Opinie, Samenleving, Politiek, België -

Wie denkt dat N-VA van plan is om extremisme binnen rangen op te kuisen, vergist zich

Over de zeer dubieuze houding van N-VA ten aanzien van Schild en Vrienden.

vrijdag 7 september 2018 14:59
Spread the love

Ongetwijfeld zal er woensdagavond, na de uitzending van Pano over Schild en Vrienden, wel een klein crisisberaad geweest zijn bij N-VA. Ondertussen weten we ook wat er besloten werd tijdens dat overleg. De partij van De Wever heeft ervoor gekozen om zich in eerste instantie luidkeels te distantiëren van Schild en Vrienden. Maar tegelijk werd een tweede lijn uitgeworpen die het extreme karakter van de organisatie moest minimaliseren.

De Twitter-wall van Theo Francken is er een sprekend voorbeeld van. De eerste reactie van Francken was er één van afkeer:

“Ik heb gisteren afgrijselijke mensonterende zaken gezien. Dit is niet mijn Vlaanderen en zijn niet mijn waarden. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn maar dat betekent net samen vechten voor onze grondwaarden en dus tegen racisme, antisemitisme en seksisme.”

Een veroordeling, maar bemerk dat de veroordeling niet totaal is. De Vlaamse jeugd mag best weerbaarder zijn volgens Francken, wat zoveel wil zeggen als dat er op zich niks mis is met de missie van S&V. Wel zouden ze te ver zijn gegaan in hun racisme, antisemitisme en seksisme.

Alsof dat racisme, antisemitisme en seksisme niet van meet af aan verbonden waren met het idee om de Vlaamse jeugd weerbaarder te maken. Weerbaarder te maken tegen wat? Smurfen? Eenhoorns? Nee, vermeende indringers natuurlijk. Links, cultuurmarxisten, migranten.

En weerbaarheid, dat is een zogezegd masculiene deugd natuurlijk. Of dacht echt iemand dat het toeval is dat S&V een honderd procent mannelijke club is? De jeugd moet weer “mans worden”, de “rug rechten” zoals Van Langenhove Jordan Petersonsgewijs nooit nalaat te benadrukken. 

Doen alsof het racisme en seksisme losstaan van de missie van S&V is alsof je zou beweren dat de nazi’s op zich een nobel doel hadden, maar dat het wel wat jammer was van dat racisme. Een wankele vergelijking? Nee. Eerder één die ons naar de kern van de zaak brengt.

Wat S&V propageert is nazisme. Alle klassieke ingrediënten van het nazisme zijn aanwezig: de lichaamsverering, het antisemitisme, biologisch racisme, de minachting tegenover de democratie, een cultus van geweld, militaire hiërarchie, witte suprematie, een gecultiveerd amoralisme en nauwelijks verhulde oproepen tot massamoord. Je moet zelfs serieus wat inspanning doen om geen afgeleide van de swastika te zien in het logo van S&V.

Twijfel zaaien

 Maar goed, toen moest de tweede tweet van Francken nog komen. Die ging zo:

“Onderzoek moet aantonen wie juist wat gepost/geliked heeft”
Die tweede tweet is er één met weerhaken. Francken lijkt gewoon te zeggen dat er een onderzoek moet komen naar aanleiding van de Pano-reportage, maar tegelijk trekt hij meteen het waarheidsgehalte van de reportage in twijfel.

Raar overigens, want in de reportage van Pano is heel duidelijk te zien wie wat post en wie wat liket. Francken is zelf doorgaans de eerste om likes of posts van anderen die volgens hem over de schreef gaan op alle mogelijke manieren te signaleren.

Maar zie, de staatssecretaris die doorgaans niet inzit met een loze beschuldiging meer of minder, is in het geval van S&V heel terughoudend. Dan is er plots heel wat onderzoek nodig en zijn conclusies voorbarig. Wat Francken daarmee doet is meegaan in de framing die Van Langenhove zelf meteen opwierp na de reportage, namelijk betwijfelen of de reportagemakers wel oprecht zijn.

Twijfel zaaien is ook wat Francken ongeveer vierentwintig uur later nog eens deed:

“Zeggen dat 900 leden zo’n afbeeldingen hebben gemaakt, dat ben ik niet zeker. Er zijn geheime groepen die superextreme afbeeldingen hebben gemaakt en gedeeld. Maar ik denk dat er veel leden van Schild & Vrienden niet afwisten van de geheime groepen.”

Opnieuw dus, het extreme gedachtengoed van S&V dat was volgens Francken eigenlijk maar een afsplitsing binnen S&V, een soort jammerlijke ontsporing binnen een groep van goed menende jongeren die de Vlaamse jeugd wil weerbaar maken. Dat die weerbaarheid openlijke oproepen tot geweld inhouden of poseren met machinegeweren en steekwapens; dat is volgens Francken geen probleem. Of toch geen probleem dat vermeldenswaard is. 

