Een "killer robot" van de US Army. Bron: Wikipedia
Opinie, Wereld, Politiek - Pax Christi Vlaanderen

VN-gesprekken killer robots: Belgische diplomaten negeren parlementair verbod

Een diplomatiek topoverleg heeft deze week plaatsgevonden in Genève over “killer robots”, volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden. Hoewel het federaal parlement in juli 2018 opriep tot een internationaal verbod op killer robots, weigert de Belgische diplomatie steun aan een verbod.

dinsdag 4 september 2018 15:15
Spread the love

De VN-conferentie, die heeft plaatsgevonden tussen 27 en 31 augustus, moet beslissen of er in 2019 onderhandelingen worden opgestart over een nieuw internationaal verdrag dat killer robots verbiedt.

Verbod killer robots

In juli 2018 nam het federale parlement een resolutie aan die de regering opriep ‘er in internationale fora voor te ijveren om tot een wereldwijd verbod te komen op het gebruik van killer robots’ en om een nationaal verbod op killer robots in te stellen. Een historische stap die in lijn lag met de wil van Belgische AI-experts en de Belgische bevolking.

Recente opiniepeilingen tonen dat minstens 60 procent van de Belgen een verbod wil op de ontwikkeling, productie en gebruik van killer robots, tegenover slechts 23 % negatief. In december 2017 riepen 116 Belgische wetenschappers, onder wie 88 topexperts inzake robotica en artificiële intelligentie (AI), België ook op om te werken aan een nationaal en internationaal verbod op killer robots.

Parlement buitenspel

Die belangrijke signalen en eisen worden echter volledig genegeerd door de Belgische diplomatie in Genève. De afgelopen dagen spraken tientallen landen de wens uit om te beginnen onderhandelen over een nieuw internationaal verbodsverdrag. België weigerde vandaag echter steun te betuigen aan de start van zo’n onderhandelingen.

‘Er wordt hier een loopje genomen met de wil van het parlement, dat volledig buitenspel wordt gezet’, stelt Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen en de internationale Campaign to Stop Killer Robots. ‘Parlementsleden moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen en de Belgische diplomatie ter verantwoording roepen’, besluit Staes.

take down
the paywall
steun ons nu!