Waarom klimaat en politiek onscheidbaar verbonden zijn

Waarom klimaat en politiek onscheidbaar verbonden zijn

woensdag 29 augustus 2018 18:28
Spread the love

Veel goede, welmenende mensen hebben blijkbaar nog altijd niet begrepen dat het drama van de klimaatopwarming niet los gezien kan worden van politiek. Ja, politiek, dat chronisch lastig onderwerp dat men al te frequent thuis ontwijkt of tussen buren, vrienden en collega’s op het werk als quasi taboe beschouwt. Te veel mensen, als ze al bereid zijn de complexiteit van het klimaatdossier te aanschouwen, laat staan te doorgronden, zien nog altijd niet dat er een fundamenteel verband bestaat tussen klimaatopwarming en politiek op alle schalen: lokaal, regionaal, nationaal tot en met internationaal. Dat er een harde link bestaat tussen bijvoorbeeld Joke Schauvliege (CD&V), die als Vlaams Minister voor Milieu al jaren de Klimaatzaak saboteert en een helse zomer 2018 met onmenselijke warmte en droogte naar Belgische normen, is misschien een al te duidelijk voorbeeld. Maar dit soort onbetwistbare link bestaat doorheen het politiek landschap: bijvoorbeeld een Bart Tommelein (Open VLD) die als Vlaams Minister voor Energie de belangen van de multinationale energieproducenten beschermt boven deze van het klimaat en de crescendo golf van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika. Zoals twee verstrengelde octopussen zijn klimaat en politiek niet van elkaar te scheiden. Het is hoog tijd dat wij, stemplichtige burgers, deze inconvenient truth aanvaarden en daarbij onze democratische verantwoordelijkheden opnemen.

Onze Westerse politieke klassen bestaan, in een notedop, om het in stand houden van het kapitalisme. Ja, sorry, nog zo’n quasi taboe woord, nietwaar: kapitalisme? Het is precies dat kapitalisme en haar bijna totalitaire wurggreep op onze economie, dat de root cause is van de altijd maar stijgende emissies van broeikasgassen. Kapitalisme is zoals de ergste, meest hopeloze junkie, verslaafd aan haar spotgoedkope bron van crack cocaïne in de vorm van winst-genererende fossiele brandstoffen. Aardolie en aardgas zijn quasi synoniem met het aandrijven van al de winst-producerende economische processen die je je maar kunt inbeelden. Het is precies de geconcentreerde energie die olie en gas bevatten die het ontginnen van grondstoffen, het eindeloos produceren van consumables, het continu en halverwege de planeet vervoeren van deze consumptiemaatschappij prullaria, allemaal mogelijk maakt. Om maar te zwijgen van de energieproductie die heel onze geëlektrificeerde en geïnformatiseerde maatschappij (gek) doet draaien. Als voetnota braakt die olie- en gas-aangedreven kapitalistische machinerie jaarlijks miljarden tonnen (Gigatonnen) CO2 “afval” uit dat gewoon in de atmosfeer gedumpt wordt. Op dezelfde klassiek-kapitalistische manier die zo veel industrieën van de vorige eeuw rivieren beschouwden als low cost oplossing voor hun industriële afval. Voor degenen die het onderwerp al wat kennen: het kapitalisme privatiseert de winst en socialiseert de kosten.

Kapitalisme, nu we het taboe toch doorbreken, staat gelijk met de godsdienst van winst boven alles. Waarbij alles zowel mens als natuur omvat. Dus letterlijk alles. Kapitalisme geeft geen moer om de mensheid, geen zier om onze omgeving, of de natuurlijke rijkdommen die de mens op deze planeet volgens sommige zwaar zelf-misleidende ideologieën geërfd heeft, en dus als zijn bezit beschouwt. Overal waar men durft kijken, waar men proactief zijn neus durft te steken in de business wereld groot en klein.. overal ziet men de logica van de kapitalistische godsdienst die genadeloos zoals een bulldozer de wereld omzet in winst, met vernieling en leed als onvermijdelijke bijproducten. Sterker nog: vermits de kapitalistische ideologie geen plaats heeft voor mens of natuur, tenzij als bronnen van uitbuitbare arbeid en grondstoffen, zijn vernieling en leed ideologisch vastgestelde en dus voorspelbare neveneffecten. Ik kan het niet laten om een analogie te zien met de oude pre-Colombiaanse volkeren die erin slaagden om kinderen levend te offeren aan hun ideologie, aan hun goden, terwijl de meerderheid van die maatschappij ook wel diep genoeg gebrainwasht geweest zal zijn om te denken “Die offers zijn een noodzakelijk kwaad. Het kan toch niet anders?” Op dezelfde manier als wij, die op papier zogezegd deel maken van de “moderne beschaving”, geloven dat er niets anders kan zijn dan kapitalisme en dat haar slachtoffers een even noodzakelijk gegeven zijn. Alle neo-liberalen, en die zijn met heel veel, zingen in koor There Is No Alternative (TINA).

