Bron: Wikipedia
Europa, Milieu, Politiek -

Rekenkamer: EU doet niet genoeg om luchtkwaliteit te garanderen

Europa doet onvoldoende om de gezondheid van de burgers te beschermen tegen luchtvervuiling, stelt de Europese Rekenkamer. De EU-richtlijn is verouderd, de implementatie gebrekkig en de burger krijgt onvoldoende informatie.

woensdag 12 september 2018 17:18
Spread the love

De Europese Rekenkamer neemt geen blad voor de mond en noemt luchtvervuiling “het grootste gezondheidsrisico in de Europese Unie.” Maar de belangrijkste EU-wetgeving rond luchtkwaliteit is verouderd en ligt niet langer in lijn met de laatste wetenschappelijke inzichten.

“De luchtkwaliteitsnormen van de EU werden bijna twintig jaar geleden vastgesteld”, stelt de kamer. “En controleurs van de kamer stelden vast dat enkele hiervan veel minder streng zijn dan de huidige normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en dan wat op grond van het meest recente wetenschappelijke bewijs nodig zou zijn”.

Lidstaten hardhorig

Bovendien hebben veel lidstaten de richtlijn ook niet goed geïmplementeerd, stelt het rapport. Hun metingen zijn vaak onbetrouwbaar of representatief en ze namen pas te laat echte maatregelen. En de Europese Commissie heeft onvoldoende macht om de regeringen aan te sporen tot actie.

“Dit rapport is nog maar eens een alarmsignaal voor de EU om de luchtvervuilingscrisis ernstig aan te pakken”, zegt Yoann Le Petit van de organisatie Transport&Environment in een reactie. “Niet alleen wijken de Europese richtlijnen af van de wetenschappelijke aanbevelingen; de meeste lidstaten halen zelfs die te zwakke doelstellingen niet. Nog te veel lidstaten doen meer inspanningen om de omvang van het probleem te verbergen dan om de luchtkwaliteit aan te pakken.”

CO2-regels

De Europese Rekenkamer oordeelt dat ook andere Europese wetten, zoals de CO2-wetgeving voor auto’s die momenteel besproken wordt, rekening moeten houden met de luchtkwaliteit. De kamer pleit voor een ambitieuze herziening van de Richtlijn Luchtkwaliteit en een versnelde uitvoering ervan. Tot slot moeten burgers ook eenvoudig toegang krijgen tot betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit, iets wat momenteel vaak nog moeilijk is.

“Het rapport toont ons waar we heen moeten: strengere EU-normen voor luchtvervuiling, betrouwbare gegevens over luchtkwaliteit en het afstemmen van andere wetgeving aan de doelstellingen rond schone lucht”, zegt Le Petit. “De huidige CO2-standaarden voor personenwagens worden terecht genoemd als een grote kans om dat te doen.”

take down
the paywall
steun ons nu!