Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Politiek, België - BBTK

Carrefour of hoe de politiek het sociaal overleg in de war stuurt

Deze ochtend kondigde minister Peeters met de nodige fierheid op Radio 1 dat de directie van Carrefour bereid was om een extra stimulans van 500 euro te voorzien voor elke werknemer die met SWT vertrekt en een opleiding voor een knelpuntberoep volgt. Dat is het resultaat van heel recente gesprekken tussen de minister van Werk en de Carrefour-directie waarmee de werknemers in SWT nadrukkelijker geactiveerd zouden worden. BBTK hekelt de zoveelste inmenging van de regering in het sociaal overleg.

maandag 16 juli 2018 15:59
Spread the love

Al bij al gaat het hier om onderhandelingen nà de eigenlijke onderhandelingen, toen er tussen 2 partijen gepraat werd over een bedrijfsdossier dat onder vakorganisaties en werkgevers geregeld diende te worden. De afgelopen weken kregen we tot onze grote ergernis al meermaals verklaringen van bepaalde politici over het sociaal plan te horen. Vandaag hekelen we dan ook de zoveelste inmenging van de regering in het sociaal overleg.

Even recapituleren. Na wekenlange onderhandelingen slaagden directie en vakbonden van Carrefour er op 15 juni jl. in om een sociaal plan overeen te komen. Hierin wordt het banenverlies beperkt tot 950 (in plaats van de oorspronkelijke 1.233) op vrijwillige basis en krijgen de werknemers de keuze uit enkele opties: vrijwillig vertrek, overplaatsing, tijdskrediet ‘eindeloopbaan’ of SWT vanaf 56 jaar. Dit laatste punt kreeg heel wat kritiek, vooral vanwege Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

We betreuren dit ten zeerste. De werknemers hebben hier niet om gevraagd en zijn alleen maar het slachtoffer van een zoveelste herstructurering. Het onderhandelde sociaal plan respecteert de wet, niet meer en niet minder. Het is de loutere toepassing van de SWT-mogelijkheden die bestaan in het kader van bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering. Het gaat niet om een gouden rangeerspoor tot aan het pensioen, verre van! Vergeten we ook niet dat het sociaal plan ook andere mogelijkheden voorziet, zoals interne overplaatsingen en vrijwillig vertrek.

Met zijn aankondiging van vandaag zorgt Kris Peeters voor een zoveelste onvoorziene wending waarmee de regering zich met de onderhandelingen inlaat en in het sociaal plan het aspect ‘outplacement’ voor SWT’ers versterkt (maar dan weer niets voorziet voor vrijwillige vertrekkers). Dit is des te vreemder aangezien geen enkele van de 3 gewestministers (zelfs Philippe Muyters niet) het punt van outplacement specifiek met de vinger had gewezen.

Wat wordt voorgesteld als een extraatje voor de SWT’ers, is eigenlijk een bijkomende voorwaarde die wordt gesteld. Het initieel onderhandelde plan wordt wel degelijk gewijzigd en daarmee mengt de politiek zich op onaanvaardbare wijze in het sociaal overleg. We benadrukken nogmaals dat het sociaal plan de wet strikt naleeft en dat de toepassing van de wet in een rechtsstaat rechten opent (of zou moeten openen), zowel bij Carrefour als elders …

Blijkbaar vindt Kris Peeters het o zo belangrijk om zich met het sociaal overleg te moeien en de lokroep van de N-VA te volgen. Daarmee gaat hij voorbij aan de strikte toepassing van een sociaal plan dat conform de wettelijke voorschriften werd onderhandeld en treedt hij ook de basisbeginselen van het sociaal overleg – namelijk een onderhandeling tussen werkgevers en vakbonden – met de voeten. Al dat politiek gekrakeel rond het sociaal plan van Carrefour zorgt alleen maar voor verwarring bij de werknemers die hun keuze moeten maken. Mochten er dan onvoldoende kandidaten voor SWT zijn, zou dit zelfs tot naakte ontslagen kunnen leiden.

Geachte heren Peeters en Muyters, graag wat respect voor de werknemers en voor de toepassing van de wet. We houden u verantwoordelijk voor de naakte ontslagen als de oudste werknemers als gevolg van uw electoraal winstbejag alsnog zouden afzien van hun recht op SWT.

take down
the paywall
steun ons nu!