Opinie -

Parlement moet taboe rond kwetsbaarheid kerncentrales doorbreken

Vandaag zal de Kamercommissie Nucleaire Veiligheid in aanwezigheid van minister Jambon debatteren over de kwetsbaarheid van de kerncentrales voor gewelddadige aanslagen. Greenpeace roept op om het taboe te doorbreken en de uitbater van de kerncentrales eindelijk te verplichten om de bescherming van de risicovolle gebouwen te verhogen.

donderdag 12 juli 2018 11:38
Spread the love

Precies een week nadat de onderzoekscommissie van het Franse parlement zijn eindverslag publiceerde en een maand nadat de commissie in de Belgische Kamer een hoorzitting achter gesloten deuren organiseerde, zal donderdagmiddag een parlementair debat plaatsvinden over de kwetsbaarheid van de kerncentrales voor gewelddadige aanslagen. Greenpeace roept de parlementsleden en de regering op om extra maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen tegen deze reële dreiging.

“Het risico verdwijnt niet door het onder de sluier van het militair geheim dood te zwijgen”, zegt Eloi Glorieux, expert kernenergie bij Greenpeace België. “De kerncentrales werden ontworpen in de jaren 1970. De gebouwen waar de gebruikte kernbrandstof opgeslagen ligt moeten nog tot tientallen jaren na de sluiting van de kernreactoren bestand blijven tegen de dreiging van een gewelddadige aanslag. Ze zijn daar echter onvoldoende op voorzien.”

Risicovolle koeldokken

Vooral de kwetsbaarheid van de koeldokken, boordevol gebruikte kernbrandstofstaven, baart de onafhankelijke experten zorgen. Ze stelden hierover een rapport op dat in oktober 2017 aan de Franse en Belgische autoriteiten werd overgemaakt.[1] Hierin beschreven ze verscheidene realistische aanval-scenario’s waartegen deze gebouwen niet bestand zijn en die tot het vrijkomen van grote hoeveelheden radioactiviteit kunnen leiden. In het eindverslag van de Franse onderzoekscommissie worden concrete aanbevelingen gedaan om dit risico in te perken.

“De kwetsbaarheden en de lacunes in de bescherming van de nucleaire sites die in de Franse onderzoekscommissie aan het licht kwamen, gelden grotendeels ook voor Doel en Tihange. Onze parlementsleden moeten even consequent zijn als hun Franse collega’s en het FANC ertoe aanzetten om Engie-Electrabel te verplichten om extra beveiligingsmaatregelen te nemen.”, benadrukt Eloi Glorieux.

Kwetsbaarheid kerncentrales moet deel uitmaken van het debat

Meerdere lacunes die in het Franse eindverslag vermeld staan, kwamen op 5 juni ook aan bod tijdens de hoorzitting in de Subcommissie voor Nucleaire Veiligheid van de Kamer. Omwille van de gevoeligheid van de gedetailleerde informatie vond deze hoorzitting  plaats achter gesloten deuren.

“De parlementsleden en minister Jambon hebben nu alle noodzakelijke informatie om extra beveiligingsmaatregelen tegen potentiële gewelddadige aanslagen op te leggen. Pretenderen dat alles onder controle is, mag niet langer een optie zijn. Het probleem verdwijnt niet door het onder de sluier van het militaire geheim te verbergen.”, zegt Eloi Glorieux. “In tijden met een hoog dreigingsniveau en in een dichtbevolkt land als België moet het risico van gewelddadige aanslagen deel uitmaken van het maatschappelijke en politieke debat over de wenselijkheid van kerncentrales in ons land en vlakbij onze grenzen.”, besluit Eloi Glorieux.

take down
the paywall
steun ons nu!