Ambtenarenziekteverlof is géén vakantie

Ambtenarenziekteverlof is géén vakantie

vrijdag 27 juli 2018 09:23
Spread the love
De media en onze rechtse regering laten zich, ter gelegenheid van het zomerakkoord,  negatief uit over de regeling van het ziekteverlof bij ambtenaren. Men wekt de schijn dat vast benoemd overheidspersoneel  op het einde van de loopbaan het opgebouwde  ziektekrediet gebruiken om vroeger op pensioen te gaan.

De ambtenaar die ziek is moet dit staven met een doktersbewijs, dit bewijs krijgt men niet zonder reden want de overheid kan in zijn rol van werkgever een controlearts sturen. Het cumuleren van ziektedagen vindt zijn oorsprong in het gegeven dat oudere werknemers makkelijker ziek zijn dan jongere werkkrachten.

Dat overheidsvakbonden in actie schieten is niet meer dan logisch want hier gaat het om een heuse contractbreuk tussen de overheid als werkgever en de ambtenaar als werknemer.

Sociale organisaties moeten niet alleen ijveren voor het behoud van de rechten van de ambtenaar maar ook eisen dat deze ziekteregeling ook zou gelden voor de privaat sector. Het is niet omdat enkelingen het systeem misbruiken dat gans de ambtenarij het slachtoffer moet zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!