Bron: Trump Not Welcome
Oproep, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

Manifestatie in Brussel: Trump nog steeds niet ‘Welcome’

Voor de tweede opeenvolgende keer houdt de NAVO een topbijeenkomst in het nieuwe hoofdkwartier te Brussel op 11 en 12 juli. Opnieuw is VS-president Trump van de partij en met hem nog andere ideologische evenknieën. Hun agenda wil onze samenleving verder in militair vaarwater duwen en tegelijk leggen ze een politiek op die mensen uitsluit in plaats van te verbinden, die landen destabiliseert in plaats van een toekomst te geven.

vrijdag 6 juli 2018 13:19
Spread the love

Wij vragen onze eigen Belgische en Europese leiders om zich niet te inspireren op Trumps visie op de wereld. We willen een hart onder de riem zijn voor het verzet tegen Trump in de VS. We veroordelen Trump zijn oproep voor meer investeringen in oorlog en zijn verontwaardigd over zijn onmenselijk immigratiebeleid gesymboliseerd door kinderen die in kooien worden opgesloten. Een beleid dat ook voet aan de grond heeft in Europa. Wij willen bruggen bouwen, geen muren. Wij geloven in een vredespolitiek op alle domeinen. Make Peace Great Again!

Vandaar dat, voorafgaand aan de top, het platform ‘Trump not Welcome’ met een zeventigtal organisaties (oa. Vrede vzw, intal, Vrouwenraad, FOS, KIimaatcoalitie, 11.11.11, Amnesty International, Femma en vele anderen) oproept om deel te nemen aan een protestmanifestatie op zaterdag 7 juli met start en aankomst aan Brussel-Noord. Net als vorig jaar willen we een andere klok luiden met een duidelijke boodschap aan de regeringsleiders op de komende NAVO-top: geen militair opbod ten koste van armoedebestrijding, sociale bescherming, de aanpak van klimaatverandering, een humaan opvangbeleid voor vluchtelingen en een diverse en solidaire samenleving! Duizenden mensen zullen de Brusselse straten kleuren met leuzen voor een vreedzame, duurzame en solidaire samenleving. Samen willen we de stem zijn van zij die kiezen voor een warme, hoopvolle en leefbare toekomst voor iedereen.

De betogers verzamelen om 15 uur in de Simon Bolivarlaan vlakbij het Brusselse Noord-Station waar een mix van nationale en internationale gasten korte boodschappen zullen verkondigen. Daarna vertrekt de manifestatie voor een lus vanuit de Simon Bolivarlaan langs de Willebroekkaai, het Saincletteplein, de Negende Linielaan, de Dansaertstraat, de Leon Lepagestraat, de Varkensmarkt, de Steenkoolkaai, de Kalkkaai, het Yserplein, de Antwerpselaan, de Jaqmainpoort, naar de Albert II-laan (rechterkant) met aankomst opnieuw aan het Noord-Station/Simon Bolivarlaan. De kop van de betoging zal de vredesboodschap zichtbaar maken met het spandoek ‘Make Peace Great Again’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!