Bron: Wikipedia
Open brief, Politiek -

Lula’s open brief aan Brazilië vanuit de gevangenis

Vanuit de gevangenis heeft Lula da Silva met een open brief zijn vroegere minister van onderwijs Fernando Haddad aangeduid als kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen van 7 oktober 2018. Dit is de volledige tekst van zijn oproep.

donderdag 13 september 2018 12:40
Spread the love

Beste vrienden en vriendinnen,

U weet waarschijnlijk al dat de rechtbank mijn kandidatuur voor het presidentschap heeft verboden. In werkelijkheid verboden ze het Braziliaanse volk om vrij te stemmen om de trieste realiteit van het land te veranderen.

Ik heb onrecht nooit aanvaard en zal het ook nooit aanvaarden. Reeds meer dan 40 jaar marcheerde ik samen met de mensen voor gelijkheid in Brazilië en voor zijn hervorming tot een beter en eerlijker land. Samen stapten we door ons land waar we met eigen ogen het brandend leed en hoop van onze mensen zagen. Ik zag hun verontwaardiging over alles wat verkeerd liep en hun wens om hun leven te verbeteren.

Om zoveel onrecht aan te pakken en terug hoop in de toekomst te bieden heb ik besloten terug kandidaat te zijn voor het presidentschap. Ondanks leugens en vervolging heeft het volk mij omarmd in de straten en bracht het ons aan de leiding in alle opiniepeilingen.

Meer dan vijf maanden reeds ben ik ten onrechte gevangen. Ik beging geen enkele misdaad maar werd al door de media veroordeeld lang vóór mijn proces. Nog steeds hebben rechter Sergio Moro, aanklager in het onderzoek Lava Jato1 en de Federale Rechtbank van de Vierde Regio in Porto Alegre geen enkel fysiek bewijs tegen mij gevonden, je kunt niemand veroordelen voor misdaden die ze niet begaan hebben, of voor geld dat niet gebruikt werd voor niet nader bepaalde zaken.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een showproces is, een politieke wraak, altijd met behulp van excessieve maatregelen tegen mij. Wat zij willen is niet de detentie en het verbod (van de kandidatuur) van burger Luis Inácio Lula da Silva. Ze willen het project Brazilië verbieden dat de meerderheid heeft goedgekeurd in vier opeenvolgende verkiezingen en dat alleen werd onderbroken door een staatsgreep tegen de wettig verkozen president (Dilma Rousseff) die geen misdaad heeft begaan noch het land in chaos heeft gestort.

Jullie kennen me en weet dat ik nooit de strijd zal opgeven. Ik heb mijn levensgezel Marisa verloren2 en ben droevig over wat mijn familie is overkomen, maar ik geef niet op, om zo haar gedachtenis te eren. Ik heb de beschuldigingen tegen mij op basis van de wet en het recht weerlegd. Ik hekelde de leugens en het machtsmisbruik van alle rechtsinstanties. Zij hebben de beslissing van het Comité voor de Mensenrechten van de VN naast zich neergelegd, dat mijn recht heeft erkend om presidentskandidaat te zijn.

De juridische gemeenschap in binnen- en buitenland heeft ontstemd gereageerd op de aberraties begaan door Sergio Moro en het Hof van Porto Alegre. Leiders uit de hele wereld hebben de aanval op de democratie van mijn proces aangeklaagd. De internationale pers heeft de wereld laten zien wat (mediabedrijf) Grupo Globo probeerde te verbergen3.

De Braziliaanse rechtbanken hebben mij een recht ontzegd, dat door de grondwet wordt gegarandeerd aan elke burger, behalve als hij Luiz Inácio Lula da Silva heet. Zij legden het besluit van de VN naast zich neer, schonden het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat Brazilië soeverein heeft ondertekend.

Met allerlei handigheden heeft de Braziliaanse justitie het land van een verkiezing beroofd waar alle politieke krachten aan kunnen deelnemen. Zij hebben het recht verbroken van het volk om vrij te stemmen. Nu willen ze mij verbieden om de mensen toe te spreken en op tv te verschijnen. Dit is censuur zoals tijdens de dictatuur4.

Misschien zou dit alles niet zijn gebeurd als ik niet tijdens het onderzoek had verklaard kandidaat te willen zijn. Nooit zal ik echter mijn waardigheid opgeven voor mijn vrijheid en voor mijn engagement voor het Braziliaanse volk.

Ik werd op arbitraire wijze onderworpen aan de anti-corruptiewet om me uit de verkiezingsstrijd te verwijderen, maar ik zal dit niet het voorwendsel laten worden om de toekomst van Brazilië op het spel te zetten.

