Uitgelezen: De atheïstische moslim van Ali Rizvi

Uitgelezen: De atheïstische moslim van Ali Rizvi

donderdag 2 augustus 2018 11:16
Spread the love

Beste Ali

Vooraf wens ik mij te verontschuldigen. In het islamdebat bleef ik steeds aan de kant staan. Ik weigerde een standpunt in te nemen. Uit angst uitgemaakt te worden voor islamofoob. Die beschuldiging wilde ik vermijden. Daarom zweeg ik. Jawel, soms ontbreekt het mij aan de nodige moed. Toch ontbrak het mij niet enkel aan moed. Ik realiseerde mij dat ik ook niet over de juiste wapens beschikte om het ‘gevecht’ aan te gaan. Het juiste vocabularium ontbrak mij om mij te mengen in het debat. Ik was dus niet enkel onmoedig (om het woord ‘laf’ niet te moeten gebruiken). Ik was ook onmondig. 

Een mens is nooit te oud om te leren. Dat wordt wel eens gezegd. Maar vaak is het ook zo. Dat besefte ik toen ik uw boek las. U verrijkte mij. Met een verhelderend betoog. Met de juiste woorden. Ik had nochtans mijn twijfels toen ik aan uw boek begon. U bent een atheïstische moslim. Ik vreesde een afrekening met uw vroegere geloofsgenoten. Ik dat u uw vroegere geloofsgenoten bij het vuilnis zou zetten. Dat u hen zou afserveren. Dat gebeurde niet. Integendeel. Herhaaldelijk zegt u in uw boek dat er onderscheid moet gemaakt worden tussen kritiek leveren op de islam en moslims demoniseren. Dat onderscheid maakt u. U bestrijdt de diepgewortelde religieuze overtuigingen die tot geweld leiden. Daartoe wenst u het taboe op godsdienstkritiek te doorbreken. Om meerdere redenen is dat geen evidente oefening. U trekt de leer van de islam in twijfel en bekritiseert die leer. Tegelijk wenst u de rechten van moslims te beschermen en te verdedigen. Toch is het niet enkel dat. Kritiek op de islam is risicovol. Dat toont u in uw boek aan met vele voorbeelden. 

Terwijl in de media al te vaak de klemtoon wordt gelegd op de radicalisering binnen de islam, bent u hoopvoller. U noemt die radicalisering een tijdelijke terugslag en onderscheidt binnen de islam een toenemende secularisatie. Secularisme betekent de scheiding tussen godsdienst en staatsaangelegenheden, die zowel de vrijheid van godsdienst mogelijk maakt als het vrij zijn van godsdienst. U beseft dat dit de enige omgeving is waarin het gesprek binnen de moslimgemeenschap kan plaatsvinden. 

In uw boek houdt u een overtuigend pleidooi voor een hervorming van de islam. Voor een modernisering van de islam. In uw boek schrijft u een proces uit dat moet leiden naar verlichting. Enkele noodzakelijke stappen zijn hiertoe nodig. De eerste stap is de afwijzing van de schriftuurlijke onfeilbaarheid. Tweede stap is de hervorming. Dan volgt de derde stap. Na twee komt drie. Zo is het altijd al geweest. U maakt hierop geen uitzondering. Die derde stap is het secularisme. Pas dan kan de verlichting volgen.  

Die eerste stap beschouwt u als echt noodzakelijk. U beseft dat die onfeilbaarheid modernisering uitsluit. U stelt dat de islam intact kan blijven terwijl de schriftuurlijke onfeilbaarheid toch afgewezen wordt. U illustreert dit door te stellen dat vele moslims de Koran als het woord van God beschouwen maar hun leven daar niet noodzakelijkwijs heel strikt naar inrichten. U verwijst hierbij naar de soepelheid met de alcoholnormen, de vriendschap met ongelovigen, het vijf maal bidden per dag, … Tegelijk zegt u dat steeds meer mensen ervan overtuigd beginnen te raken dat de Koran niet het woord van God is maar een goddelijk geïnspireerde tekst. Dat stemt u hoopvol. 

Toch is het niet enkel deze gewenste evolutie binnen de islam die u beschrijft. U vertelt ook uw persoonlijke verhaal. Uw persoonlijke zoektocht. U vertelt hoe u via het tussenstadium van seculier moslim tot atheïstische moslim komt. U ervaart dat de interpretatieve benaderingen van de Koran eindeloos zijn. U gaat de zoektocht naar de waarheid belangrijker achten dan het verlangen een geschrift op te schonen. Terecht schrijft u dat alles betekenisloos wordt als alles alles kan betekenen. Dit doet u uiteindelijk uitkomen bij het atheïsme. 

Uw boek is een hoopvol boek. U bent ervan overtuigd dat de moslimgemeenschap op weg is naar een meer liberale en moderne geloofsinvulling. U beseft dat het proces pas in de beginfase zit maar tegelijk stelt u vast dat er al heel wat aan het gebeuren is. U illustreert die vaststellingen met voorbeelden. Net zoals u doet doorheen uw volledige argumentatie. Net zoals u doet doorheen uw persoonlijke verhaal. Die voorbeelden maken het boek wat luchtiger. Maken het boek wat minder droog. Uw argumentatie wordt hierdoor tastbaarder. Reëler.  

Beste Ali. U nam mijn aanvankelijke vrees weg. U nam mij mee doorheen een bijzonder interessante denkoefening. Meer nog, u nam mij mee doorheen uw wensen. Doorheen uw verlangen. Doorheen uw droom over een nieuwe toekomst. U bracht mij in contact met uw engagement. Met uw strijd. Ik hoop dat velen, net zoals ik, zullen kennismaken met uw boek. Zodat zij het vaak te enge debat een bredere en kleurrijkere invulling kunnen geven. U schreef een prachtig boek. Ik las een prachtig boek. Een betere uitwisseling kan ik mij niet inbeelden.  

Van harte bedankt. 

Met vriendelijke groeten.

Wim Backx

take down
the paywall
steun ons nu!