Rijstveld in Myanmar. Bron: Wikimedia Commons
Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek -

Boeren in Myanmar willen hun land terug

De regering van Myanmar moet snel actie ondernemen om illegale confiscatie van land recht te zetten, zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). In de afgelopen 30 jaar nam de (militaire) regering grote stukken land in beslag zonder passende compensatie.

zaterdag 21 juli 2018 00:26
Spread the love

HRW publiceerde gisteren een onderzoek naar de kwestie en constateert dat boeren in grote problemen zijn gekomen door de confiscaties. De mensenrechtenorganisatie pleit voor wetgeving en regulering om de rechten van boeren te respecteren en ze te beschermen tegen toekomstige confiscaties.

Arrestaties

“De wijdverbreide confiscaties in Myanmar hebben tientallen jaren lang ernstige schade toegebracht aan plattelandsgemeenschappen”, zegt Phil Robertson, plaatsvervangend Azië-directeur bij HRW.

Het rapport documenteert de verwoestende effecten van de politiek in de zuidelijke staat Shan en de regio’s Ayeyarwady en Rangoon. Boeren zeggen dat ze hun bron van inkomsten zijn kwijtgeraakt en geen geld meer hebben voor gezondheidszorg en onderwijs voor hun kinderen. Pogingen om de confiscaties terug te draaien of alsnog voldoende compensatie te verkrijgen, eindigen geregeld in arrestaties.

Militaire junta

HRW sprak met 39 boeren in Myanmar en met experts en burgerorganisaties. De confiscaties vonden plaats onder het repressieve regime van de militaire junta’s. Volgens officiële statistieken gaat het om minstens 100.000 hectare sinds het begin van de jaren 1990. Activisten spreken echter over getallen die hoger liggen dan een miljoen hectare.
Confiscatie door de militaire junta gebeurde soms zonder aankondiging en vaak zonder adequate compensatie.

Thein Win (61) uit de regio Ayeyarwady vertelt hoe zijn 4 hectare grond zonder voorafgaande aankondiging werd geconfisqueerd. “Ik wist nergens van, het werd gewoon in beslag genomen.” Hij zegt geen compensatie te hebben gekregen. Ook werd gedreigd met gevangenisstraf toen hij klaagde over de gang van zaken. Hij werd gedwongen visvijvers voor de overheid te graven op zijn in beslag genomen grond. “We kregen niets.”  

Thein Win zegt dat hij geen inkomen meer had en zich amper nog twee maaltijden per dag kon veroorloven. De impact in de dorpsgemeenschappen ging echter verder dan dat.

Veel boeren hadden geen geld meer voor zorg en onderwijs voor hun kinderen. Die werden van school gehaald om te gaan werken. De boeren zochten noodgedwongen werk als arbeider, waarmee slechts een paar dollar per dag verdienden.

Jaren wachten

Na het aantreden van een burgerregering in 2011 is opnieuw gekeken naar de confiscaties. Voormalig president Thein Sein voerde hervormingen door en stelde onderzoek in naar de claims van de boeren. Bij het aantreden van de nieuwe regering van de Nationale Liga voor Democratie in 2016, waren echter nog duizenden zaken onopgelost.

De nieuwe regering gaf een vervolg aan de hervormingen en het onderzoek, maar tot nu toe met beperkt succes, zegt HRW. De meeste boeren die HRW sprak, zeggen dat ze al jaren wachten op antwoord op hun ingediende claims.

take down
the paywall
steun ons nu!