Carles Puigdemont komt terug naar België

Carles Puigdemont komt terug naar België

woensdag 25 juli 2018 13:07
Spread the love

Onderhandelen over Catalaanse onafhankelijkheid op basis van minder dan 50% van de uitgebrachte stemmen bij de laatste verkiezingen?
Wat met de meerderheid van de kiezers in Catalonië die geen onafhankelijkheid wil? De huidige democratische meerderheid in het regionaal parlement is er door het kiescijfer en het gewicht van de steden bij de verdeling van de zetels.

Wat als morgen de gemeenten in de Brusselse rand met een Franstalige meerderheid het Vlaamse gemeentedecreet of de federale taalwetgeving naast zich neerleggen? Een wijziging van de taalgebieden in België bv. vraagt een gekwalificeerde meerderheid in het federaal parlement (2/3 én meerderheid binnen elke taalgroep). 

De vorige Catalaanse Regering heeft geen geweld gepleegd, maar wel gebruik gemaakt van overheidsgeld voor uitgaven waarvoor die wettelijk niet bevoegd is…
De uitvoerende macht zweert bij het aantreden getrouwheid aan de wetgeving. Dat is  een basisvoorwaarde voor de scheiding der machten die elkaar controleren. En noodzakelijk voor het vertrouwen van de bevolking.

Om van een ‘revolutionair elan’ te spreken lijkt me meer nodig: een uitgesproken meerderheid die werkt naar een consensus toe vanuit het algemeen belang. Dit is de enige manier om de huidige zwart-wit tegenstellingen met de gekende vijandsbeelden te overstijgen.
De kwaliteit van een democratie wordt al eens gemeten aan de wijze waarop er met de oppostie wordt omgegaan. In Catalonië en in Vlaanderen.

take down
the paywall
steun ons nu!