Bijna alle Westerse politici (bijna, gelukkig) zijn priesters van deze onmenselijke, onnatuurlijke winst godsdienst, dat kapitalisme is, en hun mantra is “groei is nodig, groei is goed”. Continu groei of je gaat ten onder aan de concurrentie, terwijl iedereen die twee minuten stil gestaan heeft bij wat kanker is, beseft dat oneindige groei op een eindige aardbol niets minder is dan het verheffen van kanker tot een absurd goddelijk iets. Earth Overshoot Day (analoog met Tax Freedom Day) ligt tegenwoordig al rond augustus.. maar geen enkele kapitalist die hierbij slaap verliest.

Kapitalisme werd al heel lang geleden ontmaskerd als het alles-etend monster dat het is: Karl Marx en zijn konsoorten deden dit al vóór dat wij allemaal geboren waren. Dus laten we aub niet beweren dat we het niet wisten. Een beetje zoals de meerderheid van Noord-Koreanen ook wel weten dat ze in een duivelse nachtmerrie-dictatuur leven, maar zich niet zo comfortabel voelen om dit openlijk toe te geven. Op zijn allerminst voelen ook wij, niet-Noord Koreanen, instinctief of bijna onbewust aan dat kapitalisme geen model is voor een langdurige, stabiele samenleving, en dat kapitalisme in stand gehouden wordt niet voor de meerderheid, u en ik, het gepeupel, maar voor een hele kleine maar oppermachtige elite die zich alleen maar om zichzelf zorgen maakt: de rest kan stikken.

Om zelfs de minder apocalyptische (redelijkste?) toekomstige klimaatopwarmingscenario’s tegen te houden is het hoog tijd dat we met zijn allen inzien dat de stembus de wereld één laatste kans geeft. We moeten stoppen om N-VA te stemmen, puur en alleen omdat de N-VA het kapitalistische status quo in stand houdt. Om identiek dezelfde reden moeten we ook stoppen om te stemmen op alle andere klassieke partijen: CD&V, Open.VLD, SP.A, Vlaams Belang. Ja, zelfs op Groen stemmen, slaat de bal volledig mis, want Groen stapt met de glimlach mee in het kapitalistisch verhaal (hun intellectueel doodgeboren ideaal noemt eco-kapitalisme, wat een tegenstelling is die even absurd is als een vegetarische haai). Alle Belgische partijen die in de laatste 40 jaar ooit al-of-niet in coalities aan de macht geweest zijn, zijn pro-status quo als het op kapitalisme gaat. Dus als je bij de komende verkiezingen weeral voor één van deze ideologisch corrupte partijen stemt, dan stem je resoluut voor het business-as-usual scenario dat het IPCC beschreven heeft in haar laatste Assessment Report: een aardbol die minstens 4 graden opwarmt (misschien zelfs dubbel zoveel) en die bijgevolg zal flirten met de totale uitroeing van de mensheid door het afsterven van de ecosystemen die ons tot vandaag in leven houden. Want zonder globale, moderne landbouw is het met de mensheid zeer snel game over; wat u wekelijks uit de supermarkt haalt, kunt u onmogelijk, zelfs met de groenste vingers, uit uw achtertuintje halen.

De laatste twintig, dertig jaar dachten veel ecologisch bewuste burgers dat ze de wereld konden en gingen veranderen en het klimaat “helpen” door energieefficiënte lampen te gebruiken, door wat frequenter het publiek transport te gebruiken, door meer bio te eten. Vandaag is het duidelijk dat deze individuele acties vele kleine, nee minuscule druppels zijn op een gigantisch en gloedhete kapitalistische plaat. Het is te weinig, te laat.

De enige manier waarop de mensheid en onze planeet gered zullen worden van de ergste gevolgen van de klimaatopwarming is indien we de ware duivel, die in onze samenlevingen al meer dan een eeuw de plak zwaait, publiekelijk aanduiden en het verbannen: het kapitalisme. En dit zou wel eens theoretisch kunnen gebeuren via de stembus. Elk alternatief zou impliceren dat we als mensheid deze unieke aarde nooit waard geweest zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!