Bron: Pixabay
Nieuws, Samenleving, België - Fietsersbond

Fietsersbond waarschuwt: aantal dodelijke fietsslachtoffers in Vlaanderen stijgt

VIAS presenteerde deze ochtend de traditionele halfjaarlijkse veiligheidsbarometer. “Daling met 14 procent van het aantal verkeersdoden in België” is de bemoedigende kop. De Fietsersbond nam de barometer grondig door en komt toch tot een ander, onthutsend beeld op vlak van fietsveiligheid.

maandag 17 september 2018 16:14
Spread the love

De cijfers. In Vlaanderen vielen 22 dodelijke fietsslachtoffers in de eerste jaarhelft van 2018. Dat zijn 6 dodelijke slachtoffers meer of een stijging van 36,5 procent in vergelijking met 2017. In dezelfde periode werden 3.944 letselongevallen bij fietsers geregistreerd In Vlaanderen. Een stijging van 3 procent in vergelijking met 2017.

3.944 letselongevallen bij fietsers op 6 maanden tijd, dat komt overeen met ongeveer 20 slachtoffers per dag en bijna 1 fietsdode per week. Dagelijks zijn dus 20 fietsers betrokken bij een verkeersongeval met lichamelijke letsels tot gevolg. Een cijfer dat al enkele jaren niet daalt. De cijfers komen uit de politiestatistieken. Maar niet alle ongevallen worden geregistreerd. Dat zorgt voor een onderregistratie zeker bij fietsers en voetgangers. Die cijfers zijn dus maar de top van de ijsberg.

Bovendien blijft de autodruk stijgen, er komen jaarlijks steeds meer wagens, vrachtwagens en lichte bestelwagens bij. Die cijfers zijn er. De nieuwe voertuigen zijn steeds veiliger voor bestuurders. Alleen heeft een fiets geen carrosserie rond zich. Die moet het doen met de aanwezige infrastructuur die jammer genoeg vaak ondermaats of zelfs ontbrekend is. Meer fietsers en meer auto’s, maar de infrastructuur blijft gelijk. Het is dus niet te verwonderen dat er meer fietsers slachtoffer zijn in het verkeer.

Om de verkeersveiligheid van fietsers drastisch te verhogen, vraagt de Fietsersbond aan alle bevoegde overheden om de volgende maatregelen. Ten eerste versneld en meer te investeren in veilige fietsinfrastructuur. De laatste jaren is het budget van Vlaanderen verhoogd tot de historische kaap van 100 miljoen. De Fietsersbond is blij met die verhoging, maar blijft aankaarten dat het onvoldoende is en dat het bovendien te traag gaat. Wij richten dezelfde oproep naar steden en gemeenten, die 80 procent van onze wegen beheren.

Als tweede de fietstoets toe te passen bij elke aanpassing aan infrastructuur: is het niet veilig voor de fiets dan is de aanpassing niet goed. Hou hierbij ook iedereen van 8 tot 88 jaar voor ogen. Uit de barometer blijkt immers ook dat het aantal 65 plussers onder de verkeersslachtoffers toeneemt.

Ten derde: voer een uitgebreid onderzoek naar de oorzaken van de ongevallen met fietsers. Enkel zo kunnen we eindelijk verder met het bouwen van fietsveilige routes en netwerken. En tot slot: verminder de autodruk door de invoering van een (slimme) kilometerheffing en circulatieplannen in woonkernen.

De Fietsersbond spreekt in naam van al zijn leden die dagelijks geconfronteerd worden met onveilige situaties. 

take down
the paywall
steun ons nu!