Opinie, Samenleving, Politiek, België -

Aan de voor -en tegenstanders: Theo Francken zoals hij is

Sven Naessens is de stroom leugens en manipulatie van Theo Francken beu. Aan de mensen die hem ondanks alles blijven volgen, stelt hij enkele pertinente vragen.

woensdag 5 september 2018 11:36
Spread the love

Vroeger, tijdens mijn schooljaren aan de hogeschool, had ik een docent die elke vraag beantwoordde met een vraag. Toen vond ik dat ambetant, later begreep ik dat zelf nadenken efficiënter werkt dan wachten op antwoorden van een ander.

Ik ga hetzelfde doen hier. Eerst ga ik gewoon enkele feiten opsommen, en dan ga ik jullie enkele vragen stellen. Wat je daarna met de antwoorden doet, dat is voor de eigen rekening.

Theo en de rechterlijke macht

In onderstaande tweet haalde Theo Francken uit naar de Orde van Vlaamse balies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. De huidige voorzitter is Edward Janssens. Daarvoor was het Dominique Matthys, en de laatste keer dat het een vrouw was is ondertussen twaalf jaar geleden.
  2. Niemand kon dat interview vinden.

Dus werd het hem gevraagd, waar deze tweet op gebaseerd was. Dit was zijn antwoord.

 

 

 

 

  1. Tussen 2009-2011 was Philippe Courard staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebeleid en vanaf 2011-2014 was Maggie De Block staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
  2. Er was dus nog geen sprake van Theo Francken als staatssecretaris.
  3. Hoe zou iemand in 2011 kunnen antwoorden op teksten uit 2018?

Een mens kan zich afvragen hoe serieus we het moeten nemen als een politicus een interview uit 2011 aangrijpt als bewijs voor een rechterlijke zaak van 2018. Zonder zelfs het fatsoen te hebben om dat eerst te vermelden. In de eerste tweet schrijft hij immers alsof het hele gebeuren de dag zelf plaatsvond. Spelen met de waarheid noem ik dat. En u?

Theo en aardrijkskunde

Theo is er als de kippen bij als onderstaand bericht verschijnt. Retweeten is volgens hem de enige juiste boodschap. Al snel blijkt dat de foto helemaal niet genomen is in 2018, maar wel eind 2015 of begin 2016. Het gaat hoofdzakelijk om Roma, een bevolkingsgroep die al sinds de 14de eeuw in Europa leeft en een grote bijdrage leverde aan de Europese culturen (denk maar aan de flamenco). De Roma waren ook één van de grootste slachtoffers van de moordzucht van het nazi-regime. Alleen wachten zij nog altijd op erkenning en compensatie en worden ze nog altijd overal waar ze komen vervolgd en uitgesloten.

Eind 2015 bouwden ze dan maar zelf woningen op een verlaten spoorweg in Parijs. In diezelfde periode doken ook gelijkaardige kampen op in onder meer Brussel. De kampen werden telkens afgebroken door de overheid. Maar een oplossing voor de wooncrisis en de discriminatie van de Roma werd niet gevonden. 

Verschillende mensen vragen aan de politicus en partij om de fout toe te geven en ze recht te zetten. Alle vragen blijven evenwel onbeantwoord. U wel?

Theo en beloftes

In een suggestieve tweet vraagt de politicus of Jan De Cocks replica van Venus van Milo door kunstschool Sint-Lukas werd/wordt aangekleed na klachten van conservatieve moslims of hun ouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Hoort een politicus zo’n suggestieve vraag te stellen op sociale media, of zou die het beter daadwerkelijk vragen door bijvoorbeeld gewoon even te telefoneren?
  2. Iemand stelt volgende vraag op twitter aan de politicus: “Wat wil u nu eigenlijk bereiken met dit soort berichten te posten?” Een vraag die natuurlijk, opnieuw, onbeantwoord blijft. Ik vind dat getuigen van weinig respect. En u?

Er volgen tal van reacties, die op zich al voldoende argumentatie zouden moeten geven om de vraagstelling aan te passen en bijvoorbeeld te nuanceren. Niets van dat alles maar hij doet wel onderstaande belofte.

