Open brief aan alle Klimaatzaak mede-eisers

Open brief aan alle Klimaatzaak mede-eisers

maandag 17 september 2018 08:25
Spread the love

Grimbergen, 17 September 2018

 

Beste Mede-eisers,

Het klimaat tastbaar voelen aftakelen doet ons al vele jaren allemaal pijn. Deze zomer was een héél pijnlijke zomer om mee te maken, want wij als mede-eisers verstaan dat de temperaturen en de eindeloze zon en droogte meer dan enkel “mooi weer” waren. Als bezorgde burgers hebben we allemaal onze naam formeel toegevoegd aan de lijst Klimaatzaak mede-eisers omdat we vonden dat het meer dan nodig was. Ook omdat we wisten en weten dat passiviteit niet verder aanvaardbaar was.

Toen ik eerst over de Nederlandse Klimaatzaak hoorde dacht ik “Fantastisch, dit zou wel eens kunnen werken.” Kort daarna, circa 2015, hoorde ik dat een Belgische Klimaatzaak ook opgestart was… voor mij was het een kleine moeite om zonder aarzelen mede-eiser te worden. Naarmate de maanden en tenslotte ook jaren voorbij tikten, heb ik me zelfs een tijdje in 2017 ingezet als Klimaatzaak vrijwilliger om de zaak proberen vooruit te helpen.

Maar naarmate ik mij verdiepte in de bredere klimaatkwestie heb ik veel bijgeleerd wat ver buiten de grenzen van de Klimaatzaak leefde. Deze openhartige brief gaat hoofdzakelijk over het delen van mijn conclusies met jullie, gelijkgezinde mensen, in de hoop dat we onze initiële en gemeenschappelijke Klimaatzaak energie zo effectief mogelijk blijven inzetten.

Mijn origineel enthousiasme voor beide zaken (de Nederlandse en de Belgische) volgde uit mijn wens om effectieve stappen te ondernemen tegen alles wat het klimaat verder schaadt. De nadruk hierbij ligt op effectieve stappen. In de oorlog tegen klimaatopwarming vind ik het van kritisch belang dat klimaat activisten zich geen blaasjes wijsmaken. Om die reden ben ik uiteindelijk met enorm veel tegenzin gestopt als Klimaatzaak vrijwilliger. Want denken dat de rechtszaak zal werken, is zich nogal gemakzuchtig iets irreëels wijsmaken, dat heb ik al een tijdje verstaan.

Gedurende een lang en flink oncomfortabel leertraject ben ik verder gegaan dan wat Al Gore in 2006 allemaal in zijn Inconvenient Truth heeft uitgelegd. Het belangrijkste inzicht is wel een heel zware dobber om te slikken: dat het kapitalistisch systeem zélf aan de oorsprong ligt van heel onze problematiek. Hierbij versta je dus al direct waarom Al Gore, ex vice-president van de Verenigde Staten, onbetwiste leider van de kapitalistische wereld, in zijn Inconvenient Truth een wel héél eenzijdig verhaal vertelde. Over deze link met kapitalisme heb ik al verschillende opinie stukken geschreven voor DeWereldMorgen, dus zal ik mijn argumenten hier niet herhalen.

Als je even beschouwt dat er bijna een heel continent van deze aardbol, in de vorm van de oude Sovjet-Unie, de vorige eeuw een op-leven-en-dood gevecht geleverd heeft tegen het kapitalisme, en dit verloren heeft, dan krijg je zo al een voorsmaakje van welk obstakel de mensheid heeft om deze ideologische overwinnaar opnieuw te proberen omver te duwen.

De andere inconvenient truth die ik de laatste jaren heb moeten slikken, is dat de klimaatopwarming zonder enig overdrijven het potentieel heeft om de planeet onleefbaar te maken voor onze huidige mensheid. De IPCC rapporten durven die waarheid niet in enkele woorden of zinnen te omschrijven, omdat ze geschreven zijn voor de politici van deze wereld. Die rapporten zijn meerdere keren door de wasmachine gedraaid, met wasprogramma “Politiek correct proper”. Maar U en ik zijn geen politici, dus mogen wij wél onder elkaar klare en eerlijke taal spreken. Dus bij “onleefbaar” denk maar aan “uitsterven”. Niet dat ik denk dat Homo Sapiens volledig van de aarde verdwijnt door een klimaat apocalyps, maar over wat spreekt men uiteindelijk indien bijvoorbeeld miljarden mensen door een breed spectrum rampen en “neveneffecten” zoals oorlogen in de toekomst hun leven verliezen? In een notedop: de klimaatverandering zal zulke ingrijpende gevolgen hebben dat de mensheid zoals we die vandaag kennen in de toekomst onherkenbaar zal worden.

