Vlaanderen – Het Atlantis van de 22ste eeuw?

Vlaanderen – Het Atlantis van de 22ste eeuw?

donderdag 28 juni 2018 10:27
Spread the love

 

 

Ondanks de naam van de site, publiceert DeWereldMorgen een non-stop stroom interessante artikels over een spectrum onderwerpen die zich hoofdzakelijk in het nu afspelen. Maar af en toe is het ook de moeite om stil te staan en de wereld op een veel langere tijdschaal te bekijken zodat we effectief kunnen zien wat er “morgen” allemaal ongetwijfeld actualiteit wordt. Er is vandaag geen enkel toekomst-onderwerp dat meer impact zal hebben op de actualiteiten van de komende decennia dan klimaatverandering. Dit artikel zal zich in deze gewichtige context beperken tot een minuscuul facet van wat de toekomst voor ons in petto heeft, hier in Vlaanderen.

Als men de aardbol bekijkt vanop armlengte, zoals de Griekse god Atlas dit misschien wel stiekem heeft kunnen doen, dan zijn er weinig kuststreken op de planeet die onze Vlaamse kust evenaren op gebied van kwetsbaarheid ten opzichte van zelfs een bescheiden zeespiegelstijging. Onze Vlaamse kust, van Koksijde via De Panne tot en met Antwerpen, heeft heel veel gemeen met die exotische eilanden in de Stille Oceaan die al jaren stilletjes aan aan het verdrinken zijn onder een stijgende globale zeespiegel. Weinig kusten in de wereld zijn zó laag en plat als de onze. Kijk maar naar de klippen van Calais en Dover om te zien hoe andere kusten er uit kunnen zien, en geen enkel probleem hebben met stijgende zeeën. De meeste kusten hebben land dat snel enkele meters of tientallen meters uit de zee stijgt; de geologische teerlingen hebben voor onze kust een andere realiteit bepaald.

Wat we spijtig genoeg niet gemeen hebben met die ultra platte eilandjes in de Stille Oceaan is de eerlijkheid en professionaliteit van hun politici: de gouverneurs van eilanden zoals Kiribati, Tuvalu, Tonga, de Maldiven zijn al jaren actief op internationaal niveau (o.a. via het Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) om de wereld erop te wijzen dat hun landen van de wereldbol aan het verdwijnen zijn. De situatie in de Stille Oceaan is vandaag al zo kritisch geworden, dat sommige van de eilanden hun bevolking aan het verhuizen zijn. Niet naar hoger gelegen land want dat bestaat niet op vele eilanden, maar naar andere landen! Met Vlaamse zwaargewicht politici zoals Joke Schauvliege (CD&V), die onder andere jarenlang heel bewust en proactief de Klimaatzaak vzw gesaboteerd heeft, kan het contrast in Vlaanderen niet groter zijn. Als het op de realiteit aankomt qua klimaatverandering voor Vlaanderen, dan blijven onze politici jaar in jaar uit, hun kop in het zand steken. Plastiek verpakking wat intomen en de status quo van het kusttoerisme beschermen, dat is véél belangrijker…

Vlaanderen, een lap grond die bijna microscopisch klein is als men een aardbol bekijkt vanop een armlengte. Maar toch een lap grond met enkele miljoenen inwoners die de identiteit van Vlaanderen soms wel aardig veel waarde toekennen (denk aan N-VA, Vlaams Belang, Vlaams Parlement, Vlamingen vs. Walen, Vlaams historisch erfgoed, Vlaams als taal, enz..) Hoe ironisch is het dan niet dat al die mensen die zich sterk identificeren met Vlaanderen, niet in de gaten hebben dat hun geliefd geboorteland volledig onder de golven van de Noordzee zal verdwijnen in een historische oogwenk? Want, geloof het of niet, Vlaanderen is bijna volledig en gegarandeerd, gedoemd om geleidelijk aan te verdwijnen onder de niet te stoppen stijging van dezelfde, op eerste zicht vriendelijke, golfjes die miljoenen kusttoeristen iedere zomer zo gretig opzoeken. Alarmeerende onzin zegt U?

Vandaag kan de mensheid ruwweg ingedeeld worden in twee groepen: diegenen die zich bewust zijn dat klimaatverandering een probleem is en diegenen die zich veel dieper in de materie ondergedompeld hebben, en hierdoor inzien dat we op een wereldwijde catastrofe aan het afstevenen zijn. Spijtig genoeg zijn de meerderheid van ecologische activisten deel van de eerste groep, want die zien Vlaanderen helemaal niet onder de golven verdwijnen in de volgende honderd of twee honderd jaar. Want zo ver zullen wij het niet laten komen, juist? Want wij kunnen toch nooit klimaatvluchtelingen worden (da’s een label voor die anderen, hé, maar niet voor ons)? Vlamingen zijn toch rijk en welvarend genoeg om al die doemtaferelen te overstijgen, letterlijk en figuurlijk (“paalwoningen zijn de toekomst”)?

