Bron: Pixabay
Economie, Samenleving, België - Samana Panel

“Prettige vakantie!” Niet voor iedereen vanzelfsprekend …

“Prettige vakantie!”, “Goed verlof!”, een veel gehoorde uitspraak deze periode. Maar is die “prettige vakantie” ook voor iedereen mogelijk? Want ook mensen met een chronische ziekte en hun gezinsleden hebben er nood aan om de batterijen terug op te laden!

woensdag 18 juli 2018 10:35
Spread the love

‘Niet evident om mezelf eens iets te gunnen’ 

Lien (35 jaar): “In 2012 sloeg voor mij het noodlot toe. Ten gevolge van een
hersenvliesontsteking werd mijn hele leven overhoop gegooid. Ik verloor veel van mijn capaciteiten, ook mijn job en zelfs sociale contacten. Mijn revalidatieproces loopt nog steeds en gelukkig ben ik fysiek al aan de beterhand, maar het blijft dag in dag uit een serieuze ‘struggle’ om mijn eigen plaats in de maatschappij terug te vinden. 

Als alleenstaande met een invaliditeitsuitkering is het niet evident om ‘mezelf eens iets te gunnen’. Op vakantie gaan is bijvoorbeeld financieel niet haalbaar. Zelfs over korte uitstappen naar het stadscentrum moet ik tegenwoordig twee keer nadenken.

Zeker nu De Lijn zijn abonnementsregeling wijzigt en ik net uit de boot val voor een verhoogde tegemoetkoming die recht heeft op een aangepast tarief. De volle pot voor een abonnement kan ik niet betalen, dus ik moet bij iedere uitstap afwegen of ik er wel dat duurdere ticket voor over heb…”

‘Mijn man en dochter gaan dit jaar zonder mij op vakantie’ 

Ann (55 jaar): “Leven met een NAH (niet aangeboren hersenletsel) heeft zeker een impact op mijn ‘vakantiebehoeften’. Door mijn situatie heb ik sowieso nood aan dagelijkse ondersteuning, vooral op vlak van voeding.

Gelukkig kan ik op basis van mijn PAB (persoonlijk assistentie budget) de nodige assistentie verkrijgen, maar verplaatsingen maken, blijft heel moeilijk. Laat staan “verre” verplaatsingen om op vakantie te gaan. 

Door mijn complexe situatie komt er heel wat bij kijken om mij een ‘kwalitatieve’ vakantie te kunnen garanderen. Niet alleen zou er een verpleegkundige mee moeten, maar ook op basis van mijn aangepaste voeding kan ik maximaal 7 dagen van huis weg. Het is met spijt in het hart, maar mijn echtgenoot en dochter gaan dit jaar zonder mij op vakantie …

Samana Panel

Het Samana Panel is de opvolger van het door Samana (vroeger Ziekenzorg CM) opgerichte Vlaams Patiënten Panel en werd recent opnieuw samengesteld. In de vernieuwde samenstelling zijn er reeds 400 mensen met een chronische ziekte lid van het panel. We streven op termijn naar een onderzoekspanel met minstens 1000 leden.

Bij het opkomen voor de belangen van mensen met een chronische ziekte staan voor
Samana steeds hun inzichten centraal. Met het Samana Panel brengen we dan ook op een gestructureerde wijze de problemen in kaart en verzamelen we inzichten rond mogelijke verbeteringen, oplossingen en suggesties.

Elk lid van het Samana Panel krijgt enkele keren per jaar een korte bevraging voorgelegd. Hiermee willen we de vinger aan de pols houden en indien nodig snel kunnen inspelen op de actualiteit. Daarnaast plannen we af en toe een wat langere bevraging waarmee we wat dieper willen ingaan op een bepaald onderwerp.

Vakantie? Niet voor iedereen!

Samana voert reeds lang actie voor een volwaardig vakantiegeld voor mensen met een chronische ziekte die aangewezen zijn op een invaliditeitsuitkering. Er werden reeds stappen gezet, maar we zijn er nog zeker niet. Voor de eerste bevraging van het Samana Panel hebben we gepeild naar de mogelijkheden van mensen met een chronische ziekte om jaarlijks met vakantie te gaan en welke drempels zij daarbij ervaren. 

“Goed nieuws voor de reismarkt: het vakantiebudget van Belgen stijgt en Belgische
vakantiegangers gaan opnieuw talrijker op reis” kopte Europ Assistance in de jaarlijkse vakantiebarometer. Voor mensen met een chronische ziekte die moeten rondkomen met een invaliditeitsuitkering is dit echter minder vanzelfsprekend …

We leggen enkele resultaten van de vakantiebarometer naast onze bevraging:

  • Van de mensen met een chronische ziekte gaat slechts 42,5 procent met vakantie tegenover 63 procent van de Belgen die met vakantie gaan.
  • Het gemiddelde vakantiebudget van de Belgen voor deze zomer (gemiddeld
    gezinsbudget) stijgt met 6 procent en bedraagt 2318 euro. Voor mensen met een chronische ziekte die moeten rondkomen met een invaliditeitsuitkering ligt dit een heel stuk lager, 54 procent van de respondenten die aangeven dat zij met vakantie gaan, kunnen niet meer dan 1500 euro per jaar besteden aan hun vakantie(s).
  • Van de respondenten die met vakantie gaan geeft 68 procent aan dat hun ziekte / beperking hun het met vakantie gaan bemoeilijkt, 38 procent ervaart financiële drempels om op reis te gaan.
  • Het financiële aspect is de meest gehoorde reden om niet met vakantie te gaan. 52 procent geeft aan dit niet te kunnen betalen! Van de respondenten die niet met vakantie gaan zou 42 procent wel willen gaan, indien zij meer vakantiegeld zouden krijgen. 38,5 procent vraagt meer betaalbare en aangepaste vakanties en 20 procent zou op vakantie gaan indien zij iemand hadden die zou meegaan …

Tijd voor ‘volwaardig vakantiegeld’

Samana betreurt deze cijfers en ijvert voor een volwaardig vakantiegeld voor mensen met een chronische ziekte. Dit budget zou op zijn minst moeten worden opgetrokken tot hetzelfde budget als voor gepensioneerden. Invalide werknemers, werklozen en
zelfstandigen die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een jaarlijkse inhaalpremie (ook wel vakantiegeld genoemd) van 320,54 euro, 540,04 euro of 599,20 euro voor werknemers en werklozen en 216,50 euro voor zelfstandigen. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie en duur van de arbeidsongeschiktheid. 

Ter vergelijking: een gepensioneerde werknemer heeft recht op vakantiegeld tot een
bedrag van 962,25 euro (maximum voor een gezin) of 769,80 euro (maximum voor een alleenstaande).

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!