringland.be

https://straatvinken.be

https://curieuzeneuzen.be

take down
the paywall
steun ons nu!