Sneeuw in Siberië. Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Wereld, Milieu -

Smeltende permafrost doet uitstoot Siberische rivieren pieken

De uitstoot van methaan uit Siberische rivieren piekt in de regio’s waar de permafrost ontdooit door de klimaatverandering. De vaststelling door Zweedse onderzoekers heeft belangrijke implicaties voor klimaatmodellen.

donderdag 6 september 2018 14:28
Spread the love

Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de enorme hoeveelheden methaan die opgesloten zitten in permanent bevroren grond in het poolgebied. Als de klimaatverandering die grond doet ontdooien, komt dat methaan vrij en omdat het op zijn beurt een erg krachtig broeikasgas is, dreigt een sneeuwbaleffect te ontstaan.

Rivieren

Wetenschappers van de universiteit van Umeå in Zweden stellen nu vast dat dat proces is begonnen. Uit hun metingen blijkt dat rivieren in het westen van Siberië nu al veel meer methaan vrijgeven in regio’s waar de permafrost actief ontdooit. Bovendien blijkt dat de rivieren een groter deel van de broeikasgassen uitstoten in de atmosfeer en er minder meevoeren naar de zee dan werd aangenomen. 

“Dat was een onverwachte ontdekking”, zegt Svetlana Serikova, die het onderzoek leidde. “Het betekent dat de rivieren in het westen van Siberië een deel van de stoffen die ze uit de smeltende permafrost opvangen actief verwerken en uitstoten, en dat die uitstoot verder kan toenemen naarmate het klimaat opwarmt.”

De uitstoot van de rivieren correct inschatten is belangrijk voor een beter begrip van het wereldwijde klimaatsysteem, omdat West-Siberië grote hoeveelheden methaan bevat. “De grootschalige veranderingen die plaatsvinden in het poolgebied als gevolg van de opwarming van het klimaat oefenen een sterke invloed uit op het klimaatsysteem en hebben belangrijke gevolgen voor de rest van de wereld”, zegt Serikova. “Daarom is het belangrijk dat we begrijpen hoe de klimaatverandering de poolgebieden verandert en hoe die veranderingen in hun werk gaan.”

take down
the paywall
steun ons nu!