Ook in Lubbeek, de gemeente van Francken, wordt de dubbele lijn verdergezet. Op de lijst voor N-VA in Lubbeek staat Nick Peeters, student geschiedenis en actief lid (geweest) bij S&V. Voor Tania Roskams, vervangend burgemeester voor Francken is er geen vuiltje aan de lucht: “Ik zie de relevantie er niet van in. Hij is iemand jong die een eigen kijk op de wereld mag hebben. Dat hij op een lokale lijst staat daar heb ik geen probleem mee. Ik heb trouwens mijn bedenkingen bij heel die Pano-reportage”, zo verkondigt Roskams tegenover Het Laatste Nieuws.

Ook voor andere N-VA-leden is er geen vuiltje aan de lucht. Matthias Storme en Marc Descheemaecker vinden wat Dries en zijn kornuiten uitspookten bijvoorbeeld maar wat jeugdig en studentikoos gedol:Wie denkt dat mensen als Descheemaecker, Storme of Francken zich niet aan de partijlijn houden, die heeft het helaas bij het verkeerde eind. Wat ze verkondigen is de partijlijn. Het is helemaal consistent met het discours dat De Wever zelf voerde.

De Wever verkondigde na de Pano-reportage dat ranzigheid en extremisme geen plaats hebben bij N-VA. Maar daar werd meteen aan toegevoegd: “We moeten eerst bekijken wat ze precies hebben gedaan en wat ze wisten van die extremistische boodschappen”. Vrijwel dezelfde boodschap als Francken dus.

Binnen de marge rond N-VA ging het er nog explicieter aan toe. Op de N-VA gelieerde website Doorbraak.be was het eerste artikel dat verscheen er één van de hand van Johan Sanctorum. Volgens Sanctorum waren de makers van Pano ten prooi gevallen aan een complottheorie.

Het nogal boude artikel van Sanctorum moest later rechtgezet worden door uitgever en medewerker van Doorbraak.be Karl Drabbe. In zijn opiniestuk #opkuisen herhaalde hij nog eens dat S&V écht geen plaats had binnen de Vlaamse beweging. Nogal lachwekkend, als je ziet wat voor een platform Doorbraak.be heeft geboden aan Van Langenhove en soortgelijke alt-righters. Drabbe kan het bovendien niet laten om nog eens wat retoriek ter berde te geven die zo uit een speech van Van Langenhove lijkt geplukt te zijn, zo schrijft hij:

Er zijn meer dan ooit legitieme ‘identitaire’ uitdagingen. Islamisering van hele wijken in Brussel en Vlaamse steden is voldoende reden om argwanend te worden tegenover een te coulante benadering van die godsdienst. De migratiecrisis is een uitdaging die Europa met ferme hand onder controle moet proberen te krijgen.

O ja, er misschien nog even bij zeggen dat Doorbraak het aankomende boek van Theo Francken uitgeeft. Onder de deskundige leiding van Karl Drabbe.

En dat de website ook een sponsordiner organiseert samen met, u raadde het al, Theo Francken.

Historische verdienste

S&V is geen uitwas, geen accident de parcours of kwalijke ontsporing. Het is een organisatie die tot de ideologische kern van N-VA en de huidige Vlaamse beweging behoort. Tevens is ze een symptoom van de groeiende invloed van alt-right binnen N-VA en de ruimere Vlaamse beweging.

Iedereen die ietwat politiek en historisch bewustzijn heeft, wist vanaf dag één waar de beweging voor stond. Je moet echt het verstand van een veldmuis hebben om niet te zien op wat zogenaamd onschuldige, menslievende acties als ‘afval opkuisen’ en ‘bloed geven’ alluderen. Om nog maar te zwijgen over de door S&V aangestuurde trol-acties tegen linkse organisaties en het openlijk verheerlijken van de moorden op communisten en socialisten onder het Pinochet-regime. Dat was allemaal al lang bekend voor de reportage van Pano. Maar niemand van N-VA die het nodig vond om nog maar een pink te bewegen. Integendeel zelfs. Kamervoorzitter Siegfried Bracke vond het interview met Van Langenhove in De Morgen een ‘mustread’ en ‘heerlijk uitdagend’.
Wat nu plaatsgrijpt is geen opkuis van extremistische elementen bij N-VA, het is de verdere normalisering van S&V door N-VA. Nu zijn we al op het punt gekomen om nazi’s die poseren met wapens, zichzelf leren omgaan met wapens en het uitdrukkelijke plan hebben om zich verder te bewapenen, worden weggezet als kwajongens door leden van het N-VA partijbestuur. Nadat de zogezegd propere voorkant van S&V werd genormaliseerd, is het nu de beurt aan de nazistische achterkant.

Vaak wordt gezegd dat het de historische verdienste van N-VA is om de groei van extreem rechts te stoppen. Ondertussen weten we dat het tegendeel waar is. N-VA heeft een extreem rechts vertoog genormaliseerd in Vlaanderen en doet dat nu opnieuw. Zonder verpinken en heel welbewust.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!