Opinie - Furia, Sofie De Graeve

Wanneer respecteren andere onderwijsspelers en politici de rechtspraak over religieuze kentekens op school?

De Gentse onderwijsschepen Elke Decruynaere kondigt aan dat moslimmeisjes vanaf volgend schooljaar een hoofddoek mogen dragen in de Gentse stadsscholen. Alleen wanneer de meisjes onder druk worden gezet, kan de directie daar anders over beslissen. Hiermee past de Gentse schepen de rechtspraak toe. Wat verbazingwekkend is, is hoe dat andere publieke schoolnet de rechtspraak van het hoogste rechtscollege naast zich blijft neerleggen.

maandag 2 juli 2018 16:55
Spread the love

Algemeen hoofddoekenverbod is ongrondwettelijk

Al in 2014 oordeelde de Raad van State dat het algemeen verbod op religieuze kentekens in het GO! ongrondwettelijk is. Zo’n verbod is enkel gerechtvaardigd bij problematische omstandigheden die het pedagogisch project in gevaar brengen.

De uitspraak kwam er na een procedure die werd ingeleid door de actiegroep BOEH! In de meeste scholen is er helemaal geen sprake van een problematische situatie. Vandaar dat rechters dan ook al eerder hoofddoekenverboden in enkele GO!-scholen naar de prullenbak verwezen. 

Zelfbeschikkingsrecht

Een hoofddoekenverbod op school is een schending van het zelfbeschikkingsrecht van moslimmeisjes om zelf te beslissen over hun lichaam en van hun grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid. Het beperkt bovendien hun onderwijskansen. 

Op die manier is een hoofddoekenverbod veeleer het tegendeel van emancipatie. Het discrimineert moslimmeisjes en ontneemt hen kansen.

Furia vindt de beslissing van de Gentse schepen dan ook consequent: de samenleving moet de strijd aanbinden tegen de dwang die scholen, overheden, ouders… opleggen wanneer ze een hoofddoek verbieden – maar net zo goed als ze die verplichten. Het is nu wachten tot ook de andere onderwijssspelers de wet toepassen.

take down
the paywall
steun ons nu!