Nieuws, Milieu, Politiek, Lokaal, Antwerpen -

Overkapping van de Antwerpse ring? We zitten op schema

Om 12 uur gaven leden van de Vlaamse regering en het Antwerpse college samen met de Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal een persconferentie op het kabinet van minister-president Geert Bourgeois. De Vlaamse regering maakte er bekend dat ze samen met de stad Antwerpen 18 leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone heeft geselecteerd, goed voor een investering van 1,25 miljard euro. Met die selectie maken de overheden vandaag 'beslist beleid' van de eerste fase van het overkappingsproject.

dinsdag 26 juni 2018 16:00
Spread the love

Volgende regeringen zijn gebonden aan dit investeringspakket. Bij die 18 strategische projecten horen drie grote overkappingsprojecten (Luchtbal/Merksem, Sportpaleis, Jan de Voslei) die samen 660 miljoen kosten, of meer dan de helft van het totale budget.

De burgerbewegingen hebben altijd bepleit om een substantieel deel van dat eerste grote overkappingsbedrag effectief naar overkappingen te laten vloeien. Dat is bij deze gebeurd: de helft van het budget gaat naar wezenlijke kappen, die samen iets meer dan drie kilometer lang zijn.

Verder is 70 miljoen voorzien om de ring ten noorden van de Groenendaallaan alvast te gaan verlagen, met oog op een toekomstige overkapping. Ook dat is zuiver overkappingsbudget (lees: zonder die investering is de overkapping er onmogelijk).

Als we daar de 122 miljoen van de groene overkapping tussen Borgerhout en Deurne aan toevoegen, komen we op 850 miljoen euro die naar het overkappen gaat. Dat is precies twee derde van het budget, wat we altijd voor ogen hadden.

Verder gaat een belangrijk deel van het geld naar ‘geluidsmaatregelen’, bv. voor de stille bermen Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever (samen nog es 84 miljoen euro), maar ook de bermen aan Merksem (70 miljoen euro).

Een ander deel van het geld gaat naar het verder afwerken van het o zo noodzakelijke fietsnetwerk nabij de Antwerpse ring, bijvoorbeeld op Linkeroever en de Scheldebrug en Knoop Zuid (samen 105 miljoen euro).

We zijn bijgevolg heel tevreden over de keuzes die zijn gemaakt, mee op onze vraag. Deze keuzes leggen de basis voor een heuse ommekeer in de verdere ontwikkeling van de stad Antwerpen, regelrecht de 21ste eeuw in.

De keuzes illustreren ook hoe het overkappen van de ring vooral een vliegwiel zal zijn voor het opwaarderen van de leefkwaliteit voor honderdduizenden Antwerpenaren. Ze zorgen voor meer groen, betere wijkverbindingen, een groter fietsnetwerk, de opstap naar een meer performant openbaarvervoersnetwerk, enzoverder. We zitten op schema!

Bovendien beslisten de Vlaamse regering en het Antwerpse college vanochtend ook om alvast opnieuw 10,5 miljoen euro te voorzien voor de doorstart van het overkappingsverhaal. Lees: de tweede fase (richting overkapping van de volledige ring) wordt vandaag al opgestart. Een nieuwe intendant zal worden gezocht, verder onderzoek zal worden opgestart, de volgende reeks van leefbaarheidsprojecten (incluis andere overkappingsprojecten) wordt reeds voorbereid.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!