De fossiele industrie spendeert gemiddeld 10 keer zoveel geld aan klimaatlobbying dan milieuorganisaties

De fossiele industrie spendeert gemiddeld 10 keer zoveel geld aan klimaatlobbying dan milieuorganisaties

vrijdag 27 juli 2018 20:10
Spread the love

Industrieën betrokken bij de productie of het gebruik van fossiele brandstoffen besteden significant meer geld aan klimaatlobbying dan milieuorganizaties en bedrijven uit de hernieuwbare energiesector.

Dit concludeert de socioloog Robert Brulle in een pas gepubliceerde paper in het blad “Climatic Change” (The climate lobby: a sectoral analysis of lobbying spending on climate change in the USA, 2000 to 2016)

Tussen 2000 en 2016 werd in de Verenigde Staten 2 miljard dollar gespendeerd aan klimaatlobbying. Dit is enkel het bedrag dat expliciet werd gerapporteerd, en dat gebruikt werd voor directe lobbying bij de overheid. Als men indirecte lobbying, zoals het beïnvloeden van de pers en de publieke opinie, het financieren van think tanks e.d. meetelt komt men wellicht op een veel hoger bedrag uit.

De grootste bedragen worden uitgegeven door elektriciteitsproducenten, gevolgd door de fossiele brandstofindustrie en de transportsector.

Het bedrag dat wordt besteed aan lobbying is bovendien niet konstant, maar stijgt sterk telkens als het “gevaar” bestaat dat er wetten worden aangenomen om het klimaat te beschermen. Zo was er in 2009-2010 bijvoorbeeld een poging van Democratische volksvertegenwoordigers om een wetsvoorstel goed te laten keuren, de zogenaamde “Waxman-Markey energy/climate bill”. Het wetsvoorstel haalde het nipt in het congres, maar sneuvelde een jaar later in de senaat. Tussen 2007 en 2010 zag men een significante stijging van de lobbying uitgaven, van 50 miljoen dollar naar een piek van 362 miljoen dollar in 2009. Na het mislukken van het wetsvoorstel dalen de lobbying uitgaven weer.

Verschillende bedrijven pretenderen voorstander te zijn van een klimaatbeleid, terwijl ze tegelijk inspanningen doen om dit beleid net te ondermijnen. De beste manier om dit te verklaren is dat ze aan “hedging” doen. In geval hun geprefereerde optie (geen klimaatbeleid) faalt, dan hebben ze nog de kans om een voor hen onaccepteerbaar klimaatbeleid tegen te houden.

De professionele lobbying van industrieën verschilt ook sterk van de lobbying van milieuorganizaties en andere non-profit organizaties. Deze laatsten voeren vooral eenmalige en kortstondige acties uit, terwijl de professionele lobbyisten een konstante relatie onderhouden met de politiek verkozenen, hetgeen veel effectiever is.

Deze studie maakt duidelijk wat veel mensen instinctief al aanvoelden: volksvertegenwoordigers worden geacht de publieke belangen te verdedigen, maar in werkelijkheid worden vooral specifieke belangengroepen uit de industrie op hun wenken bediend. Met het algemeen belang wordt nauwelijks rekening gehouden.

 ==============================================================

De burgerbeweging de “Citizens’ Climate Lobby” pleit voor een meer ambitieus klimaatbeleid. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom. Zie onze website voor meer informatie.

België: https://brigittevangerven.wixsite.com/cclbelgium

USA: https://citizensclimatelobby.org/

take down
the paywall
steun ons nu!