Rechtvaardige fiscaliteit ook in je gemeente

Rechtvaardige fiscaliteit ook in je gemeente

dinsdag 10 juli 2018 16:02
Spread the love
Alhoewel de zoektocht van de gemeenten inzake inkomsten beperkt is, kan ook dit bestuursniveau een belangrijke bijdrage leveren inzake rechtvaardige , per definitie herverdelende fiscaliteit.

Een percentage op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn de belangrijkste inkomstenbronnen. Uiteraard moet bij het maken van politieke keuzes, de voorkeur gegeven worden aan de aanvullende personenbelasting. Deze belastingbasis is immers een federale taks die herverdelend is. Spijtig genoeg hebben recente en minder recente hervormingen inzake belastingschalen die herverdeling reeds sterk onderuit gehaald. Daarenboven hebben de belastingverminderingen op de lonen het perverse effect dat het lokale bestuur minder inkomsten krijgt. In vele gevallen zal men de gemeentelijke aanslag moeten verhogen wil men dezelfde kwaliteitsdiensten willen waarborgen.

 Er zijn nog andere sociaal verantwoorde mogelijkheden die op het lokale bestuursniveau kunnen geïntroduceerd worden:

  • Forfaitaire lokale belastingen op leegstand, niet-ingeschrevenen ( tweede domicilie) en onbebouwde percelen. Wanneer deze belastingen voldoende hoog zijn, zullen ze particulieren aanzetten om gronden te verkopen. Een sterk stijgend aanbod zal de bouwgrondprijzen doen dalen zodat het verwerven van een woning dikwijls, in de eigen gemeente, voor velen mogelijk wordt.
  • Controles op verbouwingen die een verhoogd KI tot gevolg hebben daadwerkelijk doen uitvoeren. Dit leidt tot meer inkomsten die zeker te verantwoorden zijn. Een bijbouw belast immers de open ruimte.
  • Belasting op vennootschappen.
  • Om rond te komen mogen de gemeenten hun eigendommen niet verkopen i.p.v. de belastingen te verhogen. Minder eigendom voor de gemeente is immers een collectieve verarming.

Belastingen zijn altijd een delicaat onderwerp , men moet de publieke opinie duidelijk maken dat gemeentediensten enkel kwaliteitsvol kunnen zijn als er voldoende middelen voor handen zijn. Middelen die men kan inzetten voor het algemeen belang en voor hen die het moeilijk hebben.

take down
the paywall
steun ons nu!