 

 

 

 

 

 

 

 

De school reageerde bij monde van de directeur, die zijn antwoord enkele malen herhaalde. Echter tot op heden, meer dan twee maanden later, heeft Theo Francken het antwoord, in al zijn eenvoud, nog niet gedeeld. Iemand suggestief, valselijk, beschuldigen om daarna te beloven het antwoord te zullen delen en het uiteindelijk niet te doen, hoe zou u dat noemen?

Theo en de ‘echte mannen’

Onderstaande afbeeldingen spreken boekdelen en behoeven weinig extra uitleg.

De eerste twee berichten zijn recent te noemen, de laatste twee zijn weeral tien jaar geleden. Ik zie weinig verschil tussen de vier. u wel?

De geel-zwarte draad in dit verhaal is dat de persoon Theo Francken zich voor niet één van deze berichten moet verantwoorden. Onderstaand bericht, van de voorzitter van jong N-VA, volgt op het bericht van de politieker in verband met mannen en lingerie. Ook hier grijpen Francken en partij niet in.

 

Theo en de Vlaamse vermogens

Ook de onderstaande afbeelding behoeft weinig extra uitleg.

Ik ken maar weinig mensen die minstens één miljoen euro bezitten. Ben er vrij zeker van dat ik ze op één hand ga kunnen tellen. Aan u om zelf eens na te denken over deze uitspraak en de afweging te maken tussen waarheidsgetrouw en wereldvreemd.

Theo en narcisme

Het aantal selfies van de politicus zijn niet te tellen en bestaan er eigenlijk berichten van hem die niet eindigen met ‘gelieve dit te delen’, of ‘deel indien je akkoord bent met mij’.

Zijn volgers zijn wel te tellen en op Twitter zijn dat er momenteel 88.503. Het is niets nieuw onder de zon maar vooraleer ik de open deur intrap, opnieuw enkele feiten.

Enkele namen van volgers, met nul tweets, accounts waarop dus totaal geen activiteit te zien zal zijn:

Er zijn ook andere illustere volgers zoals:

En zo zijn er vele duizenden te vinden onder de ‘volgers’ van deze politicus. Dat is omdat ze wellicht aangekocht zijn. Ja u leest het goed, een volwassen mens, binnen een vooraanstaande functie koopt online vrienden. Hoeveel heeft u er al gekocht?

Enkele vragen

  1. Stel dat deze politicus een leerkracht was, zou je dan akkoord gaan met wat hij je kind aanleert? Dat het ok is om te spelen met de waarheid. Dat het zelfs ok is om te liegen als het je uitkomt. En dat je niet moet doen wat je beloofde, laat staan dat je je fouten moet kunnen toegeven en verontschuldigen indien nodig.
  2. Zou jij als ouder toestaan dat je kind op eenzelfde manier als deze politicus zou antwoorden? Zich zo zou gedragen? Mag je kind liegen, spelen met de waarheid en onzin verkondigen? Moet je kind zich nooit excuseren als het iets fout deed?

In elk dorp heb je iemand als deze politicus rondlopen. De dorpsgek – zoals ze dat in de volksmond noemen – die onzin verkoopt, verzint en bedriegt om interessant over te komen. Die er alles aan doet om zoveel mogelijk in de kijker te staan. En iedereen gunt die mens dat ook, het is nu eenmaal de dorpsgek en we kennen die allemaal. Maar niemand gaat zijn woorden en daden liggen verkondigen als waarheden. Niemand wil als de volgende dorpsgek versleten worden.

De hamvraag voor de volgers van deze politicus is dan ook: “Waarom doet u dat wel?”

Daarom zie je mij niet meer reageren

Iemand vroeg onlangs aan mij waarom ik niet meer reageer op berichten van Theo Francken. Het antwoord is simpel: “Er is geen inhoud meer om op te reageren.”

Iedereen zijn overtuiging, van links tot rechts of in het centrum. Dus ook ieder zijn argumenten. Ik heb, en zal, daar nooit problemen mee hebben.

Maar als het te belachelijk wordt, dan geef ik de voorkeur aan de dorpsgek. Die heeft tenminste geen verborgen agenda.

take down
the paywall
steun ons nu!