OK, genoeg doembeelden uit de toekomst. Terug naar vandaag. Klimaatzaak mede-eiser zijn veronderstelt dat u gelooft dat een regering, die door de rechtbanken verplicht wordt om effectieve klimaatwetgeving te introduceren, dat ook zou doen. Dit geloven is het soort naïviteit waarop de machthebbers rekenen om door te gaan met de kapitalistische, business-as-usual die al meer dan een eeuw resulteert in een altijd maar stijgende industriële en maatschappelijke CO2 uitstoot. Want zelfs indien een rechter dit zou bevelen, mogelijks zelfs in de hoogste rechtbank van het land, zelfs dan zou een regering dit bevel nooit echt in goeder trouw uitvoeren (het is de politieke macht in België die de al magere budgetten van Justitie aan het dichtsnoeren is, niet andersom. De rechtbanken zijn maar een zwakke derde machtspilaar in onze neoliberale maatschappij.) Misschien worden er wel met veel knarsetanden nieuwe wetten in onze parlementen goedgekeurd, en vervolgens in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Maar het zouden wetten zonder tanden zijn, by design, zonder de nodige handhaving mechanismen om de economische actoren te straffen wanneer ze de nieuwe emissievoorschriften aan hun laars lappen in hun chronische zoektocht naar winst en shareholder value. Denk analoog met het Volkswagen diesel schandaal, of nog de verschillende volksgezondheid “panieken” rond vervuilde, rotte of giftige etenswaren. Al die schandalen zijn een gevolg van tandloze agentschappen die de budgetten bewust niet krijgen om slappe wetgevingen niet te kunnen verdedigen. Politiek 1 – Volk 0. Of nog nauwkeuriger: Kapitalisme 1 – Volk 0.

In de context van de Nederlandse (Urgenda) Klimaatzaak, wist U dat de Nederlandse Staat al lang in beroep gegaan is tegen het initiële vonnis van de lagere rechtbank in 2015? Als Nederland weeral verliest in dit hoger beroep gaat dit gevecht gegarandeerd in nóg hoger beroep, naar het Europees Hof van Justitie. Indien dit zo is, dan wacht op onze Nederlandse burgercollega’s de onverbiddelijke politiek-economische druk van heel de Europese Unie, die zoals de Nederlandse Staat, alles ervoor zal doen om te beletten dat “het volk” over zo’n fundamentele kwestie ook maar iets te zeggen heeft.

En wat is de stand van zaken in België? Na het Kafkaiaanse (maar volkomen voorspelbare) circus van de taalkwestie dat naar Cassatie gegaan is hebben we niets zinnigs meer gehoord van onze heldhaftige-maar-o-zo-naïeve vzw. Wel een hoofd-pagina oproep voor “Comedy for the Climate” (wat ik persoonlijk eerder als beledigend ervaar ipv iets constructiefs), maar op gebied van de essentie van de legale zaak: niets, geen woord, geen lichtpunt, geen enkele update.

De Belgische Klimaatzaak heeft vandaag wel iets heel waardevols verwezenlijkt, en dat is vandaag circa 37’000 individuen tot actie gekregen, onder éénzelfde noemer: “Klimaatzaak mede-eisers”.

Maar gewoontjes onze naam als mede-eiser aan een lijst toevoegen slaat de bal mis. Het is een collectieve slag in het water. Een symbolische, stille vuist in de lucht, maar niets effectiefs. Want het zal niets veranderen aan de essentie, en die essentie zit keihard verweven in onze samenleving: het kapitalisme. De enige manier om het klimaat echt weer op een spoor te plaatsen dat leidt tot een (over)leefbare toekomst, is indien we met zijn allen naar de stembus trekken, en de klassieke Belgische politieke partijen 100% de broodnodige “fuck you” geven. Want als we weeral N-VA, CD&V, Open.VLD, SP.A, Vlaams Belang, PS, MR, ja, zelfs Groen/Ecolo stemmen.. dan blijven we voor dat kapitalisme stemmen dat aan de grondslag ligt van al het drama van de klimaatopwarming!

Op wie dan wel stemmen? Tegenwoordig is de enige Belgische partij dat 100% anti-kapitalisme is, en die dus bereid is de wortels van de maatschappelijke netels te grijpen die het klimaat status quo in leven houdt, dat is de PVDA/PTB. Ja, de ietwat anachronistisch-genoemde Partij van de Arbeid (Franse naam, Parti des Travailleurs Belges).

Toegegeven, bovenstaande is een nogal turbulente intellectuele reis: van diepe bezorgdheid voor het klimaat tot de terminus bij een communistische arbeidersbeweging! Ik zie mezelf ook niet direct als fabriekswerker met de rode sjaal en maoïstische-stijl hoedje op mijn hoofd. Maar voor mij primeert het klimaat en de logica: kapitalisme over heel de wereld is verantwoordelijk voor een extreme economische religie dat winst boven de omgeving, boven de natuur, boven de mens plaatst. Dat Karl Marx hier toevallig al meer dan een eeuw geleden uitvoerig over geschreven heeft is totaal bijzaak, en mag onze analyse niet doen ontsporen. In de tijd van Marx was niemand bezig met klimaatopwarming. Dit neemt niet weg dat de PVDA/PTB de enige partij is die de ideologische status quo durft te benoemen als hét probleem in onze maatschappij: het kapitalisme.

Daarom roep ik hierbij op aan alle Klimaatzaak mede-eisers om deze logica voor jullie zelf te durven aanschouwen, te analyseren, te dubbelchecken, en hopelijk dezelfde conclusies te trekken – liefst op tijd voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, ten laatste vóór de verkiezingen van 2019.

En terwijl U geheel terecht goed en lang over deze brief nadenkt, vergeet even dat de CO2 emissies blijven stijgen, zoals de temperaturen en de zeespiegels en de zuurtegraad van de oceanen, terwijl onze kansen om de klimaatgeest ooit terug in de fles te krijgen héél snel verdampen.

Met vriendelijke groeten,

Dhr. Laurence Vanhelsuwé, klimaatactivist

PS. Deze brief weerspiegelt mijn persoonlijke opinies en is volledig onafhankelijk van zowel Klimaatzaak VZW als de PVDA/PTB

take down
the paywall
steun ons nu!