Het is onder deze arbitraire omstandigheden dat ik verplicht ben een beslissing te nemen. Ik heb aan de Arbeiderspartij PT gevraagd mij te vervangen door mijn collega Fernando Haddad, die tot nu toe zeer loyaal zijn rol als kandidaat vice-president heeft gespeeld.

Fernando Haddad was minister van onderwijs in mijn regering (2003-2011) en verantwoordelijk voor een van de meest belangrijke veranderingen in ons land. Met het programma ‘opendeuruniversiteiten’ heeft hij bijna 4 miljoen studenten toegang verschaft tot de openbare scholen, zwarten, indianen, kinderen van werknemers die nooit die kans hebben gehad. Samen namen we meerdere onderwijsinitiatieven (Prouni, FIES, FUNDEB, Enem, het Nationaal Onderwijs Plan, Pronatec) en bouwden we vier keer meer technische scholen dan in de honderd jaar ervoor. Wij creëerden de toekomst.

Haddad was coördinator in onze regering van het plan om het land uit de crisis te krijgen. Daar hebben duizenden mensen aan bijgedragen. Elk punt van dat plan heeft hij met mij heeft besproken. Hij zal mijn vertegenwoordiger zijn in de strijd om ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid.

Zij die onze stem tot zwijgen willen brengen en ons project voor het land willen vernietigen, vergissen zich. We leven nog steeds in de harten en het geheugen van de mensen. Onze naam is nu Haddad.

Naast hem plaatsen wij als kandidaat vice-president onze partner Manuela D’Avila, ter bevestiging van onze historische alliantie met de partij PCdoB en met andere krachten, zoals de PROS, de PSB, met de leiders van andere partijen en in het bijzonder met de sociale bewegingen, de arbeiders van stad en platteland, exponenten van onze democratische volkskracht.

Onze loyaliteit, de mijne, die van Haddad en Manuela, gaat eerst naar de bevolking, naar de dromen van zij die terug willen leven in een land waar voor iedereen eten op tafel staat, waar werkgelegenheid is, fatsoenlijke lonen en bescherming van de wet voor zij die werken; waar kinderen een school hebben en jongeren een toekomst; waar gezinnen een auto en een huis kunnen kopen en blijven dromen van meer; een land waar iedereen kansen krijgt en niemand privileges heeft.

Ik weet dat op een dag recht zal geschieden en mijn onschuld zal worden erkend. Op die dag zal ik samen met Haddad een regering van mensen en hoop samenstellen. We zullen allemaal bij elkaar zijn om Brazilië terug gelukkig te maken.

Ik wil u allen bedanken voor de solidariteit die ik ervaar uit uw brieven, uw gebeden en openbare manifestaties tegen mijn vervolging om de democratie te sturen naar mijn vrijheid en om te protesteren in de hele wereld. In het bijzonder dank ik zij die me dagelijks begeleiden op de plaats waar ik me nu bevind.

Een man kan ten onrechte worden gevangen genomen, maar zijn ideeën niet. Geen onderdrukker kan groter zijn dan het volk. Daarom zullen onze ideeën iedereen bereiken via de stem van het volk, hoger en sterker dan de leugens van de wereld.

Daarom vraag ik u allen die voor mij zouden stemmen om voor mijn partner Fernando Haddad te stemmen voor het presidentschap. Ik vraag u ook om te stemmen voor onze kandidaten voor gouverneur, congreslid en senator om onze democratie herop te bouwen, soeverein, zonder privatisering van openbare bedrijven, met meer sociale rechtvaardigheid, meer onderwijs, cultuur, wetenschap en technologie, met meer veiligheid, huisvesting en gezondheid, met meer banen, fatsoenlijke lonen en met landhervorming.

We zijn miljoenen Lulas van nu af aan en van vandaag op morgen zal Fernando Haddad Lula zijn voor miljoenen Brazilianen.

Tot binnenkort, mijn vrienden en vriendinnen. Tot de overwinning!

Een omhelzing van uw vriend voor altijd

Luiz Inacio Lula da Silva 

Vertaling en voetnoten Lode Vanoost:

1   Lavo Jato (‘carwash’) is de medianaam van het grootschalig onderzoek naar corruptie door politici van alle partijen. 
2   Zijn echtgenote Marisa stierf op 3 februari 2017 na een hartaanval. Zij was 65. 
3   De Braziliaanse Grupo Globo is het grootste commerciële mediabedrijf van Latijns-Amerika. Ook tijdens zijn presidentschap werd Lula door de media van het bedrijf aangevallen en besmeurd. Het bedrijf staat openlijk aan de kant van de rechtse reactionaire krachten en de oligarchie. 
4   Tijdens de laatste militaire dictatuur (1964-1985, die door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA was voorbereid en logistiek ondersteund, werden de jonge Lula da Silva en Dilma Roussef politiek vervolgd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!