Bron: Flickr
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Orde van Vlaamse Balies

Dossier Servisch gezin: Regering moet zich niet moeien met beslissing rechters

De Orde van Vlaamse Balies, die alle Vlaamse advocaten groepeert, is bijzonder misnoegd over de uitlatingen van staatssecretaris Francken op Twitter nadat het Servische gezin dat was ondergedoken opnieuw is opgepakt. Rechters eens te meer afschilderen als “wereldvreemd” is ongehoord. De Orde van Vlaamse Balies roept op tot respect van de regels van de rechtsstaat. Door dergelijke verklaringen wordt het geloof in justitie ondermijnd. De advocatuur kan dan ook niet anders dan aan de alarmbel trekken.

vrijdag 14 september 2018 19:59
Spread the love

Staatssecretaris Francken roept ook op om “nutteloze procedureslagen te staken”. Het is niet aan hem om het zogezegd nutteloze karakter te beoordelen. Dat gebeurt door de rechters, op grond van de procedures die door de wetgever zelf werden gemaakt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het recht dat iedere burger heeft om zich tot de rechter te wenden. Dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

Hij spreekt zich uit over het aantal juridische procedures die de advocaten van het gezin hebben aangespannen en hij beweert dat een kleine groep advocaten al jaren “grof geld verdient aan vreemdelingen al dan niet pro Deo”. “Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel – nogmaals – herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat”, zegt woordvoerder Hugo Lamon. “Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid.”

Overigens zijn de cijfers die de staatssecretaris de wereld instuurt in die concrete zaak fout. Specifiek voor dit soort zaken in het vreemdelingenrecht moet er per gezinslid (hier een moeder en vier kinderen) een procedure worden opgestart, maar dat geeft geen aanleiding tot vijfmaal een pro-Deovergoeding, doch integendeel slechts 1 vermits het om 1 gezin gaat. De bewering dat de advocaten die in die zaak optreden “grof geld” verdienen, is dus feitelijk onjuist en een dergelijke bewering uit de mond van de staatssecretaris valt te betreuren.

take down
the paywall
steun ons nu!