Bron: Wikipedia
Opinie, Economie, Milieu, Politiek, België -

Opnieuw kernenergie?

Als een ketel heet water afkoelt, zakt de temperatuur redelijk snel tot de helft. Maar de tijd tot wanneer de omgevingstemperatuur bereikt wordt, is vele malen langer. Volgens hetzelfde exponentiële proces verloopt de afname van de radioactiviteit. Het MYRRHA-onderzoek van het kerncentrum SCK te MOL, zou toelaten deze halfwaardetijd van kernafval te halveren.

maandag 17 september 2018 12:06
Spread the love

Voor verschillende bestanddelen van het kernafval gaat het om een halfwaarde-tijd van 500 jaar en meer en is deze bewerking zinloos. Er bestaat wereldwijd, geen oplossing voor het kernafval en de productie ervan moet dan ook zo vlug mogelijk gestopt worden. Daarvoor moeten de zeven Belgische reactoren worden stilgelegd, zoals beslist door de Belgische regering.

De huidige goedkeuring door de regering om 1,6 miljard euro te besteden aan het project MYRRHA betekent nochtans de voortzetting van de kernenergie. Daarenboven gebeurt deze uitgave, terwijl er bespaard wordt op levensnoodzakelijke voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen. Een heroriëntering van het SCK te MOL dringt zich op.

Het uraniumerts dat de VS nodig hadden, werd gedurende de tweede wereldoorlog vanuit Congo geleverd door de Belgische regering in ballingschap – een aantal ministers die gedurende de bezetting naar Londen gevlucht waren. Uit dank daarvoor waren de VS na de oorlog bereid mede te werken aan de oprichting in 1953 van het onderzoekscentrum SCK te Mol.

De Belgische kernreactoren te Doel en te Tihange zijn van het type PWR (pressurised Water-cooled Reactor), gekoeld door water onder hoge druk. Deze reactoren werden gedurende de tweede wereldoorlog ontwikkeld in de VS. Het doel was niet om energie voort te brengen maar, middels de kernreactie met uranium, militair plutonium. De bom op Nagasaki, na Hiroshima, was een militair experiment voor een plutonium-bom.

Om het meest geschikte plutonium te produceren moet de uraniumbrandstof binnen de drie maanden uit de reactor gehaald worden. Na deze termijn evolueert het plutonium tot een isotoop die militair minder bruikbaar is. In België blijft de brandstof normaal ongeveer drie jaar in de reactor en er wordt geen militair plutonium geproduceerd; maar het is perfect mogelijk om dit wel te doen.

Het militair plutonium in de kernwapens van Kleine Brogel komt uit de VS. Het wordt bewaakt en beheerd door de VS. Het ligt voor de hand de mogelijkheden van het SCK thans te gebruiken voor de ontwikkeling van vreedzame energie. Het SCK zou aldus bevrijd worden van zijn binding met kernwapens en een zuiver vreedzame functie krijgen.

Als een beslissing in die zin u onredelijk voorkomt, herinner u dan de bouw van de kweekreactor te Kalkar. Vele Europese landen betaalden hier een deel van. Het bleek niet mogelijk, ook op basis van fysisch inzicht, om de kweekreactor te laten werken. Hij is thans in gebruik als pretpark.

take down
the paywall
steun ons nu!