Bron: Facebook Manneken Pis Solidaire
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Progress Lawyers Network

Servisch gezin in gesloten centrum: “Kinderen hebben recht op verdediging”

Als advocaten van de familie betreuren wij de aanvallen in de pers en via Twitter van staatssecretaris Theo Francken ten zeerste. Sinds het begin van dit dossier werken wij op een rigoureuze manier en volgens de wensen van de familie. Daarom weigeren wij mee te gaan in de controverse die Theo Francken ten koste van de kinderen voert.

maandag 17 september 2018 17:38
Spread the love

De belangen van de vier kinderen vormen de kern van de stappen en procedures die in deze worden ondernomen. Het is precies in het belang van de kinderen dat voor het eerst een asielaanvraag voor hen werd ingediend.

Wie ook maar de minste moeite doet om zich te informeren, zal ontdekken dat de situatie van de Roma-bevolking in Servië, en in het bijzonder die van kinderen, rampzalig is. Het indienen van een asielaanvraag voor deze kinderen is dan ook meer dan gerechtvaardigd. 

Bovendien zijn alle vier de kinderen geboren in België. Hun moeder is enkele jaren geleden als minderjarige in België aangekomen. Noch de moeder, noch de kinderen spreken Servisch. Het terugsturen van deze moeder en haar vier kinderen, van wie de jongste een jaar oud is, naar Servië zou hen rechtstreeks blootstellen aan schendingen van hun fundamentele mensenrechten. 

Ze zal alleen zijn, gescheiden van haar echtgenoot, dakloos, zonder werk en dus zonder inkomen. Het enige wat hen te wachten staat zijn discriminatie, extreme armoede en een toekomst die niemand voor zijn eigen kinderen zou willen. Ongeacht eventuele druk en intimidatiepogingen zullen wij de belangen van de kinderen blijven verdedigen, zodat hun detentie eindigt en zij niet worden onderworpen aan onaanvaardbare levensomstandigheden in Servië. 

Tot slot hopen we dat de controverse stopt, dat de asielprocedure in alle rust voor de rechter wordt gevoerd zoals het hoort en dat de persoonlijke aanvallen op advocaten die alleen hun werk doen, stoppen.

take down
the paywall
steun ons nu!