Zelfs indien morgen Klimaatzaak vzw wint van Schauvliege en haar soort en de verschillende Belgische regeringen met manifest veel tegenzin in ons land de beste klimaatwetgeving implementeren van gelijk welke jurisdictie op aarde, zelfs dan is Vlaanderen als regio gedoemd. Zelfs indien er morgen een mirakel gebeurt in de Verenigde Staten en Trump & Circus terug op een president Obama-achtig pad geraken inzake klimaatbeleid (dat ook meer business as usual was dan iets anders), zelfs dan is Vlaanderen nog altijd grotendeels gedoemd te verdwijnen. Een vernietigingsleger aan feiten en processen die deel uitmaken van de realiteit staan hiervoor garant. Zowel de talloze dimensies fysische realiteit als de talloze dimensies menselijke realiteit, waarvan bijvoorbeeld onze universele onderdanigheid t.o.v. kapitalisme er slechts één is, spannen samen om de komende decennia (én eeuwen – van korte pijn zal geen sprake zijn) de mensheid, inclusief de Vlamingen, een les in nederigheid te leren om U tegen te zeggen.

Op globaal politiek niveau hebben de klimaatakkoorden tot nu toe de deelnemende en ondertekenende landen (de USA dus niet) alleen aangemoedigd – niet verplicht – om een brede waaier aan stappen te ondernemen om de globale opwarming onder de 2 graden Celsius te houden. Iedereen die de klimaatproblematiek van dichterbij volgt dan wat het avondnieuws ons hierover (des)informeert weet dat die 2 graden niet meer te halen valt. Dit is dramatisch want dit betekent dat de poolstreken, meer specifiek de Noordpool en omstreken, daarmee afstevenen op een opwarming van 5 graden (ja, sorry, de realiteit kan soms niet-intuïtief zijn). Siberië, Alaska en Groenland blootstellen aan zo’n nieuwe temperatuur zal dramatische hoeveelheden methaan (CH4) uit smeltend permafrost bevrijden; methaan is op korte termijn (minder dan 10 jaar) ongeveer 100 maal krachtiger dan CO2 als broeikasgas. De ijskap van Groenland is vandaag al aan het smelten en dat smelten gebeurt iedere zomer exponentieel sneller. Paleoklimatologische studies hebben al aangetoond dat vorige grote smeltperiode’s in de geschiedenis van de aarde (aan het einde van ijstijden, bijvoorbeeld gedurende het Eemiaans tijdperk van 126’000 tot 116’000 jaar geleden) zeespiegelstijgingen gezien hebben van 5 meter per eeuw. Ieder jaar opnieuw breekt de mensheid in het naar ons zelf genoemde Anthropoceen nieuwe weer- en klimaat recorden, dus is het best mogelijk dat de klimaatopwarming deze nooit door mensenogen geziene stijgingen gaan meemaken in slechts een paar generaties die volgen. Mijn geboortestad Oostende kan onmogelijk overleven indien geconfronteerd met een stijging van slechts 0.5 tot 1 meter, laat staan verschillende meters.

Quod erat demonstrandum... adieu Vlaanderen!

Om de pijn wat te verlichten kunnen alle Vlamingen in de volgende vijf, tien en twintig jaar wel in een soort virtuele kristallen bol de gezouten natte toekomst zien aankomen door de ontwikkelingen te volgen in Florida, Bangladesh en die eerder genoemde eilandjes. Want ongeveer alles wat in die exotische plaatsen in de komende jaren zal gebeuren als gevolg van zeespiegelstijging zal ook bij ons gebeuren.

Is het dan niet hoog tijd dat onze oh zo populaire Vlaamse politici hun geliefde focus op de vermeende culturele, sociale en economische bedreigingen die Vlaanderen “teisteren”, verzetten naar een veel ergere en reële bedreiging die alle drie voornoemde politieke dimensies tot de Vlaamse geschiedenisboeken dreigt te herklasseren… ten minste indien Vlaamse politici hopen enig respect te willen behouden als boegbeelden en kapiteins van ons heel uniek, maar niettemin, zinkend schip?

Bronnen

Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eemien

Op YouTube: Vanishing Arctic Sea-Ice: Expect the Unexpected.

https://www.youtube.com/watch?v=k9CMOL_iibs

The Guardian – Besieged by the rising tides of climate change, Kiribati buys land in Fiji

https://www.theguardian.com/environment/2014/jul/01/kiribati-climate-change-fiji-vanua-levu

take down
the paywall
steun ons nu!